Lịch làm việc tuần thứ 6-2023

Lịch làm việc tuần thứ 6-2023

Số kí hiệu 6
Ngày ban hành 04/02/2023
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Sở Nội vụ
Người ký Trần Thị Ánh Tuyết

Nội dung

 UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC
SỞ NỘI VỤ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                    


                                                     LỊCH LÀM VIỆC

                 Tuần 6  năm 2023 (từ ngày 06/02 đến ngày 12/02/2023)


 
THỨ HAI - Ngày 06/02
SÁNG 1)  10 giờ 30: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở chủ trì họp đảng uỷ  và Ban giám đốc thông qua Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết.
Thành phần: Đảng uỷ viên.
Địa điểm: Phòng hợp Sở Nội vụ.
CHIỀU 1) 14 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở dự họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 04/2023: Những vấn đề quan trọng cần chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy (nếu có); (ii) Dự thảo kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022; (iii) Báo cáo tổng hợp các ý kiến góp ý sửa đổi, bổ sung Quy chế số 21-QC/TU của Tỉnh ủy; (iv) Báo cáo kết quả xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế làm việc của các đảng đoàn, ban cán sự đảng, các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy (HOÃN).
Địa điểm:  Tại phòng họp B - Tỉnh ủy.
2) 15 giờ 30: Đồng chí Đặng Thanh Hoàng – TP CCVC&TCBM dự khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị.
Địa điểm: Trung tâm Chính trị thị xã Chơn Thành.
THỨ BA – Ngày 07/02
SÁNG 1) 07 giờ 30: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở và đ/c Đinh Thị Thu Hương – Chánh Văn phòng kiêm Chánh thanh tra trực tiếp công dân định kỳ (cả ngày).
Địa điểm: Sở Nội vụ.
2) 08 giờ 00:  Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở; Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc chủ trì họp Hội đồng Thẩm định, tổ viên Tổ giúp việc Hội đồng Thẩm định.
Thành phần: Theo Quyết định số 2066/QĐ-UBND ngày 02/11/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh và phòng XDCQ,CTTN&CCHC.
Địa điểm: Phòng họp Sở Nội vụ.
3) 07 giờ 30: Đồng chí Phạm Thành Chung – Phó Giám đốc dự hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào thi đua “Vì nạn nhân chất độc da cam” năm 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023.
Địa điểm: Hội trường Liên hiệp các Hội tỉnh BÌnh Phước.
4) 08 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc dự buổi làm việc của Bí thư Tỉnh ủy với Sở TN&MT về tình hình triển khai nhiệm vụ năm 2023.
Địa điểm: Sở Tài nguyên và Môi trường.
CHIỀU 1) 15 giờ 30: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở dự Họp Ban Cán sự đảng UBND tỉnh (phòng CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung).
Địa điểm: Tại phòng họp A, UBND tỉnh.
THỨ TƯ - Ngày 08/02
SÁNG 1)  06 giờ 30: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở Dự lễ giao, nhận quân năm 2023 
Địa điểm: Ban CHQS Thành phố Đồng Xo
ài 
2) 08 giờ 00: Đồng chí  Huỳnh Thị Bé Năm  – Phó Giám đốc dự Hội nghị triển khai 
Kế hoạch số 134-KH/TU ngày 30/01/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức lớp bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh.
Địa điểm: Ban Tổ chức Tỉnh uỷ.
3) 
08 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền - Phó Giám đốc  Dự họp thống nhất kinh phí các lớp đào tạo bồi dưỡng Cán bộ, công chức, viên chức năm 2023
Địa điểm: Phòng họp Sở Nội vụ 
4) 08 giờ 00: Đồng chí Lê Thị Lịch – Chi cục trưởng và đ/c Giang Anh Trung - Phó Chi cục trưởng làm việc với Phòng Nội vụ thị xã Bình Long về công tác chỉnh lý tài liệu (Phòng Nghiệp vụ cùng dự).
Địa điểm: Thị xã Bình Long.
5) 08 giờ 30: Đồng chí Lê Ngọc Mừng – PTP XDCQ,CTTN&CCHC tham gia đoàn công tác kiểm tra thực địa, đối chiếu hồ sơ để tham mưu thẩm định xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bình phước (đ/c Lan chuyên viên cùng đi).
Địa điểm: UBND xã Long Hà, huyện Phú Riềng.
CHIỀU  
THỨ NĂM - Ngày 09/02
SÁNG 1) Lãnh đạo Sở làm việc tại trụ sở.
2) 08 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc HiềnPhó Giám đốc Sở dự Hội nghị sơ kết thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia năm 2022 và tổng kết hoạt động Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số năm 2022, triển khai phương hướng hoạt động năm 2023.
Địa điểm: Tại phòng họp G, UBND tỉnh.
3) 08 giờ 00: Đồng chí Lê Thị Lịch – Chi cục trưởng và đ/c Giang Anh Trung - Phó Chi cục trưởng làm việc với Phòng Nội vụ - Lao động, Thương binh và xã hội huyện Phú Riềng về công tác chỉnh lý tài liệu (Phòng Nghiệp vụ cùng dự).
Địa điểm: Huyện Phú Riềng.
CHIỀU 1) 14 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở dự Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 04/2023;  Công tác cán bộ, Dự thảo kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022. (ii) Báo cáo kết quả xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế làm việc của các đảng đoàn, ban cán sự đảng, các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.  Xin ý kiến Đề án “Tái cấu trúc Trường cao đẳng Bình Phước giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2045” (HOÃN).
Địa điểm:  Phòng họp B - Tỉnh ủy.
2) 14 giờ 00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc và đ/c Đinh Thị Thu Hương – Chánh Văn phòng dự tham gia Hội nghị trù bị tổng kết thực hiện giao ước thi đua năm 2022 (đ/c Hậu cùng dự).(Hoãn)
Địa điểm: Hội trường Thanh tra tỉnh. 
THỨ SÁU – Ngày 10/02
SÁNG 1) Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở và các Phó Giám đốc Sở:
 - 07 giờ 30: Dự Hội nghị triển khai các nhiệm vụ công tác năm 2023 của Sở Nội vụ.
- 09 giờ 00: Công bố kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh.
Thành phần: Trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở.
Địa điểm: Phòng họp G- UBND tỉnh
2) 08 giờ 00: Đồng chí Lê Thị Lịch – Chi cục trưởng và đ/c Giang Anh Trung - Phó Chi cục trưởng làm việc với Phòng Nội vụ - Lao động, Thương binh và xã hội huyện Bù Gia Mập về công tác chỉnh lý tài liệu (Phòng Nghiệp vụ cùng dự).
Địa điểm: Huyện Bù Gia Mập.
3) 08 giờ 30: Lãnh đạo Phòng XDCQ,CTTN&CCHC tham gia đoàn công tác kiểm tra thực địa, đối chiếu hồ sơ để tham mưu thẩm định xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bình phước (đ/c Lan chuyên viên cùng đi).
Địa điểm: UBND xã Long Hưng, huyện Phú Riềng.
CHIỀU 1)
   
 
CHỦ NHẬT – Ngày 12/02
SÁNG 1) 09 giờ 00:  Đồng chí Phạm Quang Hà - Trưởng Ban Tôn giáo dự lễ khánh thành Chánh điện và động thổ xây dựng Thiền đường Chùa Thanh Tân; phòng KTG - PG cử công chức tham dự.
Địa điểm:  Xã Long Tân, huyện Phú Riềng.
 
   

 

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Các văn bản cùng lĩnh vực

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Sở Nội vụ"

Các văn bản cùng người ký "Trần Thị Ánh Tuyết"

Văn bản mới ban hành

DỰ TOÁN NĂM 2023

DỰ TOÁN NĂM 2023

Ngày ban hành: 23/05/2023

QD thành lập tổ kiểm kê tài sản năm 2023

QD thành lập tổ kiểm kê tài sản năm 2023

Ngày ban hành: 23/05/2023

CHƯƠNG TRÌNH Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023

CHƯƠNG TRÌNH Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023

Ngày ban hành: 22/05/2023

Phúc đáp xin mua thuốc theo hình thức áp thầu

Phúc đáp xin mua thuốc theo hình thức áp thầu

Ngày ban hành: 09/05/2023

Thực hiện Quyết định số 641/QĐ-UBND và cập nhật cơ sở đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy

Thực hiện Quyết định số 641/QĐ-UBND và cập nhật cơ sở đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy

Ngày ban hành: 05/05/2023

Phúc đáp công văn số 453/BVĐK-KD xin chủ trương mua thuốc để thực hiện kỹ thuật chạy thận nhân tạo.

Phúc đáp công văn số 453/BVĐK-KD xin chủ trương mua thuốc để thực hiện kỹ thuật chạy thận nhân tạo.

Ngày ban hành: 25/04/2023

Thông báo Kết luận của đ/c Lý Trọng Nhân - Trưởng Ban Dân tộc tại Hội nghị giao ban công tác dân tộc quý I năm 2023

Thông báo Kết luận của đ/c Lý Trọng Nhân - Trưởng Ban Dân tộc tại Hội nghị giao ban công tác dân tộc quý I năm 2023

Ngày ban hành: 19/04/2023

Tăng cường công tác thu dung điều trị ca bệnh COVID-19

Tăng cường công tác thu dung điều trị ca bệnh COVID-19

Ngày ban hành: 18/04/2023

Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến của ngành Dân tộc giai đoạn 2022 - 2025”

Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến của ngành Dân tộc giai đoạn 2022 - 2025”

Ngày ban hành: 11/04/2023

Khảo sát, đề xuất sửa đổi, bổ sung Mẫu giấy, mẫu sổ Y dược dùng trong HSBA

Khảo sát, đề xuất sửa đổi, bổ sung Mẫu giấy, mẫu sổ Y dược dùng trong HSBA

Ngày ban hành: 05/04/2023

Báo cáo báo cáo việc đấu thầu, mua sắm hóa chất, vật tư, sinh phẩm phục vụ phòng chống dịch Covid-19

Báo cáo báo cáo việc đấu thầu, mua sắm hóa chất, vật tư, sinh phẩm phục vụ phòng chống dịch Covid-19

Ngày ban hành: 05/04/2023

Phúc đáp xin chủ trương mua thuốc gây mê phục vụ cấp cứu và điều trị

Phúc đáp xin chủ trương mua thuốc gây mê phục vụ cấp cứu và điều trị

Ngày ban hành: 04/04/2023

Quyết định Về việc công bố Mục tiêu chất lượng của Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước năm 2023

Quyết định Về việc công bố Mục tiêu chất lượng của Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước năm 2023

Ngày ban hành: 03/04/2023

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Phòng nghiệp vụ, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Phòng nghiệp vụ, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước

Ngày ban hành: 31/03/2023

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 30/3/2023)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 30/3/2023)

Ngày ban hành: 31/03/2023

Quyết định Ban hành Quy chế đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của Sở Tư pháp

Quyết định Ban hành Quy chế đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của Sở Tư pháp

Ngày ban hành: 28/03/2023

Công văn về việc phối hợp tổ chức đoàn đi thăm, tặng quà nhân dịp Lễ Ramadhan năm 2023

Công văn về việc phối hợp tổ chức đoàn đi thăm, tặng quà nhân dịp Lễ Ramadhan năm 2023

Ngày ban hành: 27/03/2023

Quyết định phê duyệt Kế hoạch tổ chức các Đoàn đại biểu dân tộc thiểu số, người có uy tín đi tham quan học tập kinh nghiệm năm 2023

Quyết định phê duyệt Kế hoạch tổ chức các Đoàn đại biểu dân tộc thiểu số, người có uy tín đi tham quan học tập kinh nghiệm năm 2023

Ngày ban hành: 27/03/2023

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 25/3/2023)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 25/3/2023)

Ngày ban hành: 26/03/2023

Phối hợp đánh giá thực hiện về hệ thống phân phối thuốc

Phối hợp đánh giá thực hiện về hệ thống phân phối thuốc

Ngày ban hành: 21/03/2023

Cung cấp thông tin liên quan đến tính an toàn, hiệu quả của thuốc Evusheld

Cung cấp thông tin liên quan đến tính an toàn, hiệu quả của thuốc Evusheld

Ngày ban hành: 21/03/2023

Tiếp tục hỗ trợ cán bộ y tế phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm ma túy điều khiển phương tiện

Tiếp tục hỗ trợ cán bộ y tế phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm ma túy điều khiển phương tiện

Ngày ban hành: 21/03/2023

Kế hoạch Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023

Kế hoạch Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023

Ngày ban hành: 20/03/2023

Đề xuất số lượng viên sát khuẩn nước năm 2023 tỉnh Bình Phước

Đề xuất số lượng viên sát khuẩn nước năm 2023 tỉnh Bình Phước

Ngày ban hành: 17/03/2023

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 18/3/2023)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 18/3/2023)

Ngày ban hành: 17/03/2023

Công văn về việc tham mưu khắc phục hạn chế, yếu kém năm 2022 và thực hiện chỉ số CCHC năm 2023

Công văn về việc tham mưu khắc phục hạn chế, yếu kém năm 2022 và thực hiện chỉ số CCHC năm 2023

Ngày ban hành: 13/03/2023

Hướng dẫn Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, biên chế và công chức của cơ quan chuyên môn về công tác dân tộc thuộc UBND cấp huyện

Hướng dẫn Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, biên chế và công chức của cơ quan chuyên môn về công tác dân tộc thuộc UBND cấp huyện

Ngày ban hành: 13/03/2023

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 11/3/2023)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 11/3/2023)

Ngày ban hành: 12/03/2023

Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2023

Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2023 tại Sở Ngoại vụ

KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2023 tại Sở Ngoại vụ

Ngày ban hành: 10/03/2023

Kế hoạch Phát động phong trào thi đua “Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” năm 2023

Kế hoạch Phát động phong trào thi đua “Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” năm 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

Kế hoạch Phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2023 của Sở Ngoại vụ

Kế hoạch Phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2023 của Sở Ngoại vụ

Ngày ban hành: 10/03/2023

KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua tăng cường chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2023 của Sở Ngoại vụ

KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua tăng cường chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2023 của Sở Ngoại vụ

Ngày ban hành: 10/03/2023

Kế hoạch Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2023

Kế hoạch Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

Kế hoạch Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Cuộc vận động “Người Bình Phước nói lời hay, làm việc tốt” năm 2023 tại Sở Ngoại vụ

Kế hoạch Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Cuộc vận động “Người Bình Phước nói lời hay, làm việc tốt” năm 2023 tại Sở Ngoại vụ

Ngày ban hành: 10/03/2023

KẾ HOẠCH Tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” năm 2023

KẾ HOẠCH Tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” năm 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KẾ HOẠCH Thực hiện Đề án phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến năm 2023 tại Sở Ngoại vụ

KẾ HOẠCH Thực hiện Đề án phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến năm 2023 tại Sở Ngoại vụ

Ngày ban hành: 10/03/2023

Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược công tác dân tộc của Sở Ngoại vụ trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2023

Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược công tác dân tộc của Sở Ngoại vụ trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Quyết định số 1847QĐ-TTg ngày 27122018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ năm 2023

KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Quyết định số 1847QĐ-TTg ngày 27122018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ năm 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

Kế hoạch ứng dụng CNTT 2023

Kế hoạch ứng dụng CNTT 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2023

KH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH CÔNG TÁC TƯ PHÁP NĂM 2023

KH CÔNG TÁC TƯ PHÁP NĂM 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU NÂNG CAO CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

KH CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU NÂNG CAO CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG

KH KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH KIỂM TRA, RÀ SOÁT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2023

KH KIỂM TRA, RÀ SOÁT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2023

KH PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2023

KH PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

KH RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH NĂM 2023

KH THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH NĂM 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ NĂM 2023

KH THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ NĂM 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

Việc làm Bình Phước
Công báo Bình Phước
Address
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập1,591
  • Hôm nay397,368
  • Tháng hiện tại5,104,625
  • Tổng lượt truy cập223,228,532
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
sổ tay đảng viên
Tạp chi
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây