LICH LÀM VIỆC TUẦN 44 NĂM 2021

LICH LÀM VIỆC TUẦN 44 NĂM 2021

Số kí hiệu 44
Ngày ban hành 31/10/2021
Ngày bắt đầu hiệu lực 01/11/2021
Ngày hết hiệu lực 07/11/2021
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Sở Nội vụ
Người ký Trần Thị Ánh Tuyết

Nội dung

 UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC
            SỞ NỘI VỤ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

                                                  
                                                              LỊCH LÀM VIỆC

                 Tuần 44 năm 2021 (từ ngày 01/11 đến ngày 07/11/2021)

 

THỨ BẢY – Ngày 30/10/2021
SÁNG 07 giờ 00: Đồng chí Đặng Thanh Hoàng – TP.CCVC&TCBM, đ/c Trần Tuấn Vũ – CV phòng CCVC&TCBM dự khai mạc và giam sát kỳ thi tuyển viên chức thuộc UBND huyện Lộc Ninh (02 ngày 30, 31/10/2021).
Địa điểm :  Huyện Lộc Ninh.
THỨ HAI - Ngày 01/11


SÁNG
1) 09 giờ 00: Nhận bàn giao công việc từ đồng chí Trần Thái Sơn được nghỉ hưu theo chế độ.
Thành phần tham dự : Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở, đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc Sở, đồng chí Đinh Thị Thu Hương – Chánh Văn phòng và  đồng chí Trần Thái Sơn .
Địa điểm : Phòng họp Sở.
2) Trực phòng chống dịch bệnh Covid-19: Trần Việt Dũng - Bảo vệ (cả ngày).


CHIỀU
1) 14 giờ 00 : Đ/c Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở (TV BCN 339) dự họp nghe Sở LĐTB&XH (cơ quan Thường trực Ban Chủ nhiệm 339 của BTV Tỉnh ủy) báo cáo chính sách thu hút lao động đáp ứng yêu cầu phát triển của Doanh nghiệp (Văn phòng chuẩn bị nội dung).
Địa điểm: Phòng họp C- Tỉnh ủy.
2) 16 giờ 00 : Đ/c Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở chủ trì họp trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Trần Thái Sơn – nguyên Trưởng phòng XDCQ, CTTN&CCHC.
Thành phần : Ban Giám đốc Sở; Trưởng, Phó các phòng chuyên môn và Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc.
Địa điểm : Phòng họp Sở.
3) 17 giờ 00 : Liên hoan chia tay đồng chí Trần Thái Sơn.
Thành phần, địa điểm : Giao Văn phòng thông báo cụ thể.
THỨ BA – Ngày 02/11SÁNG
1) 09 giờ 00: Đồng chí   Trần Thị Ánh Tuyết – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở chủ trì phiên họp Đảng ủy
– Thành phần: Các đồng chí Đảng ủy viên;
– Chuẩn bị nội dung: Đ/c Phạm Vũ Sa Châu.
Địa điểm : Phòng họp Sở.
2) 10 giờ 00:  Đồng chí   Trần Thị Ánh Tuyết – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở chủ trì phiên họp giao ban.
– Thành phần: Các đồng chí Lãnh đạo Sở, các đ/c là Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc và các đồng chí Trưởng, Phó các phòng chuyên môn;
– Chuẩn bị nội dung: Văn phòng
Địa điểm : Phòng họp Sở.
3) 07 giờ 30: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc Sở dự khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị, hệ tập trung, khóa 124 tại thành phố Đồng Xoài
Địa điểm : Trung tâm Chính trị TP. Đồng Xoài.
4) Trực phòng chống dịch bệnh Covid-19:  Nguyễn Tâm Đức (Ban TĐKT) – đoàn viên Chi đoàn (cả ngày).

CHIỀU
1) Các đồng chí Lãnh đạo sở làm việc tại trụ sở .
2) 16 giờ 00 : Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc Sở dự  họp trực tuyến định kỳ Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 kết nối đến cấp xã.
Địa điểm : Phòng họp A, UBND tỉnh.
 
THỨ TƯ - Ngày  03/11


SÁNG
1) 09 giờ 00 : Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở dự họp trao Quyết định bổ nhiệm lại công chức lãnh đạo đối với bà Phạm Thị Anh Thư - Giám đốc Sở Ngoại vụ và ông Huỳnh Văn Minh - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (Phòng CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung).
Địa điểm: Phòng khách VIP, UBND tỉnh.
2) 10 giờ 00: Đồng chí Phạm Thành Chung - Phó Giám đốc Sở dự buổi làm việc với Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam về công tác chuẩn bị cho Đại hội Nhiệm kỳ II của Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ  tỉnh Bình Phước (2021-2025) (Phòng CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung)..
Địa điểm : Phòng họp A, UBND tỉnh.

3) Các đồng chí Phó Giám đốc Sở làm việc tại trụ sở (cả ngày).
4) Trực phòng chống dịch bệnh Covid-19: Ngô Thị Thu (Ban TĐKT) – đoàn viên Chi doàn (cả ngày).

CHIỀU
14 giờ 00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc Sở (TV BCN 340) dự họp thông qua dự thảo Kế hoạch hoạt động của Ban Chủ nhiệm thực hiện Chương trình cải cách thủ tục hành chính (giao Phòng XDCQ, CTTN&CCHC chuẩn bị nội dung) (Hoãn).
Địa điểm: Phòng họp A, trụ sở UBND tỉnh.
THỨ NĂM - Ngày 04/11

SÁNG
1) Các đồng chí lãnh đạo Sở làm việc tại trụ sở (cả ngày).
2) Trực phòng chống dịch bệnh Covid-19: Nguyễn Thanh Thùy Linh (Văn phòng) – đoàn viên Chi doàn (cả ngày).
 

CHIỀU
1) 14 giờ 00: Đ/c Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở dự hội nghị UBND tỉnh thông qua các nội dung trình kỳ họp cuối năm 2021 HĐND tỉnh (Phòng CCVC&TCBM, Phòng XDCQ,CTTN&CCHC chuẩn bị nội dung theo Công văn số 3452/UBND-TH ngày 12/10/2021 của UBND tỉnh).
Địa điểm : Phòng họp G.
2) 14 giờ 00: Đ/c Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở (TV BCN 337) ủy quyền cho đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc Sở dự họp Ban Chủ nhiệm Chương trình phát triển đô thị (Văn phòng chuẩn bị nội dung).
Địa điểm: Phòng họp C - Tỉnh ủy.
3) 14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc Sở (TV BCN 344) dự họp Ban Chủ nhiệm thực hiện Chương trình xây dựng hệ thống chính trị (Văn phòng chuẩn bị nội dung).
Địa điểm: Phòng họp B - Tỉnh ủy.
4) 14 giờ 00: Đồng chí Phạm Thành Chung - Phó Giám đốc Sở dự họp trục tuyến toàn quốc về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong QLNN.
Phòng họp A, UBND tỉnh.
THỨ SÁU - Ngày 05/11


SÁNG
1) Các đồng chí lãnh đạo Sở làm việc tại trụ sở (cả ngày).
2) 07 giờ 30 :  Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc Sở báo cáo chuyên đề cải cách hành chính.
-Địa điểm : Trường Chính trị.
 
3) 07 giờ 00 : Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc Sở tham gia  lớp học Chuyên viên cao cấp.
Hình thức : Học online (03 ngày thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật
4) Trực phòng chống dịch bệnh Covid-19: Trần Việt Dũng - Bảo vệ (cả ngày).

CHIỀU
 
16 giờ 00 : Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở  dự họp định kỳ Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 về tình hình tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và phục hồi phát triển KT-XH.
Địa điểm : Phòng họp A, UBND tỉnh.
THỨ 7 – Ngày 06/11
CẢ NGÀY

Trực cơ quan: Đ/c Trần Việt Dũng - Bảo vệ

CHỦ NHẬT – Ngày 07/11
CHIỀU  

 

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Các văn bản cùng lĩnh vực

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Sở Nội vụ"

Các văn bản cùng người ký "Trần Thị Ánh Tuyết"

Việc làm Bình Phước
Công báo Chính phủ
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập0
  • Hôm nay293,519
  • Tháng hiện tại18,727,223
  • Tổng lượt truy cập284,662,911
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
sổ tay đảng viên
Tạp chi
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây