Lịch làm việc tuần thứ 14/2022

Lịch làm việc tuần thứ 14/2022

Số kí hiệu 14
Ngày ban hành 02/04/2022
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Sở Nội vụ
Người ký Trần Thị Ánh Tuyết

Nội dung

 UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC
SỞ NỘI VỤ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                   
                                              LỊCH LÀM VIỆC

                 Tuần 14  năm 2022 (từ ngày 04/4 đến ngày 08/4/2022)
                                                             - - - - -


 
THỨ HAI - Ngày 04/4
SÁNG 1) 13h00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết - Giám đốc Sở dự Hội nghị thẩm định hồ sơ, Đề án thành lập thị xã Chơn Thành do Bộ Nội vụ tổ chức (Đồng chí Hạnh cùng dự).
Địa điểm: Hà Nội.
2) 09 giờ 00: Đồng chí Phạm Thành Chung – Phó Giám đốc dự Trao quyết định bổ nhiệm ông Trần Quốc Duy giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Du lịch (đ/c Hoàng cùng dự và chuẩn bị nội dung ).
Địa điểm: Phòng khách VIP, UBND tỉnh.
3) 09 giờ 00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc dự họp Hội đồng xét tinh giảm biên chế cán bộ, công chức, viên chức khối Đảng, đoàn thể năm 2022 (Phòng CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung, đ/c Thảo cùng dự).
Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh uỷ.
CHIỀU 1) 14 giờ 00: Đồng chí Phạm Thành Chung – Phó Giám đốc dự làm việc với Đoàn công tác của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp về công tác giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh (Phòng CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung).
Địa điểm: tại phòng họp G, UBND tỉnh.
2) 14 giờ 00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc dự họp trực tuyến Hội đồng thẩm định xét, bỏ phiếu công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021 (Phòng XDCQ, CTTN&CCHC chuẩn bị nội dung).
Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.
THỨ BA – Ngày 05/4
SÁNG 1) Các đồng chí lãnh đạo sở: Làm việc tại trụ sở (cả ngày).
2) 06 giờ 30: Đồng chí Trần Thương Huyền - Phó Trưởng Ban Tôn giáo tổ chức Đoàn đi khảo sát các hệ phái Tin lành chưa được Nhà nước công nhận trên địa bàn tỉnh (03 ngày).
Địa điểm: Huyện Hớn Quản.
CHIỀU 1) 14 giờ 00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc dự họp thống nhất tiêu chí, tiêu chuẩn, quy trình lựa chọn đề xuất cán bộ đi đào tạo (phòng CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung).
Địa điểm: Hội trường BTC Tỉnh ủy.
2) 14 giờ 30: Đồng chí Nguyễn Tuấn, Phó Trưởng ban, Lê Văn Tâm, chuyên viên  dự HN tổng kết thực hiện giao ước thi đua của Khối thi đua số 4.
Địa điểm: Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh
THỨ TƯ - Ngày 06/4
SÁNG 1) 09 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc và  Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc chủ trì họp thông qua kết quả thẩm định Chỉ số CCHC năm 2021 (Phòng XDCQ, CTTN&CCHC chuẩn bị nội dung và cùng dự).
Địa điểm: Phòng họp Sở Nội vụ.
2) 07 giờ 30: Đồng chí Phạm Thành Chung – Phó Giám đốc tham gia tiếp đón và cùng đoàn công tác Ủy ban Dân tộc đi thăm, chúc Tết Chôl Chnăm Thmây năm 2022.
Địa điểm: Tập trung tại Ban Dân tộc tỉnh.
3) Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc: Làm việc tại trụ sở.
CHIỀU 1) Các đồng chí lãnh đạo sở: Làm việc tại trụ sở.
2) 18 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc dự Lễ khánh thành quảng trường Adamas và chương trình nghệ thuật chào mừng 50 năm giải phóng Lộc Ninh.
Địa điểm: Dự án Diamond City, đường Nguyết Tất Thành, Lộc Ninh.
3) 16 giờ 30: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc dùng cơm thân mật nhân dịp đón đ/c Trần Văn Lân đến nhận công tác, giữ chức vụ Phó Trưởng ban Ban Nội chính Tỉnh ủy và chia tay đ/c Quách Thị Ánh chuyển công tác.
Địa điểm: Tại nhà ăn Ban Nội chính Tỉnh ủy.
THỨ NĂM - Ngày 07/4
SÁNG 1) 08 giờ 30: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc DLễ kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng huyện Lộc Ninh (07/4/1972-07/4/2022) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì ( Ban TĐKT cùng dự).
Địa điểm: Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Lộc Ninh.
2) 08 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc dự HN quán triệt, triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết ĐH XIII của Đảng; nghị quyết Đại hội VI Hội người Cao tuổi Việt Nam.
Địa điểm: Hội trường Công an tỉnh.

3) Đồng chí Phạm Thành Chung và Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc: Làm việc tại trụ sở (cả ngày).
CHIỀU 1) Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc và đ/c Phạm Thành Chung – Phó Giám đốc: Làm việc tại trụ sở.
THỨ SÁU - Ngày 08/4
SÁNG 1) 08 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc và Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc dự họp hội nghị trực tuyến, nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận, quy định của BCH Trung ương khóa XIII.
Địa điểm: Tại điểm cầu Hội trường lầu 8, Trường Chính trị tỉnh
2) 06 giờ 30: Đồng chí Phạm Thành Chung - Phó Giám đốc Sở; lãnh đạo Ban Tôn giáo tổ chức Đoàn đi thăm, làm việc với các tổ chức tôn giáo.
Địa điểm:  TX. Phước Long
3) Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc: Làm việc tại trụ sở.
CHIỀU
1)  Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc dự họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, phiên thứ 9/2022
- 14 giờ 00: Quy chế làm việc của  BCS Đảng UBND tỉnh, khoá XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
- 15 giờ 30: 
Đảng đoàn HĐND tỉnh thông qua: Quy chế làm việc của   Đảng đoàn HĐND tỉnh.
- 16h30’: Cơ quan thường trực Ban chủ nhiệm 337 về Chương trình phát triển đô thị và cơ quan chủ trì tham mưu thông qua: "Kế hoạch nâng cấp xã đủ tiêu chuẩn lên đô thị loại V, giai đoạn 2021 - 2030".
Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh uỷ.
2) 15h00: Đồng chí Phạm Thanh Chung – Phó Giám đốc dự họp thông qua Đề án điều chỉnh một số nội dung trong việc sắp xếp, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị thị xã Phước Long (Văn phòng, Phòng CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung).
Địa điểm: Phòng họp BCH Đảng bộ thị xã.
3) 15 giờ 30: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc dự họp kiểm điểm cá nhân liên quan theo Báo cáo số 02/BC-TTCP ngày 08/02/2022 của Thanh tra Chính phủ (Phòng CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung).
Địa điểm: tại phòng họp D, UBND tỉnh.
4) 14 giờ 00:
Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc dự họp Ban Chỉ đạo Đề án tái cấu trúc Trường Cao đẳng Bình Phước, giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn 2030 (Phòng CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung).
Địa điểm: tại phòng họp A, UBND tỉnh.
5) 13 giờ 30: Đồng chí Đặng Thanh Hoàng – TP CCVC&TCBM dự họp thống nhất báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện Quyết định số 33 (Phòng CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung).
Địa điểm: Phòng họp B, Trụ sở HĐND tỉnh.
   
CHỦ NHẬT - Ngày 10/4
Sáng 1) 07 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc dự Lễ giỗ tổ Hùng Vương năm 2022.
Địa điểm: Đền thờ Vua Hùng, xã Phú Riềng, huyện Phú Riêng.
   

 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Các văn bản cùng lĩnh vực

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Sở Nội vụ"

Các văn bản cùng người ký "Trần Thị Ánh Tuyết"

Việc làm Bình Phước
Công báo Chính phủ
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập1,538
  • Hôm nay112,295
  • Tháng hiện tại2,163,489
  • Tổng lượt truy cập287,561,590
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
sổ tay đảng viên
Tạp chi
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây