LỊCH LÀM VIỆC TUẦN LỄ 52 NĂM 2021

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN LỄ 52 NĂM 2021

Số kí hiệu 52
Ngày ban hành 26/12/2021
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Sở Nội vụ
Người ký Trần Thị Ánh Tuyết

Nội dung

 UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC
SỞ NỘI VỤ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                                   LỊCH LÀM VIỆC
                 Tuần 52 năm 2021 (từ ngày 27/12 đến ngày 31/12/2021)
                                                             - - - - -


 
THỨ HAI - Ngày 27/12
SÁNG 1) 09 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc dự trao quyết định nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định cho ông Phạm Công -Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Văn Nhãn - Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh (Phòng CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung, đ/c Hoàng cùng dự).
Địa điểm:  tại phòng khách VIP, UBND tỉnh.
2) Các Phó Giám đốc Sở: Làm việc tại trụ sở
3) Trực phòng chống dịch bệnh Covid-19: Trần Việt Dũng – Nhân viên Văn phòng (cả ngày).
CHIỀU 1) 14 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở dự làm việc với Ban chủ nhiệm Chương trình phát triển nguồn nhân lực (339).
Địa điểm: Tại Phòng họp B – Tỉnh ủy.
2) 14 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc dự và làm việc với Tổ Kiểm tra theo Quyết định số 2671/QĐ-UBND ngày 15/10/2021 của UBND tỉnh.
Địa điểm: tại phòng họp D, UBND tỉnh.
3) Đồng chí Phạm Thành Chung và đ/c Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc Sở: Làm việc tại trụ sở.
THỨ BA – Ngày 28/12
SÁNG 1) Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở và đ/c Phạm Thành Chung, đ/c Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc Sở: Làm việc tại trụ sở.
2) 07 giờ 30: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc dự Lễ khai giảng lớp Trung cấp LLCT.
Địa điểm: Phòng họp 1 – Trường Chính trị tỉnh.
3) 08 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Loan – Phó Chánh Văn phòng Sở kiểm tra và tổng hợp các thông tin, báo cáo kết quả xác minh tài sản, thu nhập đối với các tổ chức, cá nhân năm 2021.
Địa điểm: Thanh tra tỉnh (03 ngày từ ngày 28-30/12/2021).
4) Trực phòng chống dịch bệnh Covid-19: Nguyễn Thị Oanh -  Nhân viên Văn phòng (cả ngày).
CHIỀU 1) 15 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc, Bí thư Đảng ủy Sở chủ trì họp công tác hoàn tất kiểm điểm.
Thành phần: Các đồng chí Đảng ủy viên.
Địa điểm: Phòng họp Sở Nội vụ.
2) 16 giờ 00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc Sở dự  họp trực tuyến định kỳ Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 kết nối đến cấp xã.
Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.
THỨ TƯ - Ngày  29/12
SÁNG 1) 08 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết - Giám đốc Sở  dự Hội nghị thông qua dự thảo Quy hoạch tỉnh Bình Phước thời kỳ 2021 – 2030 và tầm nhìn đến 2050. Đ/c Hồ Minh Hiệp – PCVP Sở cùng dự.
Địa điểm: Lầu 8, Trung tâm Hội nghị Trường Chính trị tỉnh (cả ngày).
2) 08 giờ 00: Đồng chí Phạm Thành Chung – Phó Giám đốc dự tổng kết công tác Hội năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.
Địa điểm: Hội trường Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật tỉnh.
3) 08 giờ 00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc báo cáo chuyên đề cải cách hành chính (cả ngày).
Địa điểm: Sở Nội vụ.
4) Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc Sở: Làm việc tại trụ sở.
5) 08 giờ 00: Đồng chí Phạm Quang Hà – Phó Trưởng ban BTG tham gia hội đồng xét xử.
Địa điểm: TAND tỉnh.
6) Trực phòng chống dịch bệnh Covid-19: Nguyễn Đức Lợi – Nhân viên Văn phòng (cả ngày).
CHIỀU 1)  14 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết - Giám đốc Sở  dự Hội nghị công bố quyết định của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về công tác cán bộ.
Địa điểm: Cục Thống kê tỉnh Bình Phước.
2) 14 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc dự Hội nghị thông qua dự thảo Quy hoạch tỉnh Bình Phước thời kỳ 2021 – 2030 và tầm nhìn đến 2050. Đ/c Hồ Minh Hiệp – PCVP Sở cùng dự.
Địa điểm: Lầu 8, Trung tâm Hội nghị Trường Chính trị tỉnh.
3) Đồng chí Phạm Thành Chung – Phó Giám đốc: Làm việc tại trụ sở.

4) 13 giờ 30: Đồng chú Đinh Thị Thu Hương – Phó Chánh Văn phòng Sở dự Hội nghị thông tin thời sự lần thứ VI/2021.
Địa điểm: Tại phòng họp A – Đảng ủy khối.
THỨ NĂM - Ngày 30/12
SÁNG 1) 08 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở dự họp nghe Ban Quản lý Khu kinh tế báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của Ban.
Địa điểm: Phòng họp D – UBND tỉnh.
2) 08 giờ 00: Đồng chí Phạm Thành Chung – Phó Giám đốc dự Hội nghị BCH Hội chữ thập đỏ tỉnh lần thứ XII khóa IV, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
Địa điểm: Hội Chữ thập đỏ tỉnh.
3) 07 giờ 30: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc và đ/c Phạm Quang Hà – Phó Trưởng ban BTG dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác dân vận, QCDC cơ sở, TK chương trình phối hợp với BCS Đảng UBND tỉnh, LLVT, Binh đoàn 16 năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.
Địa điểm: Hội trường Thành ủy Đồng Xoài (hoãn).
4) 08 giờ 30: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc dự Hội nghị trực tuyến triển khai xác định chỉ số CCHC năm 2021 (bộ phần CHCC cùng dự).
Địa điểm: Phòng họp Sở Nội vụ.
5) Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc Sở: Làm việc tại trụ sở.
6) 08 giờ 00:  Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Loan – Phó Chánh Văn phòng dự họp giao ban công tác pháp chế năm 2021.
Địa điểm: Hội trường Sở Tư pháp.
7) Trực phòng chống dịch bệnh Covid-19: Nguyễn Thị Tình -  Nhân viên Văn phòng (cả ngày).
CHIỀU 1) 17 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở dự buổi họp mặt thân mật cuối năm cùng công chức và người lao động trong ngành Tài chính.
Địa điểm: Khuôn viên Sở Tài chính.
2) Các Phó Giám đốc Sở: Làm việc tại trụ sở.
THỨ SÁU - Ngày 31/12
SÁNG 1) 08 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở dự Hội nghị tổng kết năm 2021 của Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp.
Địa điểm:  Hội trường Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp.
2) 07 giờ 30: Đồng chí Phạm Thành Chung – Phó Giám đốc dự Đại hội đại biểu Hội khuyến học tỉnh Bình Phước lần thứ IV, nhiệm kỳ 2021 – 2026.
Địa điểm: tại Hội trường lầu 8, Trung tâm Hội nghị Trường Chính trị tỉnh.
3) 09 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc dự Hội đồng tuyển sinh ngoài kế hoạch của tỉnh.
Địa điểm: Phòng họp 1 – Trường Chính trị tỉnh.
4) Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc Sở: Làm việc tại trụ sở.
5) Trực phòng chống dịch bệnh Covid-19: Nguyễn Đức Lợi – Nhân viên Văn phòng (cả ngày).
CHIỀU 1) Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở, đ/c Phạm Thành Chung và đ/c Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc Sở: Làm việc tại trụ sở.
2) 16 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc Sở dự  họp trực tuyến định kỳ Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 kết nối đến cấp xã.
Địa điểm: Phòng họp G, UBND tỉnh.

 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Các văn bản cùng lĩnh vực

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Sở Nội vụ"

Các văn bản cùng người ký "Trần Thị Ánh Tuyết"

Việc làm Bình Phước
Công báo Chính phủ
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập1,973
  • Hôm nay364,505
  • Tháng hiện tại1,908,418
  • Tổng lượt truy cập287,306,519
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
sổ tay đảng viên
Tạp chi
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây