Lịch làm việc tuần thứ 14/2021

Lịch làm việc tuần thứ 14/2021

Số kí hiệu 14
Ngày ban hành 04/04/2021
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Sở Nội vụ
Người ký Trần Thị Ánh Tuyết

Nội dung

UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC
SỞ NỘI VỤ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

                                                   LỊCH LÀM VIỆC
                 Tuần 14 năm 2021 (từ ngày 05/4 đến ngày 09/4/2021)
                                                             - - - - -
THỨ HAI - Ngày 05/4
SÁNG 1) Lãnh đạo Sở làm việc tại trụ sở.
2) 08h00: Lãnh đạo Văn phòng phối hợp với đồng chí Trần Văn Thảo – Phó Trưởng phòng CCVC&TCBM cập nhật kê khai điều tra cơ sở hành chính năm 2021 của Sở Nội vụ.
Cùng dự: Đồng chí Trần Đặng Đoan Thùy – Kế toán trưởng; Đồng chí Bạch Công Hậu – Chuyên viên Văn phòng.
Địa điểm: Phòng họp Sở Nội vụ.
CHIỀU 1) 14h00: Đoàn Thanh tra 120 dự công bố Quyết định thanh tra công tác Nội vụ.
Cùng dự: Tổ giám sát; Thành viên Đoàn thanh tra.
Địa điểm: Sở Lao động, TB&XH.
2) 14h00: Đồng chí Phạm Thành Chung - Phó Giám đốc Sở dự họp Hội đồng quản lý Quỹ Khuyến học, khuyến tài tỉnh thông qua dự thảo Báo cáo tình hình hoạt động quý I, phương hướng nhiệm vụ quý II/2021; Báo cáo các khoản thu, chi của Quỹ tính đến ngày 31/3/2021; dự kiến thu, chi hoạt động quản lý Quỹ năm 2021.
Cùng dự: Đồng chí Trần Văn Thảo – Phó Trưởng phòng CCVC&TCBM.
Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh.
3) 14h00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền - Phó Giám đốc Sở dự họp giải quyết đề nghị của Bệnh viện Đa khoa tỉnh về việc đề nghị điều chỉnh nội dung Quyết định số 1590-QĐ/TU ngày 07/10/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước (Phòng CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung).

Địa điểm: Sở Y tế.
   
THỨ BA – Ngày 06/4
SÁNG 1) 08h00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết, Giám đốc Sở dự họp chuyên đề giao ban xây dựng cơ bản quý I năm 2021 (Văn phòng chuẩn bị nội dung).
Địa điểm: Phòng họp G, UBND tỉnh.
2) 8h00: Đồng chí Giang Anh Trung, đồng chí Phạm Nguyệt Hoa – Phó Chi cục trưởng Chi cục VTLT công bố Quyết định kiểm tra và kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ.
Cùng dự: Thành viên Đoàn kiểm tra 108.
Địa điểm: Trung tâm XTĐT – TM và DL.
3) 8h00: Đồng chí Hồ Minh Hiệp – Phó Chánh Văn phòng Sở, đồng chí Bạch Công Hậu – Chuyên viên Văn phòng Sở dự tập huấn triển khai hệ thống thông tin báo cáo KT-XH và cập nhật số liệu cho Trung tâm điều hành thông minh tỉnh Bình Phước.
Địa điểm : Hội trường Sở Kế hoạch & Đầu tư.
CHIỀU 1) 14h00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc Sở dự nghe Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo về thực trạng và những khó khăn, vướng mắc trong công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn tỉnh (Phòng CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung).
Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh.
2) 15h00: Đồng chí Nguyễn Xuân Phượng – Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng dự Hội nghị tổng kết thực hiện giao ước thi đua năm 2020 của Khối thi đua số 8.
Địa điểm: Ngân hang Nam Á – CN Bình Phước.
THỨ TƯ - Ngày  07/4
SÁNG 1) 07h30: Đồng chí Phạm Thành Chung – Phó Giám đốc sở, đồng chí Trần Thương Huyền – Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo dự cuộc họp của UBND tỉnh về việc thành lập các Chi hội Tin lành.
Địa điểm: Phòng họp D – UBND tỉnh.
2) 8h00: Đồng chí Lê Thị Lịch – Chi cục trưởng Chi cục VTLT, đồng chí Giang Anh Trung–  Phó Chi cục trưởng Chi cục VTLT đi khai thác tài liệu lưu trữ theo Kế hoạch.
Địa điểm: Huyện Chơn Thành.
3) 7h30: Đồng chí Đặng Thanh Hoàng  – Trưởng phòng CCVC&TCBM dự họp lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm chức vụ Phó trưởng phòng Đăng ký kinh daonh Sở Kế hoạch & Đầu tư.

Địa điểm:  Sở Kế hoạch & Đầu tư.
4) 06h00: Đồng chí Trần Văn Thảo  – Phó Trưởng phòng CCVC&TCBM dự thẩm định điều kiện thành lập Trường PT Dân tộc nội trú Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Điểu Ong, huyện Bù Đăng .

Địa điểm:  Huyện Bù Đăng.
CHIỀU 1) 14h00:  Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết, Giám đốc Sở dự họp thành viên Ban Chủ nhiệm 75 thông qua dự thảo Đề án do Liên đoàn Lao động tỉnh tham mưu (Văn phòng chuẩn bị nội dung).
Địa điểm : Phòng họp C –  Tỉnh ủy.
2) 14h00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc Sở cùng Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Huyện ủy Bù Gia Mập về tình hình thực hiện nhiệm vụ 3 tháng đầu năm và một số nội dung có liên quan.
Địa điểm: Huyện ủy Bù Gia Mập.

THỨ NĂM - Ngày 08/4
SÁNG 1) 08h00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc Sở dự giám sát, kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu HĐND thị xã Bình Long nhiệm kỳ 2021-2026 (Hoãn).
Địa điểm: Trụ sở HĐND và UBND thị xã Bình Long.
2) 8h00: Đồng chí Lê Thị Lịch – Chi cục trưởng Chi cục VTLT, đồng chí Giang Anh Trung – Phó Chi cục trưởng Chi cục VTLT đi khai thác tài liệu lưu trữ theo Kế hoạch.
Địa điểm: Huyện Bù Gia Mập.
CHIỀU 1) 14h00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết, Giám đốc Sở; Đồng chí Phạm Thành Chung - Phó Giám đốc Sở; Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc Sở;  Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền - Phó Giám đốc Sở họp Đảng ủy.
Cùng dự: Đảng ủy viên.
Địa điểm: Phòng họp Sở Nội vụ.
2) 15h00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết, Giám đốc Sở; Đồng chí Phạm Thành Chung - Phó Giám đốc Sở; Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc Sở;  Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền - Phó Giám đốc Sở họp giao ban (các đồng chí dự họp mang theo máy tính họp trên phần mềm ebicanet).
Cùng dự: Trưởng, Phó trưởng phòng chuyên môn; Trưởng, Phó trưởng đơn vị trực thuộc.
Địa điểm: Phòng họp Sở Nội vụ.
THỨ SÁU - Ngày 09/4
SÁNG 1) 08h00:  Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết, Giám đốc Sở dự họp trao đổi về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026.
Địa điểm: Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
2) 09h00:  Đồng chí Phạm Thành Chung – Phó Giám đốc sở dự Lễ khởi công xây dựng Nhà thờ Chi hội Tin làn Bù Nhâu, xã Nghĩa Trung.
Địa điểm: Huyện Bù Đăng.
3) 08h00:  Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc Sở dự Hội nghị giao ban công tác Y tế quý I/2021.
Địa điểm: Sở Y tế.
4) 07h30:   Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc Sở dự Hội nghị tổng kết 03 năm thực hiện Đề án 999 của Huyện ủy Đồng Phú.
Địa điểm : Hội trường huyện Đồng Phú.
5) 08h30: Đồng chí Nguyễn Xuân Phượng – Phó TB Thi đua - KHen thưởng, đồng chí Hoàng Thị Đông – Chuyên viên Ban TĐKT Dự Hội nghị tổng kết thực hiện giao ước thi đua năm 2020 của Khối thi đua số 10.
Địa điểm: Công ty Cao su Phú Riềng.
6) 08h00: Đồng chí Trần Thương Huyền – Phó Trưởng Ban Tôn giáo dự Hội nghị gặp mặt chức sắc, chức việc các tôn giáo, già làng và người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số
Địa điểm: Hội trường D – UBND huyện Đồng Phú.
CHIỀU 1) Lãnh đạo Sở làm việc tại trụ sở.
 
   

 

 

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Các văn bản cùng lĩnh vực

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Sở Nội vụ"

Các văn bản cùng người ký "Trần Thị Ánh Tuyết"

Việc làm Bình Phước
Công báo Chính phủ
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập1,966
  • Hôm nay209,008
  • Tháng hiện tại17,560,228
  • Tổng lượt truy cập283,495,916
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
sổ tay đảng viên
Tạp chi
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây