Lịch làm việc tuần thứ 52-2022

Lịch làm việc tuần thứ 52-2022

Số kí hiệu 52
Ngày ban hành 24/12/2022
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Sở Nội vụ
Người ký Trần Thị Ánh Tuyết

Nội dung

 UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC
SỞ NỘI VỤ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                    


                                                       LỊCH LÀM VIỆC

                              Tuần 52  năm 2022 (từ ngày 25/12 đến ngày 30/12/2022)


 
CHỦ NHẬT - Ngày 25/12
SÁNG 1) 08 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc dự Hội nghị trực tuyến Sơ kết 01 năm triển khai Đề án 06 và tổng kết hoạt động của Ủy ban Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 do Thủ tướng Chính phù Phạm Minh Chính và Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam chủ trì .
Địa điểm: tại phòng họp G - trụ sở UBND tỉnh.
 
THỨ HAI - Ngày 26/12
SÁNG 1) 09 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở cùng các đồng chí Phó Giám đốc hội ý đầu tuần.
Thành phần: Trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc; CVP, PCVP.
Địa điểm: Phòng họp Sở Nội vụ.

2) 08 giờ 00: Trần Thương Huyền - Phó Trưởng Ban Tôn giáo dự Hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2022 của Ban Trị sự GHPGVN huyện Bù Đăng; phòng Kitô giáo - Phật giáo cử công chức tham dự.
ĐỊa điểm:  Chùa Thanh Minh A Lan Nhã
CHIỀU 1) 14 giờ 00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc dự họp giao ban công tác Pháp chế năm 2022.
Địa điểm: Hội trường Sở Tư pháp.
2) 14 giờ 00: Đồng chí Lê Thị Lịch – Chi cục trưởng làm việc với Phòng Hành chính sự nghiệp – Sở Tài chính về kinh phí tập huấn công tác văn thư lưu trữ năm 2021, 2022 (đ/c Quỳnh Nga, Ngọc cùng dự).
Địa điểm: Sở Tài Chính.
THỨ BA – Ngày 27/12
SÁNG 1) 8 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc làm việc với Sở TNMT và Sở Tài chính về thống nhất mô hình hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường (đ/c Hoàng chuẩn bị, cùng dự).
Địa điểm: Phòng họp Sở Nội vụ.

2) 07 giờ 30: Đồng chí Phạm Thành Chung – Phó Giám đốc dự Hội nghị BCH mở rộng  Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh lần thứ III nhiệm kỳ 2021 – 2026.
Địa điểm: Hội trường Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh.
3) 08 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc tham gia đoàn giám sát "Việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông" trên địa bàn tỉnh Bình Phước (HOÃN).
ĐỊa điểm: UBND huyện Bù Đốp.
4) 07 giờ 30: Đồng chí Lê Thị Lịch - Chi cục trưởng và đ/c Giang Anh Trung - Phó Chi cục trưởng làm việc với Phòng Tài chính Kế hoạch thành phố Đồng Xoài về chỉnh lý tài liệu (Phòng Nghiệp vụ cùng dự).
Địa điểm: Phòng Tài chính Kế hoạch TP.Đồng Xoài.
5) 08 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Xuân Phượng (PTB) dự Hội nghị triển khai công tác Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2023.
Địa điểm: Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch.
6) 07 giờ 30: Đồng chí Đinh Thị Kim Huyền – Chuyên viên trực, tiếp công dân định kỳ (cả ngày).
Địa điểm: Sở Nội vụ.
CHIỀU 1) 13 giờ 30: Đồng chí Phạm Thành Chung – Phó Giám đốc dự Đại hội Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Bình Phước.
Địa điểm: Hội trường Trung tâm Xúc tiến, đầu tư, thương mại và và du lịch tỉnh Bình Phước.
2) 15 giờ 00: Đồng chí Đặng Thanh Hoàng – TP CCVC&TCBM dự lễ bế giảng lớp Trung cấp Chính trị hệ tập trung khoá 126 tại huyện Bù Đốp.
Địa điểm: Trung tâm Chính trị huyện Bù Đốp.
3) 14 giờ 00: Đồng chí Lê Thị Lịch - Chi cục trưởng khảo sát, xây dựng phương án thực hiện số hoá tài liệu lĩnh vực đất đai (Phòng Nghiệp vụ cùng dự).
Địa điểm: Huyện Đồng Phú.
THỨ TƯ - Ngày 28/12
SÁNG 1) 08 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc dự Họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 72/2022  Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo: (1) Công tác cán bộ; (2) Kế hoạch tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng lớp cán bộ nguồn, nhiệm kỳ 2025 – 2030 (Phòng CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung).
ĐỊa điểm:  Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.

2) 08 giờ 00: Đồng chí Phạm Thành Chung – Phó Giám đốc tham gia đoàn giám sát "Việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông" trên địa bàn tỉnh Bình Phước (HOÃN).
ĐỊa điểm: UBND huyện Phú Riềng.
3) 08 giờ 00:
Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc dự Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai Chỉ thị số 18-CT/TW.

Địa điểm: UBMTTQVN tỉnh.
4) 09 giờ 00: Đồng chí Lê Thị Lịch - Chi cục trưởng dự hội thảo Khoa học “Khai thác, sử dụng trực tuyến tài liệu lưu trữ tại các Lưu trữ lịch sử” (2 ngày).
Địa điểm: Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I
CHIỀU 1) 17 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc dự cơm thân mật cùng CBCC Cục Hải quan tỉnh.
Địa điểm: Cục Hải quan tỉnh.
2) 14
giờ 00:  Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc dự tổng duyệt chương trình Tọa đàm với thanh niên tiêu biểu năm 2022 và tuyên dương thanh niên có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua “Tôi yêu Tổ quốc tôi” trên địa bàn tỉnh.
Địa điểm: tại Hội trường Trường Chính trị tỉnh.

3) 14 giờ 00:  Đồng chí Phạm Thành Chung – Phó Giám đốc tham gia đoàn giám sát "Việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông" trên địa bàn tỉnh Bình Phước (HOÃN).
ĐỊa điểm: UBND thành phố Đồng Xoài.
4) 14
giờ 00:  Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc dự Hội nghị tổng kết năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

ĐỊa điểm: phòng họp 1, Trường Chính trị.
5) 15 giờ 00: Đồng chí Đặng Thanh Hoàng – TP CCVC&TCBM dự lễ bế giảng lớp Trung cấp Chính trị hệ tập trung khoá 127 tại huyện Đồng Phú (Chuyển sang thứ 6).
Địa điểm: Ban Tuyên giáo huyện uỷ Đồng Phú.
6) 14 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Xuân Phượng (PTB) dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 của Cục Hải quan tỉnh.
Địa điểm: Cục Hải quan tỉnh.
7) 14 giờ 00: Họp Chi bộ 1.
    15 giờ 00: Họp Văn phòng.
Địa điểm: Phòng họp Sở Nội vụ.
THỨ NĂM - Ngày 29/12
SÁNG
1) 08 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc; Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc dự Chương trình Tọa đàm với thanh niên tiêu biểu năm 2022 và tuyên dương thanh niên có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua “Tôi yêu Tổ quốc tôi” trên địa bàn tỉnh (Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền).
Thành phần: Ban TĐKT, Tổ giúp việc.
Địa điểm: tại Hội trường Trường Chính trị tỉnh.
2) 07 giờ 30:
 Đồng chí Phạm Thành Chung – Phó Giám đốc dự Đại hội Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Phước.

ĐỊa điểm: Hội trường lầu 8 – Trường Chính trị tỉnh.
3) 08 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc tham gia đoàn giám sát "Việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông" trên địa bàn tỉnh Bình Phước (HOÃN).
ĐỊa điểm: Sở Giáo dục và Đào tạo.
4) 08 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc dự hội nghị trực tuyến công tác Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.
Địa điểm: Ban Tổ chức Tỉnh uỷ.

5) 08 giờ 00: Lãnh đạo Phòng CCVC dự Hội nghị tổng kết hoạt động người Mù tỉnh Bình Phước năm 2022.
Địa điểm: Hội trường Hội người Mù tỉnh Bình Phước.
6) 08 giờ 00: Lãnh đạo Ban Tôn giáo dự hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2022 của Ban Trị sự GHPGVN huyện Bù Gia Mập (phòng Kitô giáo - Phật giáo cử công chức tham dự).
Địa điểm: Chùa Đức Hạnh, xã Đức Hạnh
CHIỀU 1) 14 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc và các đồng chí Phó Giám đốc dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023 của ngành Nội vụ; Lễ Khai trương cơ sở dữ liệu quốc gia về CBCC, VC trong cơ quan nhà nước (Văn phòng chuẩn bị tài liệu).
Thành phần: Trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở; Trưởng các phòng Nội vụ cấp huyện.
Địa điểm: tại phòng họp A, UBND tỉnh.

2) 14 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc dự hội nghị UBND tỉnh giao kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu - chi ngân sách, kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 (Văn phòng làm VB báo vắng).
Địa điểm: Phòng họp G, UBND tỉnh.
3) 16 giờ 30: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc dự cơm thân mật cùng công chức, người lao động ngành tài chính.
Địa điểm: Sở Tài chính.

4) 14 giờ 00: Đồng chí Phạm Quang Hà – Trưởng ban Tôn giáo và đ/c Trần Thương Huyền – Phó Trưởng ban dự Hội nghị tổng kết công tác tôn giáo năm 2022.
Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy
5) 14 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc làm việc cùng đoàn giám sát "Việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông" trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Phòng CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung) (HOÃN).
ĐỊa điểm: tại trụ sở UBND tỉnh.
6) 14 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Xuân Phượng (PTB) dự lễ công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021.
Địa điểm:  UBND xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng.
THỨ SÁU - Ngày 30/12
SÁNG 1) Các đồng chí lãnh đạo Sở làm việc tại trụ sở.
2) 11 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc dự cơm thân mật.

Địa điểm: Ban Nội chính Tỉnh uỷ
3) 10
 giờ 00: Đồng chí Phạm Thành Chung – Phó Giám đốc dự Lễ kỷ niệm đức thế tôn thành đạo.

Địa điểm: thị xã Bình Long

4) 07 giờ 00: Đồng chí Phạm Quang Hà - Trưởng Ban Tôn giáo dự lễ kỷ niệm Đức Phật Thích ca thành đạo, tri ân suy tôn giáo phẩm.
ĐỊa điểm:  Chùa Di Đà, xã Nghĩa Trung.
5) 08 giờ 00: Đồng chí Lê Thị Lịch - Chi cục trưởng dự họp BCH Trung ương Hội Lưu trữ Việt Nam và Gặp mặt kỷ niệm Ngày Lưu trữ Việt Nam.
Địa điểm: Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I.
6) 08 giờ 00: Đồng chí Trần Thương Huyền - Phó Trưởng Ban Tôn giáo dự Hội nghị lần thứ 10 - UBMTTQVN tỉnh, khóa IX.
Địa điểm: Hội trường UBMTTQVN tỉnh.
CHIỀU 1) 14 giờ 00: Đồng chí Phạm Quang Hà - Trưởng Ban Tôn giáo dự họp nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo một số nội dung.
Địa điểm: tại phòng họp A, UBND tỉnh.
   
 
THỨ BẢY - Ngày 31/12
TỐI 1) 21 giờ 30:  Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc dự lễ hội “Bình Phước chào năm mới 2023”.
Địa điểm: Quảng trường 23/3, phường Tân Phú, TP Đồng Xoài.
 
   

 

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Các văn bản cùng lĩnh vực

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Sở Nội vụ"

Các văn bản cùng người ký "Trần Thị Ánh Tuyết"

Văn bản mới ban hành

DỰ TOÁN NĂM 2023

DỰ TOÁN NĂM 2023

Ngày ban hành: 23/05/2023

QD thành lập tổ kiểm kê tài sản năm 2023

QD thành lập tổ kiểm kê tài sản năm 2023

Ngày ban hành: 23/05/2023

CHƯƠNG TRÌNH Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023

CHƯƠNG TRÌNH Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023

Ngày ban hành: 22/05/2023

Phúc đáp xin mua thuốc theo hình thức áp thầu

Phúc đáp xin mua thuốc theo hình thức áp thầu

Ngày ban hành: 09/05/2023

Thực hiện Quyết định số 641/QĐ-UBND và cập nhật cơ sở đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy

Thực hiện Quyết định số 641/QĐ-UBND và cập nhật cơ sở đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy

Ngày ban hành: 05/05/2023

Phúc đáp công văn số 453/BVĐK-KD xin chủ trương mua thuốc để thực hiện kỹ thuật chạy thận nhân tạo.

Phúc đáp công văn số 453/BVĐK-KD xin chủ trương mua thuốc để thực hiện kỹ thuật chạy thận nhân tạo.

Ngày ban hành: 25/04/2023

Thông báo Kết luận của đ/c Lý Trọng Nhân - Trưởng Ban Dân tộc tại Hội nghị giao ban công tác dân tộc quý I năm 2023

Thông báo Kết luận của đ/c Lý Trọng Nhân - Trưởng Ban Dân tộc tại Hội nghị giao ban công tác dân tộc quý I năm 2023

Ngày ban hành: 19/04/2023

Tăng cường công tác thu dung điều trị ca bệnh COVID-19

Tăng cường công tác thu dung điều trị ca bệnh COVID-19

Ngày ban hành: 18/04/2023

Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến của ngành Dân tộc giai đoạn 2022 - 2025”

Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến của ngành Dân tộc giai đoạn 2022 - 2025”

Ngày ban hành: 11/04/2023

Khảo sát, đề xuất sửa đổi, bổ sung Mẫu giấy, mẫu sổ Y dược dùng trong HSBA

Khảo sát, đề xuất sửa đổi, bổ sung Mẫu giấy, mẫu sổ Y dược dùng trong HSBA

Ngày ban hành: 05/04/2023

Báo cáo báo cáo việc đấu thầu, mua sắm hóa chất, vật tư, sinh phẩm phục vụ phòng chống dịch Covid-19

Báo cáo báo cáo việc đấu thầu, mua sắm hóa chất, vật tư, sinh phẩm phục vụ phòng chống dịch Covid-19

Ngày ban hành: 05/04/2023

Phúc đáp xin chủ trương mua thuốc gây mê phục vụ cấp cứu và điều trị

Phúc đáp xin chủ trương mua thuốc gây mê phục vụ cấp cứu và điều trị

Ngày ban hành: 04/04/2023

Quyết định Về việc công bố Mục tiêu chất lượng của Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước năm 2023

Quyết định Về việc công bố Mục tiêu chất lượng của Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước năm 2023

Ngày ban hành: 03/04/2023

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Phòng nghiệp vụ, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Phòng nghiệp vụ, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước

Ngày ban hành: 31/03/2023

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 30/3/2023)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 30/3/2023)

Ngày ban hành: 31/03/2023

Quyết định Ban hành Quy chế đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của Sở Tư pháp

Quyết định Ban hành Quy chế đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của Sở Tư pháp

Ngày ban hành: 28/03/2023

Công văn về việc phối hợp tổ chức đoàn đi thăm, tặng quà nhân dịp Lễ Ramadhan năm 2023

Công văn về việc phối hợp tổ chức đoàn đi thăm, tặng quà nhân dịp Lễ Ramadhan năm 2023

Ngày ban hành: 27/03/2023

Quyết định phê duyệt Kế hoạch tổ chức các Đoàn đại biểu dân tộc thiểu số, người có uy tín đi tham quan học tập kinh nghiệm năm 2023

Quyết định phê duyệt Kế hoạch tổ chức các Đoàn đại biểu dân tộc thiểu số, người có uy tín đi tham quan học tập kinh nghiệm năm 2023

Ngày ban hành: 27/03/2023

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 25/3/2023)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 25/3/2023)

Ngày ban hành: 26/03/2023

Phối hợp đánh giá thực hiện về hệ thống phân phối thuốc

Phối hợp đánh giá thực hiện về hệ thống phân phối thuốc

Ngày ban hành: 21/03/2023

Cung cấp thông tin liên quan đến tính an toàn, hiệu quả của thuốc Evusheld

Cung cấp thông tin liên quan đến tính an toàn, hiệu quả của thuốc Evusheld

Ngày ban hành: 21/03/2023

Tiếp tục hỗ trợ cán bộ y tế phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm ma túy điều khiển phương tiện

Tiếp tục hỗ trợ cán bộ y tế phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm ma túy điều khiển phương tiện

Ngày ban hành: 21/03/2023

Kế hoạch Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023

Kế hoạch Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023

Ngày ban hành: 20/03/2023

Đề xuất số lượng viên sát khuẩn nước năm 2023 tỉnh Bình Phước

Đề xuất số lượng viên sát khuẩn nước năm 2023 tỉnh Bình Phước

Ngày ban hành: 17/03/2023

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 18/3/2023)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 18/3/2023)

Ngày ban hành: 17/03/2023

Công văn về việc tham mưu khắc phục hạn chế, yếu kém năm 2022 và thực hiện chỉ số CCHC năm 2023

Công văn về việc tham mưu khắc phục hạn chế, yếu kém năm 2022 và thực hiện chỉ số CCHC năm 2023

Ngày ban hành: 13/03/2023

Hướng dẫn Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, biên chế và công chức của cơ quan chuyên môn về công tác dân tộc thuộc UBND cấp huyện

Hướng dẫn Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, biên chế và công chức của cơ quan chuyên môn về công tác dân tộc thuộc UBND cấp huyện

Ngày ban hành: 13/03/2023

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 11/3/2023)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 11/3/2023)

Ngày ban hành: 12/03/2023

Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2023

Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2023 tại Sở Ngoại vụ

KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2023 tại Sở Ngoại vụ

Ngày ban hành: 10/03/2023

Kế hoạch Phát động phong trào thi đua “Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” năm 2023

Kế hoạch Phát động phong trào thi đua “Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” năm 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

Kế hoạch Phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2023 của Sở Ngoại vụ

Kế hoạch Phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2023 của Sở Ngoại vụ

Ngày ban hành: 10/03/2023

KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua tăng cường chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2023 của Sở Ngoại vụ

KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua tăng cường chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2023 của Sở Ngoại vụ

Ngày ban hành: 10/03/2023

Kế hoạch Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2023

Kế hoạch Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

Kế hoạch Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Cuộc vận động “Người Bình Phước nói lời hay, làm việc tốt” năm 2023 tại Sở Ngoại vụ

Kế hoạch Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Cuộc vận động “Người Bình Phước nói lời hay, làm việc tốt” năm 2023 tại Sở Ngoại vụ

Ngày ban hành: 10/03/2023

KẾ HOẠCH Tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” năm 2023

KẾ HOẠCH Tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” năm 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KẾ HOẠCH Thực hiện Đề án phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến năm 2023 tại Sở Ngoại vụ

KẾ HOẠCH Thực hiện Đề án phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến năm 2023 tại Sở Ngoại vụ

Ngày ban hành: 10/03/2023

Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược công tác dân tộc của Sở Ngoại vụ trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2023

Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược công tác dân tộc của Sở Ngoại vụ trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Quyết định số 1847QĐ-TTg ngày 27122018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ năm 2023

KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Quyết định số 1847QĐ-TTg ngày 27122018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ năm 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

Kế hoạch ứng dụng CNTT 2023

Kế hoạch ứng dụng CNTT 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2023

KH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH CÔNG TÁC TƯ PHÁP NĂM 2023

KH CÔNG TÁC TƯ PHÁP NĂM 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU NÂNG CAO CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

KH CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU NÂNG CAO CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG

KH KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH KIỂM TRA, RÀ SOÁT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2023

KH KIỂM TRA, RÀ SOÁT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2023

KH PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2023

KH PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

KH RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH NĂM 2023

KH THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH NĂM 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ NĂM 2023

KH THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ NĂM 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

Việc làm Bình Phước
Công báo Bình Phước
Address
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập1,673
  • Hôm nay402,056
  • Tháng hiện tại5,109,313
  • Tổng lượt truy cập223,233,220
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
sổ tay đảng viên
Tạp chi
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây