Lịch làm việc tuần thứ 30

Lịch làm việc tuần thứ 30

Số kí hiệu 30
Ngày ban hành 18/07/2020
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Sở Nội vụ
Người ký Trần Thị Ánh Tuyết

Nội dung

UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC
SỞ NỘI VỤ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                   LỊCH LÀM VIỆC
                        Tuần 30 năm 2020 (từ ngày 19/7 đến ngày 24/7/2020)
                                                                  - - - - -
 
CHỦ NHẬT - Ngày 19/7


SÁNG
1) 7h30: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở dự Khai mạc kỳ thi kiểm tra sát hạch thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.
Cùng dự: Phòng CCVC&TCBM; Văn phòng Sở.
Địa điểm: Hội trường Sở Nội vụ.
CHIỀU  
THỨ HAI - Ngày 20/7

SÁNG
1) Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở; Đồng chí Phạm Thành Chung - Phó Giám đốc Sở làm việc tại trụ sở.
2) Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc Sở đi học lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 2, khóa 100 năm 2020 (đến ngày 07/8/2020).
Địa điểm: Trường Quân sự Quân khu 7, TP. Hồ Chí Minh.
3) 8h00: Đoàn Kiểm tra 39 việc chấp hành các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng (cả tuần).
Địa điểm: Trung tâm Xúc tiến, Đầu tư & Thương mại.
CHIỀU 1) 14h00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở dự họp Hội đồng thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên chính và thi thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên chính năm 2020 (Phòng CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung).
Cùng dự: Phòng CCVC&TCBM.
Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh.
2) 14h00: Đồng chí Phạm Thành Chung - Phó Giám đốc Sở họp Ban Tôn giáo.
Cùng dự: Toàn thể Ban Tôn giáo.
Địa điểm: Phòng họp Ban Tôn giáo.
3) 14h00: Đồng chí Lê Ngọc Mừng – Phó Trưởng phòng XDCQ, CTTN&CCHC đi cùng Đoàn thăm và tặng quà các gia đình chính sách nhân dịp kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ 27/7 (13h30 xuất phát tại Sở Lao động, TB&XH để đi).
Địa điểm: Huyện Chơn Thành.
THỨ BA – Ngày 21/7
SÁNG 1) 9h00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở dự trao Quyết định điều động, bổ nhiệm công chức lãnh đạo.
Cùng dự: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Trưởng phòng CCVC&TCBM.
Địa điểm: Phòng khách VIP, UBND tỉnh.
2) 8h00: Đồng chí Đỗ Thanh Tâm – Trưởng ban Ban TĐKT dự công bố kết quả kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng.
Cùng dự: Đoàn Kiểm tra 39.
Địa điểm: Liên minh Hợp tác xã.
3) 7h30: Đồng chí Trần Văn Thảo – Phó Trưởng phòng CCVC&TCBM đi cùng Đoàn thăm và tặng quà các gia đình chính sách nhân dịp kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ 27/7 (Văn phòng Sở bố trí xe 15 chỗ đi cùng đoàn).
Địa điểm: Huyện Bù Đốp
4) 8h00: Đoàn Kiểm tra CCHC kiểm tra công tác Cải cách hành chính nhà nước năm 2020 (đến ngày 03/8/2020).
Địa điểm: Huyện Bù Gia Mập.
CHIỀU 1) 13h30: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở cùng Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm Trung tâm điều hành của tỉnh.
Địa điểm: Tầng trệt, UBND tỉnh.
2) 14h30: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở họp thông qua Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ và Kết luận số 77-KL/TW ngày 05/6/2020 của Bộ Chính trị; giao Kế hoạch vốn đầu tư phát triển điều chỉnh năm 2020 và Kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2021.
Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.
3) 14h30: Đồng chí Nguyễn Xuân Phượng – Phó Trưởng ban Ban TĐKT dự Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2020 của Khối thi đua số 1.
Địa điểm: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
THỨ TƯ - Ngày  22/7

SÁNG
 
1) Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở; Đồng chí Phạm Thành Chung - Phó Giám đốc Sở làm việc tại trụ sở (cả ngày).

CHIỀU
1) 13h30: Đồng chí Phạm Quang Hà – Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo tham gia Hội đồng xét xử tại Tòa án nhân dân tỉnh (1,5 ngày).
Địa điểm: Tòa án nhân dân tỉnh.

THỨ NĂM - Ngày 23/7
SÁNG 1) 7h30: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở dự kỳ họp thứ 13 – HĐND thị xã Phước Long khóa III.
Địa điểm: Thị xã Phước Long.
2) 07h30: Bộ phận Thanh tra tiếp công dân theo định kỳ.
 Địa điểm: Bộ phận Thanh tra.
CHIỀU 1) 14h00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở; Đồng chí Phạm Thành Chung - Phó Giám đốc Sở dự họp Ban Tổ chức, Ban Giám khảo Cuộc thi viết về ''Mô hình tiêu biểu, điển hình tiên tiến xuất sắc, gương  người tốt, việc tốt'' trong các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2016-2020.
Cùng dự: Ban Tổ chức, Ban Giám khảo Cuộc thi.
Địa điểm: Hội trường Sở Nội vụ.
THỨ SÁU - Ngày 24/7
SÁNG 1) 06h00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở dự Lễ viếng, truy điệu, an táng hài cốt liệt sỹ và dâng hương tưởng niệm anh linh các anh hùng liệt sỹ nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ.
Địa điểm: Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh.
2) 08h00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở dự Hội nghị cán bộ chủ chốt tỉnh, nội dung: Thực hiện quy trình nhân sự.
Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy.
3) 07h45: Đồng chí Đỗ Thanh Tâm – Trưởng ban Ban TĐKT; Đồng chí Nguyễn Tuấn – Phó Trưởng ban Ban TĐKT dự Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2020 của Khối thi đua số 5.
Địa điểm: Liên minh Hợp tác xã.
CHIỀU 1) Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở làm việc tại trụ sở.
2) 14h00: Đồng chí Phạm Thành Chung - Phó Giám đốc Sở dự buổi làm việc với Trường Cao đẳng Bình Phước (Phòng CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung).
Địa điểm: Trường Cao đẳng Bình Phước.
THỨ BẢY - Ngày 25/7
SÁNG 1) 9h30: Đồng chí Phạm Thành Chung - Phó Giám đốc Sở dự Thánh lễ Tạ ơn Thánh chức linh mục tại Giáo xứ Lộc Tấn.
Địa điểm: Huyện Lộc Ninh.
2) 9h30: Đồng chí Trần Thương Huyền - Phó Trưởng ban Tôn giáo dự Thánh lễ Tạ ơn cung hiến nhà thờ Giáo xứ Tân Quan.
Địa điểm: Huyện Hớn Quản.
CHIỀU  
 
   

 

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Các văn bản cùng lĩnh vực

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Sở Nội vụ"

Các văn bản cùng người ký "Trần Thị Ánh Tuyết"

Việc làm Bình Phước
Công báo Chính phủ
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập1,749
  • Hôm nay211,001
  • Tháng hiện tại17,562,221
  • Tổng lượt truy cập283,497,909
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
sổ tay đảng viên
Tạp chi
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây