Lịch làm việc tuần thứ 26-2022

Lịch làm việc tuần thứ 26-2022

Số kí hiệu 26
Ngày ban hành 26/06/2022
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Sở Nội vụ
Người ký Trần Thị Ánh Tuyết

Nội dung

 UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC
SỞ NỘI VỤ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                                                                                                 LỊCH LÀM VIỆC
                             Tuần 26  năm 2022 (từ ngày 27/6 đến ngày 01/7/2022)
                                                                    - - - - -


 
THỨ HAI - Ngày 27/6
SÁNG 1) Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở làm việc tại trụ sở.
2) 08 giờ 00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc Sở dự làm việc với Tổ công tác của Đoàn Giám sát Quốc hội khóa XV chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021” để thống nhất chương trình làm việc tại tỉnh (Phòng CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung).

Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.

3) 08 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc Sở dự Hội nghị thực hiện quy trình công tác cán bộ, giới thiệu nhân sự bổ sung chủ tịch HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026.
Địa điểm: Trụ sở Huyện ủy Hớn Quản
4) Đồng chí Phạm Thành Chung – Phó Giám đốc: Làm việc tại trụ sở.
5) 08 giờ 00: Đồng chí Lê Thị Lịch - Chi cục trưởng dự Đại hội Đại biểu Hội Văn thư Lưu trữ Việt Nam lần thứ V (Nhiệm kỳ 2022-2017); Sưu tầm tài liệu lưu trữ lịch sử tỉnh Bình Phước (Phòng Nghiệp vụ cùng dự).
Địa điểm: Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III (hết tuần).
6) 06 giờ 30: Đoàn thanh tra, Đoàn giám sát tiếp tục làm việc tại UBND huyện UBND Phú Riềng (hết tuần).
Địa điểm: UBND huyện Phú Riềng.
CHIỀU 1) Các đồng chí lãnh đạo Sở: Làm việc tại trụ sở.
2) 15 giờ 00: Đồng chí Đinh Thị Thu Hương - Chánh Văn phòng Sở chủ trì họp Văn phòng Sở.

Địa điểm: phòng họp Sở Nội vụ.
THỨ BA – Ngày 28/6
SÁNG 1) 08 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở; Lãnh đạo Ban TĐKT tiến hành giám sát việc thực hiện các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch UBND tỉnh phát động theo Kế hoạch số 79/KH-UBND ngày 29/3/2022 của UBND tỉnh (từ ngày 28 đến ngày 30/6/2022).
Địa điểm: Sở Giao thông Vận tải.
2) 08 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc Sở dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cao su Sông Bé năm 2022.
Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Cao su Sông Bé.
3) 08 giờ 00: Đồng chí Phạm Thành Chung – Phó Giám đốc; Đồng chí Phạm Văn Chiểu – Chuyên viên phòng CCVC&TCBM dự Hội nghị tổng kết Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh Bình Phước.
Địa điểm: tại phòng họp G, UBND tỉnh.
4) 07 giờ 30: Đồng chí Phạm Thành Chung – Phó Giám đốc dự và chỉ đạo diễn tập KVPT năm 2022 huyện Bù Đốp (Văn phòng báo vắng).
Địa điểm: Hội trường UBND huyện Bù Đốp.
5) 08 giờ 00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc (UVBCH Hội LHPN tỉnh) dự Hội nghị sơ kết công tác Hội và phòng trào phụ nữ 6 tháng đầu năm 2022.
Địa điểm: Hội trường C – UBND huyện Bù Gia Mập.
6) 07 giờ 30: Đồng chí Đặng Thanh Hoàng – Trưởng phòng CCVC&TCBM dự Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 8 (mở rộng) khóa III, nhiệm kỳ (2018-2023) của Hội nạn nhân chất độc dacam/dioxin.
ĐỊa điểm: Hội trường các Hội KH&KT tỉnh.
7) 08 giờ 00: Đồng chí Phạm Quang Hà - Trưởng Ban Tôn giáo tổ chức đoàn thăm, nắm bắt tình hình tổ chức khóa An cư Kiết hạ năm 2022 do Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tổ chức.
Địa điểm: Chùa Quang Minh, p.Tân Đồng và Chùa Tỉnh Hội, p.Tân Thiện thuộc thành phố Đồng Xoài
8) 08 giờ 30: Đồng chí Phạm Văn Chiểu – Chuyên viên phòng CCVC&TCBM dự bàn giao hiện trạng trường THCS Minh Hưng về Sở GDĐT theo quy định (Hoãn).
Địa điểm: Sở GD&ĐT.
9) 06 giờ 30: Đoàn thanh tra, Đoàn giám sát tiếp tục làm việc tại UBND huyện UBND Phú Riềng (hết tuần).
Địa điểm: UBND huyện Phú Riềng.
9) 
07 giờ 30: Đồng chí Đinh Xuân Hải – Thanh tra viên trực tiếp công dân.
Địa điểm: Sở Nội vụ.
CHIỀU 1) 14 giờ 00: Đồng chí Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc dự làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy Bình Long về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.
Địa điểm: Thị ủy Bình Long.
2) Các Phó Giám đốc sở: Làm việc tại trụ sở.
THỨ TƯ - Ngày 29/6
SÁNG 1) Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở làm việc tại trụ sở.
2) 08 giờ 00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc dự làm việc với Tổ công tác của Đoàn Giám sát Quốc hội khóa XV chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021” để thống nhất về những nội dung trọng yếu, tài liệu bổ sung phục vụ giám sát và chuẩn bị kế hoạch khảo sát cho Đoàn công tác tại tỉnh.

Địa điểm: tại phòng họp G, UBND tỉnh.

3) 08 giờ 00: Đồng chí Phạm Thành Chung - Phó Giám đốc Sở dự Hội nghị BCH lần thứ 2, khóa III Hội người cao tuổi.
Địa điểm: Hội trường các Hội KH&KT tỉnh.
4) 08 giờ 00: Chi bộ 5 họp chi bộ định kỳ
.
Địa điểm: Phòng họp SNV.
CHIỀU 1) 15 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở dự bế mạc Đại hội thể dục thể thao huyện Lộc Ninh lần thứ IX.
Địa điểm: Hội trường Trung tâm Chính trị huyện Lộc Ninh
2) 14 giờ 00: Đồng chí Phạm Thành Chung – Phó Giám đốc dự Hội nghị trực tuyến Công bố kết quả chính thức Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 do Bộ Nội vụ phối hợp Tổng cục Thống kê tổ chức.

Địa điểm: tại phòng họp G, UBND tỉnh.
3) 14 giờ 30: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc dự Hội nghị quán triệt Kết luận 12-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới và Nghị quyết 169/NQ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ ban hành chương trình hành động về tiếp tục đẩy mạnh công tác người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2021-2026 do BCS đảng Bộ Ngoại giao tổ chức.
Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy.
THỨ NĂM - Ngày 30/6
SÁNG 1) Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở làm việc tại trụ sở
2) 08 giờ 00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Giai đoạn 2012-2022) do BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tổ chức.

Địa điểm: tại Hội trường Tỉnh ủy.
3) 06 giờ 00: Đồng chí Phạm Thành Chung - Phó Giám đốc Sở Nội vụ và lãnh đạo Ban Tôn giáo tổ chức đoàn đi thăm, làm việc với các tổ chức tôn giáo (cả ngày).
Địa điểm:  Huyện Bù Gia Mập và thị xã Phước Long
4) 07 giờ 30: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc và đ/c Trần Thương Huyền – Phó Trưởng ban BTG dự Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo “ Quy hoạch tỉnh Bình Phước thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050”.
Địa điểm: Hội trường UBMTTQVN tỉnh.
5) 09 giờ 30: Đồng chí Phạm Quang Hà - Trưởng ban Ban Tôn giáo gặp mặt đại biểu tham dự Đại hội đồng Tổng Liên hội lần thứ 48 và Đại hội đồng Giáo phẩm lần thứ 10 thuộc Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam).
Địa điểm: Phòng họp SNV.
CHIỀU
1) 18 giờ 30: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở dự cơm thân mật cùng đoàn công tác liên minh HTX Việt Nam.
Địa điểm: tại Khách sạn Bom Bo.
2) 14 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc dự họp một số nội dung về Đề án tái cấu trúc Trường Cao đẳng Bình Phước giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn 2045 (Phòng CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung).
Địa điểm: Tại Phòng họp Sở LĐ-TB&XH.
2) Đồng chí Phạm Thành Chung và đ/c Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc: Làm việc tại trụ sở.
3) 
17 giờ 30: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc dự cơm thân mật nhân dịp phòng Cảnh sát PCCC và CNCH chuyển địa điểm mới, cùng CBCS đơn vị được thăng cấp hàm, nâng lương năm 2022.

Địa điểm: đường Phú Riềng Đỏ, KP Phú Mỹ, Tân Phú, ĐX.
THỨ SÁU - Ngày 01/7
SÁNG 1) 08 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở dự làm việc với Đoàn công tác của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam do đ/c Nguyễn Ngọc Bảo - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam làm Trưởng đoàn.
Địa điểm: tại phòng họp A, UBND tỉnh.
2) 07 giờ 30: Đồng chí Phạm Thành Chung – Phó Giám đốc dự Hội nghị sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.
Địa điểm: Hội trường Huyện ủy Bù Đốp.
3) Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm và đ/c Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc: Làm việc tại trụ sở.
4) 08 giờ 00: Đồng chí Phạm Quang Hà - Trưởng ban Ban Tôn giáo tham gia Hội đồng xét xử.
Địa điểm: TAND tỉnh.
CHIỀU 1) 14 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở dự Họp UBND tỉnh thông qua Đơn giá bồi thường cây trồng khi Nhà nước thu hồi trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.
2) 15 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở dự họp kiểm điểm trách nhiệm của Ủy viên UBND tỉnh trong việc thực hiện yêu cầu giải trình của Thường trực HĐND tỉnh.

Địa điểm: tại phòng họp D, UBND tỉnh.
3) 14 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc chủ trì ngày pháp luật quý 2 năm 2022.
Địa điểm: Hội trường Sở.
   
 
 
   

 

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Các văn bản cùng lĩnh vực

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Sở Nội vụ"

Các văn bản cùng người ký "Trần Thị Ánh Tuyết"

Văn bản mới ban hành

DỰ TOÁN NĂM 2023

DỰ TOÁN NĂM 2023

Ngày ban hành: 23/05/2023

QD thành lập tổ kiểm kê tài sản năm 2023

QD thành lập tổ kiểm kê tài sản năm 2023

Ngày ban hành: 23/05/2023

CHƯƠNG TRÌNH Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023

CHƯƠNG TRÌNH Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023

Ngày ban hành: 22/05/2023

Phúc đáp xin mua thuốc theo hình thức áp thầu

Phúc đáp xin mua thuốc theo hình thức áp thầu

Ngày ban hành: 09/05/2023

Thực hiện Quyết định số 641/QĐ-UBND và cập nhật cơ sở đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy

Thực hiện Quyết định số 641/QĐ-UBND và cập nhật cơ sở đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy

Ngày ban hành: 05/05/2023

Phúc đáp công văn số 453/BVĐK-KD xin chủ trương mua thuốc để thực hiện kỹ thuật chạy thận nhân tạo.

Phúc đáp công văn số 453/BVĐK-KD xin chủ trương mua thuốc để thực hiện kỹ thuật chạy thận nhân tạo.

Ngày ban hành: 25/04/2023

Thông báo Kết luận của đ/c Lý Trọng Nhân - Trưởng Ban Dân tộc tại Hội nghị giao ban công tác dân tộc quý I năm 2023

Thông báo Kết luận của đ/c Lý Trọng Nhân - Trưởng Ban Dân tộc tại Hội nghị giao ban công tác dân tộc quý I năm 2023

Ngày ban hành: 19/04/2023

Tăng cường công tác thu dung điều trị ca bệnh COVID-19

Tăng cường công tác thu dung điều trị ca bệnh COVID-19

Ngày ban hành: 18/04/2023

Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến của ngành Dân tộc giai đoạn 2022 - 2025”

Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến của ngành Dân tộc giai đoạn 2022 - 2025”

Ngày ban hành: 11/04/2023

Khảo sát, đề xuất sửa đổi, bổ sung Mẫu giấy, mẫu sổ Y dược dùng trong HSBA

Khảo sát, đề xuất sửa đổi, bổ sung Mẫu giấy, mẫu sổ Y dược dùng trong HSBA

Ngày ban hành: 05/04/2023

Báo cáo báo cáo việc đấu thầu, mua sắm hóa chất, vật tư, sinh phẩm phục vụ phòng chống dịch Covid-19

Báo cáo báo cáo việc đấu thầu, mua sắm hóa chất, vật tư, sinh phẩm phục vụ phòng chống dịch Covid-19

Ngày ban hành: 05/04/2023

Phúc đáp xin chủ trương mua thuốc gây mê phục vụ cấp cứu và điều trị

Phúc đáp xin chủ trương mua thuốc gây mê phục vụ cấp cứu và điều trị

Ngày ban hành: 04/04/2023

Quyết định Về việc công bố Mục tiêu chất lượng của Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước năm 2023

Quyết định Về việc công bố Mục tiêu chất lượng của Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước năm 2023

Ngày ban hành: 03/04/2023

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Phòng nghiệp vụ, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Phòng nghiệp vụ, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước

Ngày ban hành: 31/03/2023

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 30/3/2023)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 30/3/2023)

Ngày ban hành: 31/03/2023

Quyết định Ban hành Quy chế đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của Sở Tư pháp

Quyết định Ban hành Quy chế đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của Sở Tư pháp

Ngày ban hành: 28/03/2023

Công văn về việc phối hợp tổ chức đoàn đi thăm, tặng quà nhân dịp Lễ Ramadhan năm 2023

Công văn về việc phối hợp tổ chức đoàn đi thăm, tặng quà nhân dịp Lễ Ramadhan năm 2023

Ngày ban hành: 27/03/2023

Quyết định phê duyệt Kế hoạch tổ chức các Đoàn đại biểu dân tộc thiểu số, người có uy tín đi tham quan học tập kinh nghiệm năm 2023

Quyết định phê duyệt Kế hoạch tổ chức các Đoàn đại biểu dân tộc thiểu số, người có uy tín đi tham quan học tập kinh nghiệm năm 2023

Ngày ban hành: 27/03/2023

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 25/3/2023)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 25/3/2023)

Ngày ban hành: 26/03/2023

Phối hợp đánh giá thực hiện về hệ thống phân phối thuốc

Phối hợp đánh giá thực hiện về hệ thống phân phối thuốc

Ngày ban hành: 21/03/2023

Cung cấp thông tin liên quan đến tính an toàn, hiệu quả của thuốc Evusheld

Cung cấp thông tin liên quan đến tính an toàn, hiệu quả của thuốc Evusheld

Ngày ban hành: 21/03/2023

Tiếp tục hỗ trợ cán bộ y tế phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm ma túy điều khiển phương tiện

Tiếp tục hỗ trợ cán bộ y tế phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm ma túy điều khiển phương tiện

Ngày ban hành: 21/03/2023

Kế hoạch Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023

Kế hoạch Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023

Ngày ban hành: 20/03/2023

Đề xuất số lượng viên sát khuẩn nước năm 2023 tỉnh Bình Phước

Đề xuất số lượng viên sát khuẩn nước năm 2023 tỉnh Bình Phước

Ngày ban hành: 17/03/2023

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 18/3/2023)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 18/3/2023)

Ngày ban hành: 17/03/2023

Công văn về việc tham mưu khắc phục hạn chế, yếu kém năm 2022 và thực hiện chỉ số CCHC năm 2023

Công văn về việc tham mưu khắc phục hạn chế, yếu kém năm 2022 và thực hiện chỉ số CCHC năm 2023

Ngày ban hành: 13/03/2023

Hướng dẫn Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, biên chế và công chức của cơ quan chuyên môn về công tác dân tộc thuộc UBND cấp huyện

Hướng dẫn Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, biên chế và công chức của cơ quan chuyên môn về công tác dân tộc thuộc UBND cấp huyện

Ngày ban hành: 13/03/2023

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 11/3/2023)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 11/3/2023)

Ngày ban hành: 12/03/2023

Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2023

Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2023 tại Sở Ngoại vụ

KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2023 tại Sở Ngoại vụ

Ngày ban hành: 10/03/2023

Kế hoạch Phát động phong trào thi đua “Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” năm 2023

Kế hoạch Phát động phong trào thi đua “Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” năm 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

Kế hoạch Phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2023 của Sở Ngoại vụ

Kế hoạch Phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2023 của Sở Ngoại vụ

Ngày ban hành: 10/03/2023

KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua tăng cường chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2023 của Sở Ngoại vụ

KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua tăng cường chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2023 của Sở Ngoại vụ

Ngày ban hành: 10/03/2023

Kế hoạch Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2023

Kế hoạch Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

Kế hoạch Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Cuộc vận động “Người Bình Phước nói lời hay, làm việc tốt” năm 2023 tại Sở Ngoại vụ

Kế hoạch Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Cuộc vận động “Người Bình Phước nói lời hay, làm việc tốt” năm 2023 tại Sở Ngoại vụ

Ngày ban hành: 10/03/2023

KẾ HOẠCH Tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” năm 2023

KẾ HOẠCH Tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” năm 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KẾ HOẠCH Thực hiện Đề án phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến năm 2023 tại Sở Ngoại vụ

KẾ HOẠCH Thực hiện Đề án phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến năm 2023 tại Sở Ngoại vụ

Ngày ban hành: 10/03/2023

Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược công tác dân tộc của Sở Ngoại vụ trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2023

Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược công tác dân tộc của Sở Ngoại vụ trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Quyết định số 1847QĐ-TTg ngày 27122018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ năm 2023

KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Quyết định số 1847QĐ-TTg ngày 27122018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ năm 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

Kế hoạch ứng dụng CNTT 2023

Kế hoạch ứng dụng CNTT 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2023

KH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH CÔNG TÁC TƯ PHÁP NĂM 2023

KH CÔNG TÁC TƯ PHÁP NĂM 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU NÂNG CAO CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

KH CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU NÂNG CAO CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG

KH KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH KIỂM TRA, RÀ SOÁT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2023

KH KIỂM TRA, RÀ SOÁT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2023

KH PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2023

KH PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

KH RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH NĂM 2023

KH THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH NĂM 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ NĂM 2023

KH THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ NĂM 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

Việc làm Bình Phước
Công báo Bình Phước
Address
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập1,811
  • Hôm nay406,001
  • Tháng hiện tại5,113,258
  • Tổng lượt truy cập223,237,165
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
sổ tay đảng viên
Tạp chi
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây