LỊCH LÀM VIỆC TUẦN LỄ 40/2021

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN LỄ 40/2021

Số kí hiệu 40
Ngày ban hành 04/10/2021
Ngày bắt đầu hiệu lực 10/10/2021
Ngày hết hiệu lực 11/10/2021
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Sở Nội vụ
Người ký Trần Thị Ánh Tuyết

Nội dung

 UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC
            SỞ NỘI VỤ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

                                                                                                
                                                        LỊCH LÀM VIỆC

                 Tuần 40 năm 2021 (từ ngày 04/10 đến ngày 10/10/2021)

 

 
THỨ BẢY – 02/10

SÁNG

08h00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở dự họp trực tuyến với Chính phủ về tình hình KT-XH tháng 9, 9 tháng đầu năm.
Địa điểm : Phòng họp G-UBND tỉnh.

THỨ HAI - Ngày 04/10SÁNG
1) 09 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở làm việc với Lãnh đạo Văn phòng Sở.
Nội dung : Chỉ đạo chuẩn bị các nội dung công tác giao ban trực tuyến 9 tháng.
Địa điểm : PLV Giám đốc.
2) 10 giờ 00 : Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc Sở  dự họp nghe báo cáo về phương án hoạt động Nhà in Bình Phước (Phòng CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung).
Địa điểm :  Phòng họp A, UBND tỉnh
3) Các đồng chí Phó Giám đốc Sở làm việc tại trụ sở (cả ngày).
4) 08 giờ 00: Đồng chi Giang Anh Trung – P.CCT Chi cục VTLT, Phòng  Thu thập, Chỉnh lý đi rà soát tài liệu giấy tồn đọng tại các cơ quan, đơn vị theo Kế hoạch.
Địa điểm: Các Sở, Ban, ngành theo KH.
5) Trực phòng chống dịch bệnh Covid-19: Trần Việt Dũng - Bảo vệ.
 

CHIỀU
14 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Loan – Chuyên viên Văn phòng Sở dự họp Tổ xác minh tài sản số 184/QĐ-UBND.
Địa điểm : Thanh tra tỉnh.
THỨ BA – Ngày 05/10


SÁNG
1) 07 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở đi khám sức khỏe định kỳ 6 tháng 1 lần đợt 2 năm 2021 theo Kế hoạch số 32-KH/BBVCSSKCB.
Địa điềm : Phòng khám và Quản lý sức khỏe trực thuộc Ban Bảo vệ CSSK cán bộ tỉnh.
2) 08 giờ 00 : Đồng chí Phạm Thành Chung – Phó Giám đốc Sở dự họp Tổ đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 (Bộ phận Thanh tra Sở chuẩn bị nội dung).
Địa điểm :  Phòng họp D, UBND tỉnh
3) Các đồng chí Phó Giám đốc Sở làm việc tại trụ sở (cả ngày).
4) Trực phòng chống dịch bệnh Covid-19:  Trương Thị Hoài (P.XDCQ, CTTN&CCHC) – đoàn viên Chi đoàn (cả ngày).


CHIỀU

16 giờ 00 : Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc Sở dự  Họp Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 trực tuyến đến cấp xã.
Địa điểm : Phòng họp A, UBND tỉnh.
 
THỨ TƯ - Ngày  06/10


SÁNG
1) 07 giờ 00: Đồng chí Phạm Thành Chung – Phó Giám đốc Sở đi khám sức khỏe định kỳ 01 năm 01 lần năm 2021 theo Thông báo số 66-TB/BBVCSSKCB.
Địa điềm : Phòng khám và Quản lý sức khỏe trực thuộc Ban Bảo vệ CSSK cán bộ tỉnh.
2) 08 giờ 00
:  Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc Sở dự Hội nghị tiếp xúc cử tri của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh (Phòng XDCQ, CTTN&CCHC chuẩn bị nội dung).

Địa điểm : Phòng họp trực tuyến Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh.
3) 08 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền - Phó Giám đốc Sở dự họp trao đổi về công tác tiền lương.

Địa điểm : Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
4)   Các đồng Phó Giám đốc Sở làm việc tại trụ sở.
5) Trực phòng chống dịch bệnh Covid-19:  Huỳnh Thị Sang (Văn phòng) – đoàn viên Chi doàn (cả ngày).

CHIỀU
14 giờ 00 : Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở chủ trì Hội nghị trục tuyến giao ban công tác 9 tháng đầu năm 2021 Ngành Nội vụ (Văn phòng Sở chuẩn bị nội dung và phát hành thư mời báo cáo giao ban).
Thành phần :
- Điểm cầu phòng họp Sở : Lãnh đạo Sở, Trưởng các đơn vị trực thuộc, Trưởng các phòng chuyên môn.
- Điểm cầu tại các huyện, thị, thành phố : Đại diện Lãnh đạo UBND các huyện, thị, thành phố; Lãnh đạo phòng Nội vụ, phòng Nội vụ và Lao động thương binh xã hội.
THỨ NĂM - Ngày 07/10SÁNG
1) 08 giờ 00 :  Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết –Giám đốc Sở, Thành viên Đoàn Kiểm tra 189 dự họp nghe báo cáo kết quả tự kiểm tra của đồng chí Nguyễn Minh Quang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông (Phòng CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung).
Địa điểm :  Phòng họp G, UBND tỉnh.
2) Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở,  TV Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid – 19 ủy quyền cho đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc Sở trực chỉ huy tại Trung tâm Chỉ huy Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Bình Phước.
- Thời gian : Bắt đầu 07 giờ sáng ngày 07/10/2021 cho đến 07 giờ sáng này 08/10/2021.
- Địa điểm : Trụ sở làm việc của Trung tâm Chỉ huy tỉnh .
3) Các đồng chí Phó Giám đốc Sở làm việc tại trụ sở (cả ngày).
4) Trực phòng chống dịch bệnh Covid-19:  Đinh Thị Kim Huyền (Văn phòng) – đoàn viên Chi doàn (cả ngày).
 


CHIỀU
1) 14 giờ 00 :  Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết –Giám đốc Sở, Thành viên Đoàn Kiểm tra 189 họp nghe báo cáo kết quả tự kiểm tra của Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Xoài (Phòng CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung).
Địa điểm : Phòng họp G, UBND tỉnh.
2) 14 giờ 00 :  Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc Sở dự họp về sắp xếp lại mô hình và hoạt động Quỹ ASXH tỉnh.

Địa điểm : Phòng họp C, Tỉnh ủy.
THỨ SÁU - Ngày 08/10SÁNG
1) 08 giờ 00 :  Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở  dự Hội nghị UBND tỉnh về:
- Tình hình KT-XH 9 tháng và nhiệm vụ quý IV năm 2021;
- Thông qua kế hoạch trồng cây xanh giai đoạn 2022-2025.
(Văn phòng Sở chuẩn bị nội dung).
Địa điểm : phòng họp G, UBND tỉnh
2) 07 giờ 00 : Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc Sở tham gia  lớp học Chuyên viên cao cấp.
Hình thức : Học online (03 ngày thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật).
3) 07 giờ 30: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc Sở dự Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị, hệ không tập trung, khóa 121 tại Trường Chính trị.
Địa điểm : Trực tuyến trên phần mềm Google Meet.
4) Các đồng chí Phó Giám đốc Sở làm việc tại trụ sở (cả ngày).
5) Trực phòng chống dịch bệnh Covid-19: Trần Việt Dũng - Bảo vệ (cả ngày).

CHIỀU
 

16 giờ 00 : Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở dự  họp trực tuyến định kỳ Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 kết nối đến cấp xã.
Địa điểm : Phòng họp A, UBND tỉnh.
THỨ 7 – Ngày 09/10
CẢ NGÀY

Trực cơ quan: Đ/c Trần Việt Dũng - Bảo vệ

CHỦ NHẬT – Ngày 10/10
CHIỀU  


 

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Các văn bản cùng lĩnh vực

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Sở Nội vụ"

Các văn bản cùng người ký "Trần Thị Ánh Tuyết"

Việc làm Bình Phước
Công báo Chính phủ
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập1,166
  • Hôm nay306,700
  • Tháng hiện tại18,740,404
  • Tổng lượt truy cập284,676,092
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
sổ tay đảng viên
Tạp chi
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây