MỘT SỐ KẾT QUẢ NỔI BẬT TRONG CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

Thứ tư - 08/07/2020 14:27 1976
Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh năm 2020. Đồng thời, để nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của các Cụm, Khối thi đua của tỉnh và phù hợp với tình hình thực tế một số cơ quan, đơn vị tham gia Cụm, Khối thi đua của tỉnh đã được sáp nhập về tổ chức bộ máy, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 273/KH-UBND ngày 11/12/2019 triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng năm 2020; Quyết định số 700/QĐ-UBND ngày 06/4/2020 ban hành Quy định về tổ chức chia Cụm, Khối thi đua; hoạt động và bình xét, xếp hạng thi đua trên địa bàn tỉnh Bình Phước (thay thế Quyết định số 1213/QĐ-UBND ngày 18/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh).
Để kịp thời triển khai thực hiện các quy định tại Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ, ngày 31/12/2019, Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh đã ban hành Công văn số 894/TT.HĐTĐKT về việc thực hiện Thông tư số Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ và một số nội dung cần lưu ý trong công tác thi đua, khen thưởng.
Chuẩn bị cho công tác tổ chức thành công Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bình Phước lần thứ V (dự kiến tổ chức vào cuối tháng 9/2020), UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 57/QĐ-UBND ngày 10/01/2020 về việc thành lập Ban Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ V năm 2020 và các tiểu Ban giúp việc cho Ban Tổ chức Đại hội; Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 14/01/2020 phân bổ đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bình Phước lần thứ V năm 2020. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh ban hành Kế hoạch số 117/KH-HĐTĐKT ngày 02/3/2020 kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến và Đại hội Thi đua yêu nước các cấp năm 2020. Ban Tổ chức Đại hội thi đua yêu nước tỉnh lần thứ V đã ban hành Kế hoạch số 52/KH-BTC ngày 02/3/2020 phân công nhiệm vụ thành viên Ban Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bình Phước lần thứ V năm 2020 và các Tiểu ban giúp việc Ban Tổ chức.
Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước do Thủ tướng Chính phủ phát động: Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019 - 2025. Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành các văn bản phát động các phong trào thi đua yêu nước nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, cụ thể: Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 29/10/2019 về việc phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh năm 2020; Kế hoạch số 50/KH-UBND ngày 02/3/2020 tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn tỉnh năm 2020; Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 31/3/2020 phát động đợt thi đua đặc biệt “Toàn dân chung tay phòng, chống dịch Covid-19” trên địa bàn tỉnh Bình Phước; Kế hoạch số 83/KH-UBND ngày 01/4/2020 phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2020; Kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 28/5/2020 phát động phong trào thi đua “Nông dân Bình Phước thi đua lao động, sản xuất, kinh doanh giỏi, chung tay xây dựng nông thôn mới” năm 2020. Sau khi UBND tỉnh ban hành các văn bản phát động phong trào thi đua, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đã tích cực hưởng ứng và triển khai thực hiện có hiệu quả.
Năm 2020, là năm cuối cùng thực hiện Đề án phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các mô hình tiêu biểu và điển hình tiên tiến xuất sắc giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh. Để có cơ sở đánh giá kết quả thực hiện Đề án một cách toàn diện sau 05 năm thực hiện, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch 34/KH-UBND ngày 14/02/2020 về việc tổ chức cuộc thi viết về “Mô hình tiêu biểu, điển hình tiên tiến xuất sắc, gương người tốt, việc tốt” trong các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước, giai đoạn 2016 - 2020. Ban Tổ chức cuộc thi sẽ tổ chức tổng kết và trao giải cho các tác phẩm đạt giải vào dịp tỉnh tổ chức Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Bình Phước lần thứ V năm 2020.
Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được tăng cường, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 24/2/2020 kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng; Kế hoạch số 102/KH-UBND ngày 16/4/2020 giám sát việc tổ chức thực hiện các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch UBND tỉnh phát động. Đến nay, các Đoàn kiểm tra, giám sát của tỉnh đã tiến hành kiểm tra, giám sát đối với các cơ quan, đơn vị: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Trường Chính trị tỉnh, Liên minh Hợp tác xã, Hội Cựu chiến binh, UBND các huyện: Bù Gia Mập, Đồng Phú, Phú Riềng. Qua kiểm tra, giám sát cho thấy, về cơ bản các cơ quan, đơn vị đã thực hiện tốt các quy định pháp luật về thi đua, khen thưởng; tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch UBND tỉnh phát động.
Trong 6 tháng đầu năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh đã khen thưởng hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, cụ thể: UBND tỉnh tặng thưởng Cờ thi đua cho 32 tập thể; danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” cho 68 tập thể; danh hiệu “Đơn vị quyết thắng” cho 01 tập thể; danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh” cho 22 cá nhân; Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 543 tập thể và 1.231 cá nhân; đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ cho 02 tập thể; tặng thưởng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn quốc” cho 02 cá nhân; tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 04 tập thể và 63 cá nhân; đề nghị Thủ tướng Chính phủ trình Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng nhất 01 cá nhân, Hạng nhì cho 01 cá nhân và truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hung” cho 03 cá nhân. Đồng thời, UBND tỉnh đã hiệp y khen thưởng Huân chương Lao động Hạng nhì cho 01 cá nhân; Cờ thi đua của Chính phủ đối với 01 tập thể; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 02 cá nhân.

Nhìn chung, công tác thi đua, khen thưởng ngày càng nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện của các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở một cách chủ động, kịp thời và đi vào thực chất. Ưu tiên khen thưởng cho tập thể nhỏ, cá nhân là người trực tiếp lao động, sản xuất, chiến đấu, nông dân, công nhân, người đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là khen thưởng đột xuất cho những tập thể, cá nhân lập thành tích đặc biệt xuất sắc từ đó tạo sự động viên kịp thời, niềm phấn khởi cho những tập thể, cá nhân khi tham gia các phong trào thi đua, góp phần cùng cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp hoàn thành các nhiệm vụ được giao, kế hoạch đặt ra./.
 

Tác giả bài viết: Xuân Nam - Ban Thi đua - Khen thưởng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Việc làm Bình Phước
Công báo Chính phủ
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập0
  • Hôm nay463,316
  • Tháng hiện tại14,723,326
  • Tổng lượt truy cập314,009,970
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
sổ tay đảng viên
Tạp chi
KQ TTHC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây