Lễ ký kết Chương trình phối hợp thúc đẩy gắn kết ứng dụng công nghệ thông tin với cải cách hành chính giai đoạn 2017 – 2020

Thứ tư - 01/11/2017 18:45 1715
Chiều ngày 22/8/2017, tại Trụ sở Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Nội vụ đã phối hợp tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp thúc đẩy gắn kết ứng dụng công nghệ thông tin với cải cách hành chính giai đoạn 2017 – 2020 giữa hai Bộ.
Lễ ký kết Chương trình phối hợp thúc đẩy gắn kết ứng dụng công nghệ thông tin với cải cách hành chính giai đoạn 2017 – 2020

Đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ và đồng chí Trương Minh Tuấn, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đồng chủ trì Lễ ký kết.

Tham dự Lễ ký kết có Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa, các Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông: Phạm Hồng Hải, Nguyễn Minh Hồng, Nguyễn Thành Hưng, Hoàng Vĩnh Bảo, Phan Tâm cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc 2 Bộ.

Tại Lễ ký kết, đồng chí Phạm Minh Hùng, Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ đã trình bày tóm tắt nội dung Chương trình phối hợp thúc đẩy gắn kết ứng dụng công nghệ thông tin với cải cách hành chính giai đoạn 2017 – 2020 giữa hai Bộ.

Chương trình phối hợp giữa hai Bộ nhằm thúc đẩy gắn kết chặt chẽ ứng dụng CNTT với công tác cải cách hành chính (CCHC) của các cơ quan Nhà nước từ Trung ương đến địa phương để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ về ứng dụng CNTT và CCHC Nhà nước giai đoạn 2016–2020 theo Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan Nhà nước và Kế hoạch hành chính Nhà nước giai đoạn 2016–2020.

Theo đó, hai Bộ thống nhất hợp tác trên 8 nội dung chính, gồm: (1) Hoàn thiện hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả ứng dụng CNTT, hiện đại hóa hành chính trong cơ quan Nhà nước; (2) Phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn Sở TT-TT, Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố tăng cường phối hợp triển khai Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan Nhà nước và Kế hoạch CCHC nhà nước hàng năm; (3) Phối hợp chỉ đạo đẩy mạnh triển khai Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; (4) Phối hợp đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về ứng dụng CNTT phục vụ hiện đại hóa hành chính, thúc đẩy gắn kết chặt chẽ hoạt động ứng dụng CNTT với công tác CCHC của các cơ quan nhà nước; (5) Phối hợp đôn đốc, kiểm tra các cơ quan Nhà nước thực hiện gắn kết hoạt động ứng dụng CNTT với công tác CCHC; (6) Phối hợp kiểm tra, đôn đốc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức; (7) Phối hợp xác định Chỉ số CCHC của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Par Index); (8) Xây dựng Đề án Hiện đại hóa hành chính khối cơ quan Bộ Nội vụ giai đoạn 2018–2020.


Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân phát biểu tại Lễ ký kết


Phát biểu tại Lễ ký kết, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết, ngày 16/10/2012, hai Bộ đã tổ chức ký kết Chương trình phối hợp số 2782/CTPH-BTTTT-BNV về thúc đẩy gắn kết ứng dụng CNTT với CCHC giai đoạn 2011 – 2015 nhằm mục tiêu kết hợp chặt chẽ việc triển khai Chương trình Quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan Nhà nước giai đoạn 2011 – 2015 với Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2011 – 2020.
Sau 5 năm thực hiện, hai Bộ đã phối hợp xây dựng, ban hành các quy định về quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý văn bản điện tử trên toàn quốc, là cơ sở để các Bộ, ngành, địa phương tổ chức thực hiện hệ thống thư điện tử chính thức phục vụ công việc, góp phần xây dựng nền hành chính minh bạch, hiệu lực, hiệu quả. Hai bộ cũng đã đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về ứng dụng CNTT phục vụ hiện đại hóa hành chính, thúc đẩy gắn kết chặt chẽ hoạt động ứng dụng CNTT với công tác CCHC, tăng cường ứng dụng CNTT trong thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, tổ chức triển khai Dự án xây dựng Phần mềm một cửa điện tử nguồn mở cho các quận, huyện để các địa phương có thể tải về và sử dụng miễn phí tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương…
Chương trình phối hợp là một trong các giải pháp quan trọng nhằm kết hợp chặt chẽ việc triển khai Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011 – 2015 với Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011 – 2020. Đồng chí tin tưởng rằng Chương trình phối hợp về thúc đẩy gắn kết ứng dụng CNTT với CCHC giữa hai Bộ giai đoạn 2017-2020 sẽ là dấu mốc đánh dấu sự hợp tác giữa hai Bộ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ gắn kết ứng dụng CNTT với CCHC.

Cũng tại Lễ ký kết, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn khẳng định, ứng dụng CNTT và CCHC là 2 nội dung quan trọng, có quan hệ chặt chẽ, hỗ trợ và thúc đẩy lẫn nhau. Ứng dụng CNTT để nâng cao hiệu quả CCHC, hỗ trợ cải tiến, đơn giản hóa quy trình, thủ tục hành chính để nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân và doanh nghiệp; nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước, xây dựng nền hành chính hiện đại. Ứng dụng CNTT là nhân tố then chốt, có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong quá trình triển khai các hoạt động cải cách hành chính nói chung và cải cách quy trình thủ tục hành chính nói riêng. Chính vì vậy, hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin và cải cách hành chính cần phải thúc đẩy gắn kết chặt chẽ hơn nữa. Đây cũng chính là cơ sở để Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Nội vụ tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ trong quá trình công tác. Cho đếnnay mới chỉ có hai Bộ Thông tin và Truyền thông và Nội vụ đã ký kết nội dung phối hợp thúc đẩy gắn kết ứng dụng CNTT với CCHC theo 2 giai đoạn 2011 – 2015 và 2017 – 2020.

 


Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn phát biểu tại Lễ ký kết


Bộ trưởng Trương Minh Tuấn cũng nhận định, thế giới đang chuyển sang thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0. Trước xu thế này, công tác quản lý, điều hành, cung cấp dịch vụ phục vụ người dân, doanh nghiệp của các cơ quan nhà nước đòi hỏi phải cải tiến, nâng cao hiệu quả, phương thức quản lý để thích ứng với yêu cầu của sự phát triển. Khi đó, ứng dụng CNTT, hiện đại hóa hành chính xây dựng chính phủ điện tử trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Với Chương trình phối hợp này, các đơn vị liên quan về ứng dụng CNTT và CCHC của các Bộ, ngành, các Sở TT&TT, Sở Nội vụ trên cả nước có căn cứ xây dựng, ban hành các chương trình phối hợp thúc đẩy gắn kết ứng dụng CNTT với CCHC tại các Bộ, ngành, địa phương.

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn đề nghị, Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông cần tiếp tục tăng cường phối hợp với các đơn vị của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Nội vụ tham mưu, đề xuất ứng dụng các giải pháp, công nghệ để đẩy nhanh quá trình tin học hóa quy trình, thủ tục hành chính xây dựng nền hành chính hiện đại. Đồng thời, để Chương trình được triển khai hiệu quả, có tác động lan tỏa tới các Bộ, ngành, địa phương trên cả nước, Cục Phát thanh – Truyền hình và Thông tin điện tử, Cục Báo chí phối hợp chỉ đạo các cơ quan truyền hình, báo chí trên cả nước đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông về ứng dụng CNTT, CCHC, xây dựng chính phủ điện tử.

 


Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân và Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn
ký kết Chương trình hợp tác giữa 2 Bộ

 


Toàn cảnh Lễ ký kết

Tác giả bài viết: Bạch Công Hậu

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Việc làm Bình Phước
Công báo Chính phủ
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập1,668
  • Hôm nay151,344
  • Tháng hiện tại18,050,489
  • Tổng lượt truy cập283,986,177
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
sổ tay đảng viên
Tạp chi
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây