Lịch làm việc tuần thứ 02/2021

Lịch làm việc tuần thứ 02/2021

Số kí hiệu 21
Ngày ban hành 10/01/2021
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Sở Nội vụ
Người ký Trần Thị Ánh Tuyết

Nội dung

UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC
SỞ NỘI VỤ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                  LỊCH LÀM VIỆC
              Tuần 02 năm 2021 (từ ngày 11/01 đến ngày 15/01/2021)
                                                           - - - - -
 
THỨ HAI - Ngày 11/01
SÁNG 1) 08h00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết - Giám đốc Sở dự trao quyết định nghỉ hưu trước tuổi, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cho công chức lãnh đạo (Phòng CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung).
Địa điểm: Phòng VIP, UBND tỉnh.    
2) 08h00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc Sở dự Hội nghị trực tuyến ''Triển khai nhiệm vụ lao động, người có công và xã hội năm 2021'' do Bộ LĐTBXH tổ chức.
Địa điểm: Phòng họp G-UBND tỉnh.
3) 8h00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền - Phó Giám đốc Sở dự Hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 do BCĐ Điều tra cơ sở hành chính Trung ương tổ chức (02 ngày).
Cùng dự: Đồng chí Trần Văn Thảo – Phó Trưởng phòng  CCVC&TCBM; Chuyên viên Phòng CCVC&TCBM.
Địa điểm: Cục Thống kê.
CHIỀU 1) 14h00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết - Giám đốc Sở dự họp Ban Chỉ đạo lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến 2050 .
Địa điểm: Phòng họp G - UBND tỉnh.
2) 19h00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết - Giám đốc Sở dự họp Hội đồng thi tuyển công chức (Phòng CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung).
Cùng dự: Đồng chí Đặng Thanh Hoàng – Trưởng phòng  CCVC&TCBM .
Địa điểm: Phòng họp D-UBND tỉnh.
3) 14h30:  Đồng chí Phạm Thành Chung - Phó Giám đốc Sở dự Hội nghị ký kết chương trình phối hợp hoạt động giữa Bộ CHQS tỉnh với Ban Trị sự GHPGVN tỉnh giai đoạn 2021-2025.
Địa điểm: Bộ CHQS tỉnh.
4) 14h00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc Sở dự họp xác định rõ nguyên nhân trễ hạn của các hồ sơ tồn động trên Cổng Dịch vụ công tỉnh, đánh giá thực chất tình hình trên khai Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 ở các cấp (Văn phòng chuẩn bị nội dung).
Địa điểm: Phòng họp C - UBND tỉnh.
4) 15h00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc Sở dự họp giao ban khối khoa giáo - văn xã triển khai nhiệm vụ năm 2021.
Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
THỨ BA – Ngày 12/01
SÁNG 1) Lãnh đạo Sở làm việc tại trụ sở.
2) 8h00: Đồng chí Phạm Thành Chung – Phó Giám đốc Sở dự Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2021 của Liên hiệp các Hội KH-KT.
Địa điểm: Liên hiệp các Hội KHKT.  
CHIỀU 1) 16h00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết - Giám đốc Sở dự họp tổng kết Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh năm 2020 (Hình thức họp: Không giấy; đại biểu dự họp mang theo máy tính xách tay hoặc máy tính bảng).
Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
2) 17h00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết - Giám đốc Sở dự cơm thân mật với Công chức, viên chức, NLĐ Sở KH&ĐT.
Địa điểm: Sở KH&ĐT.
3) 15h00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc Sở dự  họp thông qua dự thảo Kế hoạch thăm và chúc Tết Nguyên đán Tân Sửu, năm 2021.
Địa điểm: Phòng họp C - UBND tỉnh.
4) 15h00: Chi bộ 3 tổ chức kết nạp Đảng viên mới.
Địa điểm: Phòng họp Sở Nội vụ.
THỨ TƯ - Ngày  13/01

SÁNG
 
1) Lãnh đạo Sở làm việc tại trụ sở.
2) 08h00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc Sở dự họp thông qua Đề án “Xây dựng và triển khai Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và huyện, thị xã, thành phố giai đoạn 2020 – 2025 (Phòng XDCQ, CTTN&CCHC chuẩn bị nội dung).
Cùng dự: Đồng chí Lê Ngọc Mừng – Phó Trưởng phòng XDCQ, CTTN&CCHC.
Địa điểm: Phòng họp G-UBND tỉnh.
3) 08h30: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền - Phó Giám đốc Sở dự họp quy trình bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Ban Quản lý VQG Bù Gia Mập.
Địa điểm: Ban Quản lý VQG Bù Gia Mập.
4) 8h00: Đồng chí Trần Thái Sơn – Trưởng phòng XDCQ, CTTN&CCHC thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020 trên địa bàn tỉnh.
Địa điểm: Xã Lộc Hiệp, Lộc Thái - H. Lộc Ninh.
CHIỀU 1) Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết - Giám đốc Sở đi công tác Hà Nội làm việc với Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo (đến hết ngày 15/01/2021).
Địa điểm: Hà Nội.
2) 14h00: Đồng chí Phạm Thành Chung - Phó Giám đốc Sở dự Hội nghị tổng kết công tác ngành Công Thương năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.
Địa điểm: Sở  Công Thương.
3) 17h00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc Sở dự họp mặt thân mật nhân dịp tổng kết công tác năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.
Địa điểm: Kho bạc Nhà nước tỉnh.

THỨ NĂM - Ngày 14/01
SÁNG 1) 7h00: Lãnh đạo Ban Tôn giáo làm việc với các Giáo xứ trên địa bàn huyện Bù Gia Mập về tình hình hoạt động tôn giáo.
Địa điểm: Huyện Bù Gia Mập.
2) 8h00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền - Phó Giám đốc Sở dự họp góp ý dự thảo sửa đổi, bổ sung quy định, quy chế công tác phân cấp đào tạo, chính sách cán bộ của BTVTU và thống nhất các quy định, quy chế (Phòng CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung).
Địa điểm: Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
4) 09h30: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc Sở tham gia Đoàn hướng dẫn Đoàn công tác của UBND thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh tham quan, trao đổi kinh nghiệm về mô hình Trung tâm điều hành thông minh tỉnh (IOC).
Địa điểm: Trung tâm điều hành thông minh tỉnh.
5) 8h00: Đồng chí Trần Thái Sơn – Trưởng phòng XDCQ, CTTN&CCHC: báo cáo viên triển khai các văn bản QPPL về cấp xã năm 2021.
Địa điểm: UBND TX. Bình Long.
6) 8h00: Lãnh đạo Phòng XDCQ, CTTN&CCHC thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020 trên địa bàn tỉnh BP (Cả ngày).
Địa điểm: Xã Minh Hưng - H. Chơn Thành và Xã Tân Tiến - H. Đồng Phú.
7) 7h45: Bộ phận Thanh tra tiếp công dân theo định kỳ.
Địa điểm: Phòng họp Sở Nội vụ.
CHIỀU 1) 14h00: Đồng chí Phạm Thành Chung - Phó Giám đốc Sở dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai kế hoạch năm 2021 ngành GTVT.
Địa điểm: Sở Giao thông Vận tải.
THỨ SÁU - Ngày 15/01
SÁNG 1) Lãnh đạo Sở làm việc tại trụ sở.
2) 08h00: Đồng chí Trần Thái Sơn – Trưởng phòng XDCQ, CTTN&CCHC thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020 trên địa bàn tỉnh.
Địa điểm: Xã Bù Nho - H. Phú Riềng và Xã Phước Tín - TX. Phước Long.
CHIỀU 1) 14h00: Đồng chí Phạm Thành Chung - Phó Giám đốc Sở dự họp mặt trang trại, doanh nghiệp huyện Hớn Quản năm 2020.
Địa điểm: UBND huyện Hớn Quản.
 
   

 

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Các văn bản cùng lĩnh vực

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Sở Nội vụ"

Các văn bản cùng người ký "Trần Thị Ánh Tuyết"

Việc làm Bình Phước
Công báo Chính phủ
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập2,061
  • Hôm nay231,295
  • Tháng hiện tại17,582,515
  • Tổng lượt truy cập283,518,203
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
sổ tay đảng viên
Tạp chi
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây