Lịch làm việc tuần thứ 26

Lịch làm việc tuần thứ 26

Số kí hiệu 26
Ngày ban hành 21/06/2020
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Sở Nội vụ
Người ký Trần Thị Ánh Tuyết

Nội dung

UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC
SỞ NỘI VỤ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                 LỊCH LÀM VIỆC
                    Tuần 26 năm 2020 (từ ngày 22/6 đến ngày 27/6/2020)
                                                                - - - - -
 
THỨ HAI - Ngày 22/6


SÁNG
1) 7h45: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở dự Hội nghị phản biện báo cáo Tầm nhìn chiến lược phát triển tỉnh Bình Phước (Văn phòng làm văn bản báo vắng).
Cùng dự: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Trưởng phòng CCVC&TCBM.
Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy.
2) 7h30: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở; Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc Sở dự khai giảng lớp tập huấn về cải cách hành chính.
Cùng dự: Phòng XDCQ,CTTN&CCHC.
Địa điểm: Hội trường Sở Nội vụ.
3)7h30: Đồng chí Trần Thái Sơn – Trưởng phòng XDCQ,CTTN&CCHC dự tiếp xúc cử tri (cả ngày).
Địa điểm: huyện Bù Gia Mập, Bù Đốp
3) 6h00: Đoàn 160 khảo sát, đánh giá tình hình đạo Công giáo tham gia các hoạt động giáo dục, đào tạo trên địa bàn tỉnh (hết tuần).
Địa điểm: Các huyện, thị xã, thành phố.
CHIỀU 1) 14h00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở làm việc với Đoàn giám sát của HĐND tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020.
Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.
2) 14h00: Lãnh đạo Ban TĐKT dự công bố kết quả kiểm tra việc thực hiện, chấp hành trong công tác thi đua khen thưởng.
Cùng dự: Đoàn 39.
Địa điểm: Hội Cựu chiến binh tỉnh.
THỨ BA - Ngày 23/6

SÁNG
1) 8h00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Dự họp Tổ đại biểu trước kỳ họp thứ mười hai, HĐND tỉnh khóa IX (Văn phòng làm văn bản báo vắng).
Địa điểm: HĐND tỉnh.
2) 7h30: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở dự Đại hội thi đua yêu nước huyện Bù Đốp lần thứ III năm 2020 (Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền).
Cùng dự: Ban TĐKT.
Địa điểm: huyện Bù Đốp.
3) 8h00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc Sở giảng chuyên đề lớp tập huấn về cải cách hành chính.

Địa điểm: Hội trường Sở Nội vụ.
4) 8h00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc Sở dự hội nghị trực tuyến của Bộ Công an về tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 03/CT-BCA-X11 ngày 10/4/2009 của Bộ Công an về ''Xây dựng toàn diện Công an cấp huyện đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trong tình hình mới'' (báo vắng).
Địa điểm: Công an tỉnh.
5)7h30: Đồng chí Trần Thái Sơn – Trưởng phòng XDCQ,CTTN&CCHC dự tiếp xúc cử tri (cả ngày).
Địa điểm: huyện Bù Đốp, thị xã Bình Long.
6) 8h30: Lãnh đạo Ban Tôn giáo dự lễ khởi công xây dựng công trình văn hóa, thể thao tại Giáo xứ Long Điền.
Địa điểm: thị xã Phước Long.
7) 8h00: họp Chi bộ 3.
Địa điểm: phòng họp Ban Tôn giáo.
CHIỀU 1) 14h00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh uỷ tiếp tục báo cáo tiếp thu ý kiến góp ý của các đồng chí UVBTV Tỉnh uỷ vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội; Phương án nhân sự đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 -2025.
Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy.
3) 14h00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc Sở giảng chuyên đề lớp tập huấn về cải cách hành chính.
Địa điểm: Hội trường Sở Nội vụ.
  4) Đồng chí Phạm Quang Hà – Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo dự lớp tập huấn nghiệp vụ và Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020 ngành Quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo (hết tuần).

Địa điểm: tỉnh Đăk Lăk.
THỨ TƯ – Ngày 24/6
SÁNG 1) 8h00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh uỷ tiếp tục báo cáo tiếp thu ý kiến góp ý của các đồng chí UVBTV Tỉnh uỷ vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội; Phương án nhân sự đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 -2025.
Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy.
2) Đồng chí Phạm Thành Chung - Phó Giám đốc Sở; Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc Sở làm việc tại trụ sở.
4)7h30: Đồng chí Trần Thái Sơn – Trưởng phòng XDCQ,CTTN&CCHC dự tiếp xúc cử tri.
Địa điểm: huyện Hớn Quản.
CHIỀU 1) 13h30: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở dự Hội nghị điển hình tiên tiến ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch lần thứ III, giai đoạn 2015-2020 (Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền).
Cùng dự: Đồng chí Nguyễn Tuấn – Phó Trưởng ban Ban TĐKT.
Địa điểm: Sở Văn hóa, TT&DL.
2) 14h00: Đồng chí Phạm Thành Chung - Phó Giám đốc Sở dự họp UBND tỉnh thông qua Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch năm 2021; xem xét chủ trương vay vốn ADB (Văn phòng làm văn bản cử Đồng chí Phạm Thành Chung - Phó Giám đốc Sở dự thay Giám đốc).
Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.
THỨ NĂM - Ngày  25/6

SÁNG
 
1) 8h00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở dự họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020.
Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy.
2) Đồng chí Phạm Thành Chung - Phó Giám đốc Sở; Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc Sở làm việc tại trụ sở.
3) 7h15: Đồng chí Đỗ Thanh Tâm – Trưởng ban Ban TĐKT dự Hội nghị điển hình tiên tiến.
Địa điểm: Công an tỉnh.
4) 7h30: Đồng chí Nguyễn Tuấn – Phó Trưởng ban Ban TĐKT dự Hội nghị điển hình tiên tiến.
Địa điểm: Ban Dân tộc.
5) 7h30: Đồng chí Nguyễn Xuân Phượng – Phó Trưởng ban Ban TĐKT dự Hội nghị điển hình tiên tiến.
Địa điểm: Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh.
6) 07h30: Bộ phận Thanh tratiếp công dân theo định kỳ.
Địa điểm: Bộ phận Thanh tra.

CHIỀU
1) 14h00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh uỷ tiếp tục báo cáo tiếp thu ý kiến góp ý của các đồng chí UVBTV Tỉnh uỷ vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội; Phương án nhân sự đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 -2025.
Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy.
2)13h30: Đồng chí Trần Thái Sơn – Trưởng phòng XDCQ,CTTN&CCHC dự hội thảo nghiên cứu dự thảo đề cương Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở.
Địa điểm: tỉnh Khánh Hòa.

THỨ SÁU - Ngày 26/6
SÁNG 1) 7h30: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở dự Đại hội thi đua yêu nước huyện Chơn Thành lần thứ III năm 2020.
Cùng dự: Đồng chí Nguyễn Xuân Phượng – Phó Trưởng ban Ban TĐKT.
Địa điểm: huyện Chơn Thành.
2) 8h00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở dự hội nghị thảo luận, góp ý Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 (Văn phòng làm văn bản báo vắng).
Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy.
3) Đồng chí Phạm Thành Chung - Phó Giám đốc Sở; Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc Sở làm việc tại trụ sở.
4) 7h30: Đồng chí Đỗ Thanh Tâm – Trưởng ban Ban TĐKT dự Đại hội thi đua yêu nước thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VII, giai đoạn 2015-2020.
Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh.
5) 7h30: Đồng chí Nguyễn Tuấn – Phó Trưởng ban Ban TĐKT dự Đại hội thi đua yêu nước huyện Lộc Ninh lần thứ V năm 2020.
Địa điểm: huyện Lộc Ninh.
CHIỀU 1) Lãnh đạo Sở làm việc tại trụ sở.
THỨ BẢY - Ngày 27/6
CHIỀU 1) 14h00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở dự họp mặt nhân ngày Gia đình Việt Nam 28/6 của Ban Chấp hành Hội Nữ doanh nhân tỉnh Bình Phước.
Địa điểm: Công ty Long Hải Nhật Trường, H. Hớn Quản.
 

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Các văn bản cùng lĩnh vực

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Sở Nội vụ"

Các văn bản cùng người ký "Trần Thị Ánh Tuyết"

Việc làm Bình Phước
Công báo Chính phủ
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập1,926
  • Hôm nay219,536
  • Tháng hiện tại17,570,756
  • Tổng lượt truy cập283,506,444
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
sổ tay đảng viên
Tạp chi
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây