SỞ NỘI VỤ DỰ HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI LUẬT THANH NIÊN

Thứ năm - 01/10/2020 14:19 753
SỞ NỘI VỤ DỰ HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI LUẬT THANH NIÊN
Sáng ngày 28/9/2020, tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Bộ Nội vụ phối hợp với Quỹ dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNFPA) tổ chức Hội nghị triển khai Luật Thanh niên. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn và bà Naomi Kitahara, Trưởng đại diện Quỹ dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam đồng chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị còn có các đồng chí: Nguyễn Văn Tuyết, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội; Phan Văn Đa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng; đại diện UBND và Sở Nội vụ các tỉnh khu vực miền Trung, Tây Nguyên và các tỉnh phía Nam; đại diện một số ban, ngành, đoàn thể ở Trung ương, các tổ chức hội thanh niên và Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; các chuyên gia, nhà khoa học tham gia vào quá trình xây dựng Luật Thanh niên; đại diện các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ. Ngoài ra còn có sự tham gia của Lãnh đạo Phòng chuyên môn và chuyên viên phụ trách công tác quản lý nhà nước về thanh niên Sở Nội vụ các tỉnh, thành đã tham dự và thảo luận tại Hội nghị.
Đại diện UBND tỉnh Bình Phước tham dự Hội nghị có bà Huỳnh Thị Bé Năm, Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Trưởng Đoàn; Bà Phạm Vũ Sa Châu - Phó trưởng Phòng XDCQ, CTTN và CCHC; Bà Trương Thị Hoài - Chuyên viên phụ trách công tác thanh niên.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Trần Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, cho biết năm 2019 và năm 2020, Bộ Nội vụ phối hợp với Trung ương Đoàn và các bộ, ban, ngành có liên quan xây dựng Dự án sửa đổi luật Thanh niên năm 2005 để Chính phủ trình Quốc hội xem xét. Tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV đã thông qua luật Thanh niên 2020 thay thế luật Thanh niên năm 2005 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021. Ông Tuấn nhấn mạnh: "Hiện nay, thanh niên Việt Nam chiếm 24,6% dân số, là lực lượng xã hội to lớn, góp phần quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đảng và Nhà nước ta luôn coi trọng và đánh giá cao vai trò của thanh niên. Thanh niên là rường cột của nhà nước, là chủ nhân tương lai của đất nước. Chăm lo, phát triển thanh niên vừa là mục tiêu, vừa là động lực bảo đảm sự ổn định và phát triển bền vững của đất nước." Thứ trưởng mong muốn các cơ quan, tổ chức và địa phương thông qua Hội nghị nắm được các nội dung chính và các chính sách đối với thanh niên quy định trong Luật Thanh niên; từ đó, thấy rõ trách nhiệm để cùng nhau chung tay đưa Luật Thanh niên vào cuộc sống, thúc đẩy sự phát triển của thanh niên, khẳng định và phát huy vai trò của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phát biểu tại Hội nghị, Ông Nguyễn Văn Tuyết, Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, cho rằng Luật Thanh niên là sự kết tinh của các đại biểu Quốc hội, các cơ quan có liên quan, nhiều tập thể, cá nhân nhiệt huyết với thế hệ trẻ. Thể chế các quan điểm, đường lối của Đảng, cụ thể hóa quy định của Hiến pháp về thanh niên và công tác thanh niên; nhấn mạnh vai trò, sứ mệnh của thanh niên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.  Ông Tuyết đề nghị Trung ương Đoàn Thanh niên phối hợp chặt chẽ với Bộ Nội vụ, đẩy mạnh tuyên truyền và triển khai Luật Thanh niên từ ngày 01/01/2021. Trong thời gian tới, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội sẽ phối hợp với các cơ quan của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội, các đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp tăng cường giám sát việc thi hành Luật Thanh niên.
Hội nghị cũng được nghe ông Doãn Đức Hảo, Phó vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên (Bộ Nội vụ) thông qua những điểm mới của Luật Thanh niên sửa đổi. Luật có 7 chương, 41 điều, quy định rất cụ thể vai trò, trách nhiệm của thanh niên; nguyên tắc bảo đảm thực hiện quyền, nghĩa vụ của thanh niên và chính sách của nhà nước đối với thanh niên; nguồn lực thực hiện chính sách của nhà nước đối với thanh niên; Tháng Thanh niên và trách nhiệm đối thoại với thanh niên; chính sách của nhà nước đối với thanh niên; trách nhiệm của tổ chức thanh niên; trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế, nhà trường, gia đình đối với thanh niên. Đặc biệt, luật mới sửa đổi quy định nội dung quản lý nhà nước về thanh niên với 8 nhiệm vụ cụ thể. Giao trách nhiệm cho Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về thanh niên; quy định trách nhiệm của Chính phủ trong việc bảo đảm hiệu lực, hiệu quả thực hiện các nội dung quản lý nhà nước về thanh niên, bảo đảm cơ chế và biện pháp phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, chính quyền địa phương và tổ chức có liên quan trong việc xây dựng, thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên nhằm bảo đảm xây dựng và thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển thanh niên trong chiến lược, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội hằng năm và từng giai đoạn.
Cũng tại hội nghị này, các đại biểu đã được nghe các tham luận của các tỉnh thành về công tác thanh niên, kinh nghiệm trong xây dựng, tổ chức công tác thanh niên, những khó khăn, vướng mắc tại địa phương cũng như những sáng kiến nhằm triển khai Luật thanh niên năm 2020 ở từng địa phương ngày càng tốt hơn, góp phần thúc đẩy sự phát triển của thanh niên, khẳng định và phát huy vai trò của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Đại diện Quỹ dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam, phát biểu tại Hội nghị, Bà Naomi Kitahara nhấn mạnh vai trò quan trọng của UBND cấp tỉnh trong việc bảo đảm thực hiện đầy đủ và hiệu quả luật Thanh niên và các chính sách liên quan đến thanh niên, Luật Thanh niên 2020 tạo ra môi trường pháp lý thuận lợi để Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, các bộ, ngành và các tổ chức thanh niên giải quyết các vấn đề phát triển thanh niên trong phạm vi chức năng và nhiệm vụ chuyên môn được giao ở cấp địa phương. Ngoài ra, Luật Thanh niên cũng nhấn mạnh vai trò quan trọng của Bộ Nội vụ ở cấp trung ương và địa phương trong việc thực hiện Luật cũng như các sáng kiến và hoạt động liên quan đến thanh niên hướng tới đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam và các Mục tiêu phát triển bền vững từ nay đến năm 2030. Bà đánh giá cao cam kết chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chính phủ Việt Nam ở các cấp đối với công tác thanh niên, đồng thời khẳng định cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Nội vụ và các tổ chức chính trị - xã hội để đảm bảo Luật Thanh niên đã được phê duyệt được thực thi. Đánh giá quá trình chuyển đổi nhân khẩu học của Việt Nam hiện nay, Bà Naomi Kitahara cho rằng Việt Nam có lực lượng dân số trẻ lớn nhất từ trước đến nay trong lịch sử Việt Nam và đây là cơ hội hiếm có để tận dụng thời kỳ dân số vàng. Cần có đầu tư chiến lược ngay từ bây giờ cho thanh niên để tối đa hóa tăng trưởng kinh tế - xã hội của đất nước, đặc biệt là trong bối cảnh Covid-19 hiện nay. Với ý kiến cho rằng thanh niên không phải là một nhóm đồng nhất, Bà Naomi Kitahara nhấn mạnh: "Không có một giải pháp nào phù hợp cho tất cả thanh niên; do đó, các tỉnh cần cố gắng đáp ứng các nhu cầu cụ thể của các nhóm thanh niên đa dạng như thanh niên khuyết tật, thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên nhập cư, phụ nữ, trẻ em gái và thanh niên đồng tính." UNFPA cam kết hỗ trợ Chính phủ Việt Nam để đảm bảo rằng thanh niên Việt Nam sẽ được phát huy hết tiềm năng của mình.

Phổ biến một số nội dung cần triển khai thực hiện và trách nhiệm của các bộ, ngành và địa phương trong triển khai thi hành Luật Thanh niên, ông Hoàng Quốc Long - Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên (Bộ Nội vụ) cho biết, trong năm 2020 và các năm tiếp theo, Bộ Nội vụ sẽ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các địa phương tổ chức triển khai các hoạt động như  tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch tổ chức triển khai Luật Thanh niên; Tổ chức quán triệt Luật Thanh niên tới các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, tới cấp ủy, chính quyền các cấp nhằm nâng cao nhận thức trong việc tổ chức triển khai và đưa Luật vào cuộc sống; Tiếp tục kiện toàn, hoàn thiện bộ máy quản lý nhà nước về thanh niên tương xứng với nhiệm vụ được giao; Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với công tác thanh niên và tổ chức triển khai các chính sách đã được quy định trong Luật Thanh niên; Xây dựng cơ chế phối hợp liên ngành giữa Bộ Nội vụ với các bộ, ngành, địa phương trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên; xây dựng quy chế phối hợp giữa Bộ Nội vụ với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nhằm thực hiện tốt cơ chế phối hợp liên ngành trong việc thực hiện cơ chế, chính sách và pháp luật đối với thanh niên; Tăng cường mở rộng hợp tác quốc tế về thanh niên; Đề nghị Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Luật Thanh niên tới các tầng lớp thanh niên để thanh niên thấy rõ trách nhiệm của mình trong việc thực hiện Luật Thanh niên, thấy rõ những chính sách, pháp luật của Nhà nước dành cho thanh niên. Đặc biệt về vị trí, vai trò, trách nhiệm của thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Bộ Nội vụ, các bộ, ngành, địa phương trong việc tổ chức triển khai, đưa các chính sách trong Luật Thanh niên đi vào cuộc sống./.
 

Tác giả bài viết: Trương Thị Hoài - Phòng XDCQ,CTTN&CCHC

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Việc làm Bình Phước
Công báo Chính phủ
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập2
  • Hôm nay177,652
  • Tháng hiện tại18,076,797
  • Tổng lượt truy cập284,012,485
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
sổ tay đảng viên
Tạp chi
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây