Lịch làm việc tuần thứ 20/2021

Lịch làm việc tuần thứ 20/2021

Số kí hiệu 20
Ngày ban hành 16/05/2021
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Sở Nội vụ
Người ký khác

Nội dung

UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC
SỞ NỘI VỤ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                    LỊCH LÀM VIỆC
                 Tuần 20 năm 2021 (từ ngày 17/5 đến ngày 21/5//2021)
                                                             - - - - -

 
THỨ HAI - Ngày 17/5
SÁNG 1) 07 giờ 30:  Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết - Giám đốc Sở (UBND tỉnh ủy quyền) cùng Bí thư Tỉnh ủy: Đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 một số điểm trên địa bàn thị xã Phước Long; dự Lễ công bố xã Phước Tín hoàn thành NTM nâng cao; phát động đợt cao điểm tuyên truyền về công tác bầu cử và phòng chống dịch Covid 19, dự Lễ trồng cây, bàn giao công trình điện chiếu sáng; kiểm tra khu cách ly và Bệnh viện Phước Long.
Địa điểm: Thị ủy Phước Long.
2) 08 giờ 30:   Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – PGĐ Sở đi cùng đồng chí Huỳnh Thị Hằng – PBT Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tinh đi kiểm tra công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã Bình Long .
Địa điểm: UBND thị xã Bình Long.
3) 10 giờ 30: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – PGĐ Sở  dự họp Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh.
Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh.
4) 06 giờ 00:  Đồng chí Phạm Thành Chung – PGĐ Sở tổ chức Đoàn thăm, chúc mừng các cơ sở Phật giáo nhân dịp Đại lễ Phật đản năm 2021 (lãnh đạo, công chức Ban Tôn giáo cùng tham gia 03 ngày).
Địa điểm: Các huyện, thị xã, thành phố.
5) 08 giờ 00Đồng chí Trần Thái Sơn – TP. XDCQ, CTTN&CCHC tập huấn công tác bầu cử ở TP Đồng Xoài.
Địa điểm : Thành phố Đồng Xoài

6) 07 giờ 30:  Tổ Điều tra 198 (TĐKT) Điều tra khảo sát để xây dựng Đề án "Phát hiện, xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng các mô hình tiêu biểu, điển hình tiên tiến giai đoạn 2021 - 2025 (hết tuần)
Địa điểm: Các cơ quan, đơn vị, địa phương.
7) 07 giờ 30:  Đoàn Kiểm tra 59 (TĐKT) Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng (hết tuần)
Địa điểm : Sở Thông tin và Truyền thông.
CHIỀU 1) 17 giờ 00:  Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở dự Hội nghị trực tuyến với đồng chí Bí thư các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy về công tác phòng, chống dịch Covid-19  và công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Địa điểm: Điểm cầu Hội trường Tỉnh ủy.
2) 14 giờ 00:   Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – PGĐ Sở cùng Lãnh đạo UBND tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Hội nghị trực tuyến sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; tuyên dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công bố Nghị quyết của Tỉnh ủy về chuyển đổi số; công bố “100% dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bình Phước đạt mức độ 4” trên cổng dịch vụ công Quốc gia; khai trương tổng đài giải đáp thông tin dịch vụ công 1022.
Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Trường Chính trị tỉnh.
THỨ BA – Ngày 18/5
SÁNG 1) 08 giờ 00:  Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở;  Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – PGĐ Sở; Lãnh đạo Phòng XDCQ,CTTN&CCHC dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (giao phòng XDCQ, CTTN&CCHC phối hợp với Sở TT&TT, Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị nội dung, phòng họp).
Địa điểm: Phòng họp G, UBND tỉnh.
2) 08 giờ 15-10 giờ 00:   Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – PGĐ dự Hội nghị trực tuyến sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; tuyên dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công bố Nghị quyết của Tỉnh ủy về chuyển đổi số; công bố “100% dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bình Phước đạt mức độ 4” trên cổng dịch vụ công Quốc gia; khai trương tổng đài giải đáp thông tin dịch vụ công 1022.
Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Trường Chính trị tỉnh.
3) 07 giờ 00:  Đồng chí Phạm Thành Chung – PGĐ Sở, Thành viên Đoàn Kiểm tra 84 kiểm tra công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Địa điểm: Xã Thống Nhất, xã Phước Sơn – huyện Bù Đăng.
4) 08 giờ 00:  Đồng chí Giang Anh Trung, Phạm Nguyệt Hoa – PCCT Chi cục VTLT, thành viên Đoàn 108 đi Kiểm tra công tác văn thư lưu trữ theo kế hoạch của đoàn kiểm tra 108 (hết tuần).
Địa điểm: Đài Phát thanh truyền hình và Báo Bình Phước.
CHIỀU 1) 14 giờ 00:  Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – PGĐ Sở, chủ trì họp tổ giúp việc, tổ trưng tập phục vụ công tác bầu cử
Địa điểm: Hội trường UBMTTQVN tỉnh.
THỨ TƯ - Ngày  19/5
SÁNG 1) 07 giờ 00:  Đồng chí Phạm Thành Chung – PGĐ Sở, Thành viên Đoàn Kiểm tra 84 kiểm tra công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Địa điểm: Xã Phước Tín, Phường Sơn Giang – thị xã Phước Long.
2) 07 giờ 30 đến 9 giờ 00:  Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – PGĐ Sở, Thành viên Đoàn Kiểm tra 80 làm việc với UBBC 01 phường thuộc thành phố Đồng Xoài; 09 giờ 30 đến 11 giờ 00:  Đoàn Kiểm tra 80 làm việc với UBBC thành phố Đồng Xoài.
Địa điểm: Thành phố Đồng Xoài.
3) 08 giờ 00 :  Đồng chí Lê Thị Lịch – CCT, Phòng nghiệp vụ CC.VTLT đi khai thác tài liệu lưu trữ theo kế hoạch.
Địa điểm: Thành phố Đồng Xoài.
CHIỀU 1) 13 giờ 30 đến 15 giờ 00:  Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – PGĐ Sở, Thành viên Đoàn Kiểm tra 80 làm việc với UBBC 01 xã thuộc huyện Đồng Phú. 15 giờ 30 đến 17 giờ 00 Đoàn Kiểm tra 80 làm việc với UBBC huyện Đồng Phú
Địa điểm: Huyện Đồng Phú.
2) 14 giờ 00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – PGĐ cùng đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh: Đi kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại huyện Hớn Quản.
Địa điểm: UBND huyện Hớn Quản.
THỨ NĂM - Ngày 20/5
SÁNG 1) 08 giờ 00:  Đồng chí Phạm Thành Chung – PGĐ Sở dự tiếp công dân định kỳ.
Địa điểm: Ban Tiếp Công dân tỉnh.
2) 08 giờ 00:  Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – PGĐ Sở, Thành viên Đoàn Kiểm tra 80 làm việc với UBBC 01 xã thuộc huyện Phú Riềng.
Địa điểm: Huyện Phú Riềng.
CHIỀU 1) 13 giờ 30:  Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – PGĐ Sở, Thành viên Đoàn Kiểm tra 80 làm việc với UBBC huyện Phú Riềng.
Địa điểm: UBND huyện Phú Riềng.
THỨ SÁU - Ngày 21/5
SÁNG 1) 08 giờ 00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – PGĐ dự họp Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh.
Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh.
2) 07 giờ 00:  Đồng chí Phạm Thành Chung – PGĐ Sở (UBND tỉnh ủy quyền) tổ chức Đoàn thăm, chúc mừng các cơ sở Phật giáo nhân dịp Đại lễ Phật đản năm 2021 (lãnh đạo, công chức Ban Tôn giáo cùng tham gia).
Địa điểm: Các huyện, thị xã, thành phố.
3) 08 giờ 00 :  Đồng chí Lê Thị Lịch – CCT, Phòng nghiệp vụ CC.VTLT đi khai thác tài liệu lưu trữ theo kế hoạch.
Địa điểm: Thị xã Bình Long.
CHIỀU  
THỨ 7 – Ngày 22/5
SÁNG 1) 07 giờ 00:  Đồng chí Trần Thái Sơn – TP.XDCQ, đồng chí Hồ Minh Hiệp – PCVP, đồng chí Nguyễn Tấn Triều – CV phòng XDCQ  trực công tác bầu cử (cả ngày).
Địa điểm: Sở Nội vụ.
CHIỀU 1) 13h30: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở: Họp với lãnh đạo Sở TTTT, Cục Thống kê thống nhất phương pháp tổng họp kết quả bầu cử.
Địa điểm: Sở Nội vụ.
2) Tổ giúp việc và Tổ trưng tập (bầu cử)  trực công tác bầu cử (cả ngày). Địa điểm: Sở Nội vụ. Cụ thể: Đồng chí Trần Thái Sơn – TP XDCQ, CTTN &CCHC, Đ/c Nguyễn Tấn Triều, Trương Thị Hoài – CV phòng XDCQ, CTTN &CCHC; Đ/c Hồ Minh Hiệp – PCVP Sở, đ/c Bạch Công Hậu, Trần Đặng Đoan Thùy, Huỳnh Thị Sang – CV Văn phòng Sở; Đ/c Bùi Văn Vĩnh, Nguyễn Đức Lợi – Lái xe.
 
CHỦ NHẬT – Ngày 23/5
  1) Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở trực lãnh đạo, chỉ đạo (cả ngày):
- 06h30: Dự khai mạc bầu cử, đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại  Ấp 1, xã Tiến Hưng, TP Đồng Xoài và thực hiện bỏ phiếu tại nơi cư trú.
- 12h00:  Họp trực tuyến với UBBC tỉnh và Bí thư các huyện ủy, thị ủy, thành ủy tại Phòng họp B – Tỉnh ủy.
2) Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – PGĐ: Trực bầu cử tại cơ quan Sở Nội vụ, thời gian: từ 07h00 đến 13h00.
3) Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền:  Trực bầu cử tại cơ quan Sở Nội vụ, thời gian: từ 13h00 đến 24h00.
4) Tổ giúp việc và Tổ trưng tập (bầu cử)  trực công tác bầu cử (cả ngày). Địa điểm: Sở Nội vụ. Cụ thể: Đ/c Lê Thị Lịch – Chi cục Trưởng Chi cục VTLT; Đồng chí Trần Thái Sơn – TP XDCQ, CTTN &CCHC, Đ/c Nguyễn Tấn Triều, Trương Thị Hoài – CV phòng XDCQ, CTTN &CCHC; đ/c Bạch Công Hậu, Trần Đặng Đoan Thùy, Huỳnh Thị Sang – CV Văn phòng Sở; Đ/c Bùi Văn Vĩnh, Nguyễn Đức Lợi – Lái xe.
 
   
   


 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Các văn bản cùng lĩnh vực

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Sở Nội vụ"

Các văn bản cùng người ký "khác"

Việc làm Bình Phước
Công báo Chính phủ
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập1,547
  • Hôm nay112,046
  • Tháng hiện tại600,005
  • Tổng lượt truy cập285,998,106
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
sổ tay đảng viên
Tạp chi
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây