Lịch làm việc tuần thứ 9-2023

Lịch làm việc tuần thứ 9-2023

Số kí hiệu 9
Ngày ban hành 25/02/2023
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Sở Nội vụ
Người ký Trần Thị Ánh Tuyết

Nội dung

 UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC
SỞ NỘI VỤ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                  


                                                   LỊCH LÀM VIỆC

                 Tuần 9  năm 2023 (từ ngày 27/02 đến ngày 03/3/2023)


 
THỨ HAI - Ngày 27/02
SÁNG 1) 8 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở dự Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2022 của Cụm Thi đua VI - Sở Nội vụ các tỉnh, thành miền Đông Nam Bộ (đến hết ngày 28/2/2023).
Cùng đi và dự: Đồng chí Đinh Thị Thu Hương - CVP; Đ/c Cao Thị Hà - PTP CCVC&TCBM; Đ/c Bùi Thị Nam - Kế toán.

Địa điểm: Tỉnh Bình Thuận.

2) Lãnh đạo Sở làm việc tại trụ sở.
3) Đồng chí Phạm Quang Hà - Trưởng Ban Tôn giáo chủ trì
- 08 giờ 00: Họp cơ quan Ban Tôn giáo.
- 09 giờ 30: Họp chi bộ 3.
Địa điểm: Phòng họp BTG.
4) 09 giờ 00: Đồng chí Lê Văn Tâm (CV) dự Hội nghị tổng kết thực hiện giao ước thi đua của Cụm thi đua số 3 (thuộc Liên minh Hợp tác xã).
Địa điểm: Liên minh Hợp tác xã tỉnh.
CHIỀU 1) 13 giờ 30: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc dự lễ kỷ niệm 68 năm ngày thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 – 27/02/2023).
Địa điểm: Hội trường Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước.
2) 14 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc dự họp về công tác cán bộ.
Địa điểm: Phòng họp B - UBND huyện Bù Gia Mập.
3) 14 giờ 00: Đồng chí Đặng Thanh Hoàng – TP.CCVC&TCBM dự họp về việc thống nhất giao biên chế công chức, viên chức cho Ban Quản lý Khu kinh tế và các đơn vị trực thuộc (Báo cáo Giám đốc kết quả họp) (HOÃN).
Địa điểm: Ban Quản lý các khu kinh tế.

4) 14 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Xuân Phượng (PTB), Nguyễn Thái Đương (CV) dự họp trù bị chuẩn bị Hội nghị tổng kết thực hiện giao ước thi đua của Khối thi đua số 8.
Địa điểm: Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh.
5) 14 giờ 00: Đồng chí Lê Văn Tâm (CV) dự Hội nghị tổng kết thực hiện giao ước thi đua của Khối thi đua quỹ tín dụng nhân dân (thuộc Liên minh Hợp tác xã).
Địa điểm: Liên minh Hợp tác xã tỉnh.
THỨ BA – Ngày 28/02
SÁNG 1) Các đồng chí Phó Giám đốc: Làm việc tại trụ sở.
2) 08 giờ 00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc họp Ban Biên tập trực tuyến đến cấp huyện: đánh giá kết quả hoạt động Cổng TTĐT tỉnh năm 2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.
Địa điểm: Tại phòng họp G, UBND tỉnh.
3) 08 giờ 00: Đồng chí Lê Thị Lịch – Chi cục trưởng và  đ/c Giang Anh Trung - Phó Chi cục trưởng làm việc với Phòng Nội vụ huyện Bù Đốp về công tác chỉnh lý tài liệu (Phòng Nghiệp vụ cùng dự).
Địa điểm: Huyện Bù Đốp.
4) 07 giờ 30: Đồng chí Lê Văn Tâm – Chuyên viên dự Hội nghị tổng kết thực hiện giao ước thi đua năm 2022 khối tổng hợp.
Địa điểm: Trụ sở Liên minh HTX.
5) 07 giờ 30:  Đồng chí Nguyễn Thanh Thùy Linh - Thanh tra viên trực tiếp công dân định kỳ (cả ngày).
Địa điểm: Sở Nội vụ.
CHIỀU 1) 14 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc Sở dự hội nghị UBND tỉnh định kỳ tháng 02/2023, nội dung: (i) Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 năm 2023; (ii) Báo cáo nội dung Chương trình hợp tác giữa tỉnh Bình Phước và Thành phố Hồ Chí Minh và dự thảo Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh thuộc vùng Đông Nam bộ tại tỉnh Bình Phước; (iii) Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình công tác tháng 02/2023.
Địa điểm: Tại phòng họp G, UBND tỉnh.
2) 14 giờ 00: Đồng chí Đỗ Thanh Tâm (TB), Hoàng Thị Đông (CV) dự Hội nghị tổng kết thực hiện giao ước thi đua của Khối thi đua số 2.
Địa điểm: Hội Cựu chiến binh tỉnh.
THỨ TƯ - Ngày 01/3
SÁNG 1) 10 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở dự làm việc với Chủ tịch UBND tỉnh.
Địa điểm: Tại phòng làm việc Chủ tịch UBND tỉnh.
2) 07 giờ 30: Đồng chí Phạm Thành Chung - Phó Giám đốc Sở; đồng chí Phạm Quang Hà -Trưởng Ban Tôn giáo; đồng chí Trần Thương Huyền - Phó Trưởng Ban Tôn giáo làm việc Ban Trị sự GHPGVN huyện Bù Đăng; thành phần tham gia theo Kế hoạch số 169/KH-SNV ngày 08/02/2023.
Địa điểm: Chùa Thanh Minh A Lan Nhã
CHIỀU 1) Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở và các đồng chí Phó Giám đốc: Làm việc tại trụ sở.
THỨ NĂM - Ngày 02/3
SÁNG 1) Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở; Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc: Làm việc tại trụ sở (cả ngày).
2) 8 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc dự họp Lấy ý kiến đánh giá, đề xuất xếp loại chất lượng các tập thể, cá nhân diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý năm 2022 (Phòng CCVC*TCBM chuẩn bị nội dung).
Địa điểm: Hội trường cơ quan Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
3) 07 giờ 30: Đồng chí Phạm Thành Chung - Phó Giám đốc Sở; đồng chí Trần Thương Huyền - Phó Trưởng Ban Tôn giáo làm việc Ban Trị sự GHPGVN huyện Đồng Phú; thành phần tham gia theo Kế hoạch số 169/KH-SNV ngày 08/02/2023.
Địa điểm: Chùa Vạn Quang.
4) 08 giờ 00: Đồng chí Lê Thị Lịch - Chi cục trưởng, đ/c Giang Anh Trung - Phó Chi cục trưởng làm việc với Phòng Nội vụ -Lao động,Thương binh Xã hội huyện Lộc Ninh về công tác chỉnh lý tài liệu (Phòng Nghiệp vụ cùng dự).
Địa điểm: Huyện Lộc Ninh.
5) 08 giờ 00: Đồng chí Phạm Quang Hà - Trưởng Ban Tôn giáo tham dự gặp mặt đại biểu chức sắc tôn giáo trên địa bàn Quân khu 7 đầu xuân Quý Mão năm 2023.
Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh (04h00 tập trung tại Bộ CHQS tỉnh).
6) 08 giờ 30:  Đồng chí Đặng Thanh Hoàng - Trưởng phòng CCVC Dự họp tham mưu UBND tỉnh về kiến nghị của UBND huyện Phú Riềng tại Báo cáo số 281/BC-UBND ngày 17/11/2022 về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ khám, chữa bệnh của Trung tâm Y tế huyện Phú Riềng

Địa điểm : Sở Y tế 
CHIỀU 1) 14 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở dự Hội nghị sơ kết 02 năm triển khai thực hiện Quyết định số 02/2021/QĐ-UBND 12/3/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Phước và Quyết định số 15/2021/QĐ-UBND 20/5/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy định Tiêu chí thành lập Văn phòng công chứng, việc thay đổi địa chỉ trụ sở Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
Địa điểm: tại phòng họp A, UBND tỉnh.
THỨ SÁU – Ngày 03/3
SÁNG 1) Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở làm việc theo chương trình riêng.
2) 08 giờ 30: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc dự Hội nghị về triển khai nhiệm vụ CCHC.
Địa điểm: UBND huyện Bù Gia Mập.
2) 08 giờ 00: Đồng chí Đỗ Thanh Tâm (TB), Hoàng Thị Đông (CV) dự Hội nghị khách hàng Đại lý xổ số Bình Phước năm 2023.
Địa điểm: Trung tâm HN Trường Chính trị tỉnh (Lầu 8).
3) 10giờ00: Đồng chí Lê Ngọc Mừng - Phó Trưởng phòng CXDCQ  Dự phối hợp làm việc với Đoàn khảo sát dịch vụ công trực tuyến của Bộ Thông tin và Truyền thông 
Địa điểm: Hội trưởng Sở Thông tin và Truyền Thông. 
CHIỀU 1) 14 giờ 00: Huỳnh Thị Bé Năm Phó Giám đốc Sở Dự kỳ họp thứ 10 (chuyên đề) Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X
Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy 
   
 
 
 
 
 
   

 

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Các văn bản cùng lĩnh vực

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Sở Nội vụ"

Các văn bản cùng người ký "Trần Thị Ánh Tuyết"

Văn bản mới ban hành

DỰ TOÁN NĂM 2023

DỰ TOÁN NĂM 2023

Ngày ban hành: 23/05/2023

QD thành lập tổ kiểm kê tài sản năm 2023

QD thành lập tổ kiểm kê tài sản năm 2023

Ngày ban hành: 23/05/2023

CHƯƠNG TRÌNH Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023

CHƯƠNG TRÌNH Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023

Ngày ban hành: 22/05/2023

Phúc đáp xin mua thuốc theo hình thức áp thầu

Phúc đáp xin mua thuốc theo hình thức áp thầu

Ngày ban hành: 09/05/2023

Thực hiện Quyết định số 641/QĐ-UBND và cập nhật cơ sở đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy

Thực hiện Quyết định số 641/QĐ-UBND và cập nhật cơ sở đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy

Ngày ban hành: 05/05/2023

Phúc đáp công văn số 453/BVĐK-KD xin chủ trương mua thuốc để thực hiện kỹ thuật chạy thận nhân tạo.

Phúc đáp công văn số 453/BVĐK-KD xin chủ trương mua thuốc để thực hiện kỹ thuật chạy thận nhân tạo.

Ngày ban hành: 25/04/2023

Thông báo Kết luận của đ/c Lý Trọng Nhân - Trưởng Ban Dân tộc tại Hội nghị giao ban công tác dân tộc quý I năm 2023

Thông báo Kết luận của đ/c Lý Trọng Nhân - Trưởng Ban Dân tộc tại Hội nghị giao ban công tác dân tộc quý I năm 2023

Ngày ban hành: 19/04/2023

Tăng cường công tác thu dung điều trị ca bệnh COVID-19

Tăng cường công tác thu dung điều trị ca bệnh COVID-19

Ngày ban hành: 18/04/2023

Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến của ngành Dân tộc giai đoạn 2022 - 2025”

Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến của ngành Dân tộc giai đoạn 2022 - 2025”

Ngày ban hành: 11/04/2023

Khảo sát, đề xuất sửa đổi, bổ sung Mẫu giấy, mẫu sổ Y dược dùng trong HSBA

Khảo sát, đề xuất sửa đổi, bổ sung Mẫu giấy, mẫu sổ Y dược dùng trong HSBA

Ngày ban hành: 05/04/2023

Báo cáo báo cáo việc đấu thầu, mua sắm hóa chất, vật tư, sinh phẩm phục vụ phòng chống dịch Covid-19

Báo cáo báo cáo việc đấu thầu, mua sắm hóa chất, vật tư, sinh phẩm phục vụ phòng chống dịch Covid-19

Ngày ban hành: 05/04/2023

Phúc đáp xin chủ trương mua thuốc gây mê phục vụ cấp cứu và điều trị

Phúc đáp xin chủ trương mua thuốc gây mê phục vụ cấp cứu và điều trị

Ngày ban hành: 04/04/2023

Quyết định Về việc công bố Mục tiêu chất lượng của Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước năm 2023

Quyết định Về việc công bố Mục tiêu chất lượng của Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước năm 2023

Ngày ban hành: 03/04/2023

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Phòng nghiệp vụ, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Phòng nghiệp vụ, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước

Ngày ban hành: 31/03/2023

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 30/3/2023)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 30/3/2023)

Ngày ban hành: 31/03/2023

Quyết định Ban hành Quy chế đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của Sở Tư pháp

Quyết định Ban hành Quy chế đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của Sở Tư pháp

Ngày ban hành: 28/03/2023

Công văn về việc phối hợp tổ chức đoàn đi thăm, tặng quà nhân dịp Lễ Ramadhan năm 2023

Công văn về việc phối hợp tổ chức đoàn đi thăm, tặng quà nhân dịp Lễ Ramadhan năm 2023

Ngày ban hành: 27/03/2023

Quyết định phê duyệt Kế hoạch tổ chức các Đoàn đại biểu dân tộc thiểu số, người có uy tín đi tham quan học tập kinh nghiệm năm 2023

Quyết định phê duyệt Kế hoạch tổ chức các Đoàn đại biểu dân tộc thiểu số, người có uy tín đi tham quan học tập kinh nghiệm năm 2023

Ngày ban hành: 27/03/2023

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 25/3/2023)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 25/3/2023)

Ngày ban hành: 26/03/2023

Phối hợp đánh giá thực hiện về hệ thống phân phối thuốc

Phối hợp đánh giá thực hiện về hệ thống phân phối thuốc

Ngày ban hành: 21/03/2023

Cung cấp thông tin liên quan đến tính an toàn, hiệu quả của thuốc Evusheld

Cung cấp thông tin liên quan đến tính an toàn, hiệu quả của thuốc Evusheld

Ngày ban hành: 21/03/2023

Tiếp tục hỗ trợ cán bộ y tế phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm ma túy điều khiển phương tiện

Tiếp tục hỗ trợ cán bộ y tế phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm ma túy điều khiển phương tiện

Ngày ban hành: 21/03/2023

Kế hoạch Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023

Kế hoạch Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023

Ngày ban hành: 20/03/2023

Đề xuất số lượng viên sát khuẩn nước năm 2023 tỉnh Bình Phước

Đề xuất số lượng viên sát khuẩn nước năm 2023 tỉnh Bình Phước

Ngày ban hành: 17/03/2023

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 18/3/2023)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 18/3/2023)

Ngày ban hành: 17/03/2023

Công văn về việc tham mưu khắc phục hạn chế, yếu kém năm 2022 và thực hiện chỉ số CCHC năm 2023

Công văn về việc tham mưu khắc phục hạn chế, yếu kém năm 2022 và thực hiện chỉ số CCHC năm 2023

Ngày ban hành: 13/03/2023

Hướng dẫn Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, biên chế và công chức của cơ quan chuyên môn về công tác dân tộc thuộc UBND cấp huyện

Hướng dẫn Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, biên chế và công chức của cơ quan chuyên môn về công tác dân tộc thuộc UBND cấp huyện

Ngày ban hành: 13/03/2023

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 11/3/2023)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 11/3/2023)

Ngày ban hành: 12/03/2023

Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2023

Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2023 tại Sở Ngoại vụ

KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2023 tại Sở Ngoại vụ

Ngày ban hành: 10/03/2023

Kế hoạch Phát động phong trào thi đua “Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” năm 2023

Kế hoạch Phát động phong trào thi đua “Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” năm 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

Kế hoạch Phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2023 của Sở Ngoại vụ

Kế hoạch Phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2023 của Sở Ngoại vụ

Ngày ban hành: 10/03/2023

KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua tăng cường chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2023 của Sở Ngoại vụ

KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua tăng cường chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2023 của Sở Ngoại vụ

Ngày ban hành: 10/03/2023

Kế hoạch Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2023

Kế hoạch Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

Kế hoạch Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Cuộc vận động “Người Bình Phước nói lời hay, làm việc tốt” năm 2023 tại Sở Ngoại vụ

Kế hoạch Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Cuộc vận động “Người Bình Phước nói lời hay, làm việc tốt” năm 2023 tại Sở Ngoại vụ

Ngày ban hành: 10/03/2023

KẾ HOẠCH Tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” năm 2023

KẾ HOẠCH Tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” năm 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KẾ HOẠCH Thực hiện Đề án phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến năm 2023 tại Sở Ngoại vụ

KẾ HOẠCH Thực hiện Đề án phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến năm 2023 tại Sở Ngoại vụ

Ngày ban hành: 10/03/2023

Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược công tác dân tộc của Sở Ngoại vụ trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2023

Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược công tác dân tộc của Sở Ngoại vụ trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Quyết định số 1847QĐ-TTg ngày 27122018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ năm 2023

KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Quyết định số 1847QĐ-TTg ngày 27122018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ năm 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

Kế hoạch ứng dụng CNTT 2023

Kế hoạch ứng dụng CNTT 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2023

KH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH CÔNG TÁC TƯ PHÁP NĂM 2023

KH CÔNG TÁC TƯ PHÁP NĂM 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU NÂNG CAO CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

KH CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU NÂNG CAO CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG

KH KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH KIỂM TRA, RÀ SOÁT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2023

KH KIỂM TRA, RÀ SOÁT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2023

KH PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2023

KH PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

KH RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH NĂM 2023

KH THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH NĂM 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ NĂM 2023

KH THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ NĂM 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

Việc làm Bình Phước
Công báo Bình Phước
Address
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập1,702
  • Hôm nay440,418
  • Tháng hiện tại5,147,675
  • Tổng lượt truy cập223,271,582
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
sổ tay đảng viên
Tạp chi
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây