Lịch làm việc tuần thứ 19/2021

Lịch làm việc tuần thứ 19/2021

Số kí hiệu 19
Ngày ban hành 09/05/2021
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Sở Nội vụ
Người ký khác

Nội dung

UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC
SỞ NỘI VỤ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                    


                                          LỊCH LÀM VIỆC

                 Tuần 19 năm 2021 (từ ngày 10/5 đến ngày 14/5//2021)
                                                             - - - - -

 
THỨ HAI - Ngày 10/5
SÁNG 1) 09 giờ 00:  Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – GĐ Sở, đồng chí Đặng Thanh Hoàng – TP.CCVC&TCBM dự họp Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh  (Phòng CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung, báo cáo).
Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh.
2) 07 giờ 00:  Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó GĐ Sở cùng với  đ/c Nguyễn Văn Lợi - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và đ/c Trần Tuyết Minh -  Phó Chủ tịch UBND tỉnh đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 ở một số điểm bầu cử trên địa bàn huyện Bù Đăng và dự lễ trồng cây xanh, khởi công xây nhà đại đoàn kết trên địa bàn huyện, thăm và tặng học bổng cho học sinh nghèo trên địa bàn huyện (06 giờ 30 tập trung tại Huyện ủy để cùng đi).
Địa điểm : Huyện ủy Bù Đăng.
3) 10 giờ 00:  Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó GĐ Sở cùng với  đ/c Nguyễn Văn Lợi - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy  và đ/c Trần Tuyết Minh -  Phó Chủ tịch UBND tỉnh đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 ở một số điểm bầu cử trên địa bàn huyện Phú Riềng và dự lễ khởi công xây nhà đại đoàn kết trên địa bàn huyện.
Địa điểm : Huyện Phú Riềng.
4) 07 giờ 30: Tổ điều tra 198 (Ban TĐKT) đi điều tra khảo sát để xây dựng Đề án "Phát hiện, xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng các mô hình tiêu biểu, điển hình tiên tiến giai đoạn 2021 - 2025 (hết tuần).
Địa điểm : Các cơ quan, đơn vị, địa phương.
5) 08 giờ 00: Đồng chí Trần Thái Sơn – TP. XDCQ, CTTN&CCHC tập huấn công tác bầu cử ở huyện Đồng Phú.
Địa điểm : Huyện Đồng Phú.
6) 09 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Xuân Phượng – PTB. TĐKT họp thống nhất chương trình hoạt động chào mừng kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2021).
Địa điểm : Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
CHIỀU 1) 15 giờ 00 : Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở và Đoàn Kiểm tra 59 kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng (từ ngày 10/5 - 21/5/2021).
Địa điểm : Sở Thông tin và Truyền thông.
2) 13 giờ 30 – 15 giờ 00 :
Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở dự họp Đảng ủy Sở.

Thành phần : Lãnh đạo Sở và các đồng chí Đảng ủy viên.
Địa điểm : Phòng họp Sở.
-  Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở chủ trì họp giao ban định kỳ tháng 5/2021.
Thành phần : Lãnh đạo Sở và các đồng chí Trưởng các phòng chuyên môn, Trưởng các đơn vị trực thuộc Sở.
Địa điểm : Phòng họp Sở.
 
THỨ BA – Ngày 11/5
SÁNG 1) 08 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở và đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó GĐ Sở  dự họp một số thành viên Ủy ban bầu cử tỉnh (Phòng XDCQ,CTTN&CCHC chuẩn bị nội dung gửi lãnh đạo trước 15h00 ngày 10/5/2021).
Địa điểm: tại phòng họp C – Tỉnh ủy
2) 08 giờ 00: Đồng chí Phạm Thành Chung – PGĐ Sở dự tiếp công dân định kỳ.
Địa điểm : Phòng Tiếp công dân.
3) 07 giờ 00:  Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó GĐ Sở cùng với  đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 ở một số điểm bầu cử trên địa bàn huyện Hớn Quản; thăm và tặng học bổng cho học sinh nghèo trên địa bàn huyện (06 giờ 30 tập trung tại Huyện ủy để cùng đi).
Địa điểm : Huyện ủy Hớn Quản.
4) 09 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Xuân Phượng – PTB. TĐKT và đồng chí Hoàng Thị Đông – CV Ban TĐKT làm việc với Phòng Nội vụ huyện Hớn Quản và ông Huỳnh Văn Đáp để giải quyết đơn kiến nghị.
Địa điểm : Phòng họp Sở Nội vụ.
5) 08 giờ 00: Đồng chí Giang Anh Trung và đồng chí Phạm Nguyệt Hoa – PCCT.CCVTLT, thành viên Đoàn 108  công bố quyết định kiểm tra và kiểm tra công tác văn thư lưu trữ theo kế hoạch của đoàn kiểm tra 108.
Địa điểm: Bảo hiểm xã hội Bình Phước.
6) 08 giờ 00: Đồng chí Trần Thái Sơn – TP. XDCQ, CTTN&CCHC tập huấn công tác bầu cử ở huyện Phú Riềng.
Địa điểm : Huyện Phú Riềng.
 
CHIỀU 1) 14 giờ 00:  Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – GĐ Sở, đồng chí Đặng Thanh Hoàng – TP.CCVC&TCBM dự họp Hội đồng tinh giản biên chế (Phòng CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung gửi lãnh đạo trước 01 ngày).
Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh.
2) 14 giờ 00:  Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền  – Phó Giám đốc Sở dự Hội nghị trực tuyến Ngành Tổ chức Xây dựng Đảng đánh giá kết quả công tác tháng 4, triển khai nhiệm vụ tháng 5/2021; đồng thời thảo luận, góp ý , hoàn thiện "Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toán quốc  lần thứ XIII về công tác Tổ chức Xây dựng Đảng".
Địa điểm : Hội trường Ban TCTU.
THỨ TƯ - Ngày  12/5
SÁNG 1) 08 giờ 00:  Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó GĐ Sở dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc, quán triệt , giao nhiệm vụ và phát động ra quân bảo đảm an ninh, trật tự bảo vệ ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.
Địa điểm : Công an tỉnh
2) 07 giờ 00:  Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó GĐ Sở cùng với đ/c Nguyễn Văn Lợi - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh  và đ/c Trần Tuyết Minh -  Phó Chủ tịch UBND tỉnh đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 ở một số điểm bầu cử trên địa bàn xã thị xã Bình Long và dự Lễ khánh thành cầu thanh niên  ở ấp Thanh Hưng, Lễ khởi công xây nhà đại đoàn kết ở ấp 6, Phú Thành – Thanh Phú (tập trung tại Thị ủy Bình Long lúc 6h30’ để cùng đi).

Địa điểm : Thị ủy Bình Long.
2) 08 giờ 00: Đồng chí Lê Thị Lịch – CCT, phòng nghiệp vụ CC.VTLT  đi khai thác tài liệu lưu trữ theo kế hoạch.
Địa điểm: huyện Đồng Phú.
3) 08 giờ 30: Đồng chí Phạm Nguyệt Hoa – PCCT.CCVTLT và thành viên Đoàn 108  kiểm tra công tác văn thư lưu trữ (02 ngày 12/5 và 13/5/2021).
Địa điểm: Trường Cao đẳng nghề Bình Phước.
4) 08 giờ 00: Đồng chí Trần Thái Sơn – TP. XDCQ, CTTN&CCHC tập huấn công tác bầu cử ở thị xã Phước Long.
Địa điểm : Thị xã Phước Long.
CHIỀU 1) 14 giờ 00:  Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – GĐ Sở, chủ trì làm việc với Lãnh đạo UBND huyện Hớn Quản và Sở Giáo dục và Đào tạo  (UBND huyện Hớn Quản đăng ký lịch với Sở Nội vụ).
Nội dung : Báo cáo lộ trình tinh giản biên chế ngành Giáo dục và Đào tạo của huyện và nhu cầu tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo trên địa bàn huyện Hớn Quản.
Thành phần : Lãnh đạo phòng CCVC&TCBM; lãnh đạo Sở và lãnh đạo phòng chuyên môn của Sở GD&ĐT và Chủ tịch, Phó Chủ tịch phụ trách KVX, TP. Trưởng Ban TCHU – TP. Nội vụ, Trưởng phòng GD&ĐT, CVP.UBND huyện Hớn Quản.
Địa điểm: Phòng họp Sở Nội vụ.
2) 14 giờ 00:  Đồng chí Phạm Thành Chung – PGĐ Sở; đồng chí Đinh Thị Thu Hương - Chánh Thanh tra dự họp Tiểu ban khiếu nại, tố cáo.
Địa điểm: Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

3) 14 giờ 00:  Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – PGĐ Sở dự họp triển khai công tác liên quan đến ngày 19/5.
Địa điểm: Phòng họp D-UBND tỉnh.
THỨ NĂM - Ngày 13/5
SÁNG 1) 08 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở và đồng chí  Đinh Thị Thu Hương – Chánh VP, Chánh Thanh tra Sở (Đoàn kiểm tra 79) kiểm tra công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại huyện Bù Đốp.
Địa điểm : Huyện Bù Đốp.
2) 08 giờ 00: Đồng chí Đinh Thị Thu Hương – CVP, Chánh Thanh tra Sở dự tiếp công dân định kỳ.
Địa điểm : Phòng Tiếp công dân.
3) 08 giờ 00: Đồng chí Trần Thái Sơn – TP. XDCQ, CTTN&CCHC tập huấn công tác bầu cử ở huyện Bù Gia Mập.
Địa điểm : Huyện Bù Gia Mập.
CHIỀU 1) 13 giờ 30:  Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở và đồng chí  Đinh Thị Thu Hương – Chánh VP, Chánh Thanh tra Sở (Đoàn kiểm tra 79) kiểm tra công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại huyện Lộc Ninh.
Địa điểm : Huyện Lộc Ninh.
2) 14 giờ 30:  Đồng chí Pham Thành Chung –  Phó Giám đốc Sở dự nghe Thường trực Hội Người cao tuổi tỉnh Bình Phước báo cáo công tác chuẩn bì Đại hội.
Địa điểm : Hội trường Ban TCTU.
THỨ SÁU - Ngày 14/5
SÁNG 1) 08 giờ 00:  Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở và đồng chí Đinh Thị Thu Hương –  Chánh VP, Chánh Thanh tra Sở (Đoàn kiểm tra 79) kiểm tra công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại huyện Bù Gia Mập.
Địa điểm : Huyện Bù Gia Mập.
2) 06 giờ 30: Đồng chí Trần Hữu Tuấn – TP.TN-TGK Ban Tôn giáo tham gia Đoàn thăm, chúc mừng lễ Ramdhan của Hồi giáo.
Địa điểm : Tập trung tại Ban Dân tộc.
3) 08 giờ 00: Đồng chí Lê Thị Lịch – CCT, phòng nghiệp vụ CC.VTLT  đi khai thác tài liệu lưu trữ theo kế hoạch.
Địa điểm: huyện Phú Riềng.
4) 08 giờ 00: Đồng chí Giang Anh Trung và đồng chí Phạm Nguyệt Hoa – PCCT.CCVTLT, thành viên Đoàn 108  công bố quyết định kiểm tra và kiểm tra công tác văn thư lưu trữ theo kế hoạch của đoàn kiểm tra 108.
Địa điểm  Cục Thi hành án Dân sự Bình Phước.
5) 08 giờ 00: Đồng chí Trần Thái Sơn – TP. XDCQ, CTTN&CCHC tập huấn công tác bầu cử ở huyện Bù Đăng.
Địa điểm : Huyện Bù Đăng.
6) 07 giờ 30: Đồng chí Phạm Thành Chung – PGĐ Sở, đồng chí Trần Thương Huyền - Phó Trưởng Ban Tôn giáo  dự Hội nghị Phật giáo Thành phố Đồng Xoài, nhiệm kỳ 2021-2026. 
Cùng dự : Đồng chí Phan Công Dũng - TP.KTG-PG và đồng chí Nguyễn Thị Thu Hiền - CV Ban Tôn giáo.
Địa điểm : Chùa Thanh Phước.
 
CHIỀU
1) 14 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – GĐ Sở dự Hội nghị trực tuyến xin ý kiến góp ý Quy định thi hành Điều lệ Đảng (thay thế Quy định số 29-QĐ/TƯ).
Địa điểm : Hội trường Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
THỨ 7 – Ngày 15/5
SÁNG 1) 08 giờ 00: Đồng chí Phạm Thành Chung – PGĐ Sở và đồng chí Trần Thương Huyền – PTB Tôn giáo dự Hội nghị BTSPG Phật giáo huyện Phú Riềng.
Địa điểm : Chùa Pháp Lạc.
 
CHIỀU  
CHỦ NHẬT – Ngày 16/5
SÁNG  
CHIỀU  
 
   

 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Các văn bản cùng lĩnh vực

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Sở Nội vụ"

Các văn bản cùng người ký "khác"

Việc làm Bình Phước
Công báo Chính phủ
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập1,519
  • Hôm nay107,741
  • Tháng hiện tại595,700
  • Tổng lượt truy cập285,993,801
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
sổ tay đảng viên
Tạp chi
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây