Lịch làm việc tuần thứ 31-2022

Lịch làm việc tuần thứ 31-2022

Số kí hiệu 31
Ngày ban hành 30/07/2022
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch tuần
Cơ quan ban hành Sở Nội vụ
Người ký Trần Thị Ánh Tuyết

Nội dung

 UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC
SỞ NỘI VỤ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                  


                                             LỊCH LÀM VIỆC

                 Tuần 31  năm 2022 (từ ngày 01/8 đến ngày 05/8/2022)
                                                             - - - - -


 
THỨ HAI - Ngày 01/8
SÁNG 1) Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở và các Phó Giám đốc: Làm việc tại trụ sở.
2) 08 giờ 00: Đồng chí Phạm Quang Hà - Trưởng Ban Tôn giáo dự họp Đoàn kiểm tra Kế hoạch 18, 197 của Tỉnh ủy.
Địa điểm:  Ban Dân vận Tỉnh ủy.
CHIỀU 1) 14 giờ 00: Đoàn kiểm tra 801 kiểm tra công tác cải cách hành chính tại  Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Thành phần: Thành viên Đoàn kiểm tra 801.
Địa điểm: Tại Sở Kế hoạch và Đầu tư (hết tuần).
THỨ BA – Ngày 02/8
SÁNG 1) 08 giờ 30: Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở dự Hội nghị sơ kết thi đua 6 tháng đầu năm 2022 Cụm thi đua 7 Liên đoàn Lao động tỉnh khu vực Đông Nam bộ (đ/c Phượng – Ban TĐKT cùng dự).
Địa điểm: tại khách sạn Bom Bo, thành phố Đồng Xoài.
2) 06 giờ 30: Đồng chí Phạm Thành Chung - Phó Giám đốc và Lãnh đạo Ban Tôn giáo đi thăm, chúc mừng lễ Vu lan - Báo hiếu; các thành viên Đoàn cùng tham gia (hết tuần).

Địa điểm: Các tổ chức Phật giáo.
3) 08 giờ 00: Đồng chí Đinh Thị Thu Hương - Chánh Văn phòng kiêm Chánh Thanh tra trực tiếp công dân định kỳ (cả ngày).
Địa điểm: Sở Nội vụ.
4) 08 giờ 00: Đồng chí Giang Anh Trung - Phó Chi cục trưởng làm việc về công tác chỉnh lý tài liệu (phòng Nghiệp vụ cùng dự).
Địa điểm: Phòng Nội vụ thành phố Đồng Xoài.
5) 09 giờ 00: Đồng chí Phạm Quang Hà - Trưởng Ban Tôn giáo tiếp và làm việc với Giáo hội Phật giáo Việt Nam (phòng Ki tô giáo - Phật giáo cùng dự).
Địa điểm:  Phòng họp Sở Nội vụ.
6) 07 giờ 30: Đồng chí Trần Thương Huyền - Phó Trưởng Ban Tôn giáo tham gia Đoàn kiểm tra Kế hoạch 18, 197 của Tỉnh ủy.
Địa điểm:  Huyện Lộc Ninh.
CHIỀU 1) Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở chủ trì:
- 14 giờ 00: Họp Đảng ủy tháng 8/2022.
- Thành phần: Các đồng chí Đảng ủy viên.
- 15 giờ 00: Họp giao ban tháng 8/2022
- Thành phần: Các đồng chí Phó Giám đốc Sở, Trưởng, phó trưởng phòng các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở.
Địa điểm: Phòng họp Sở Nội vụ.
THỨ TƯ - Ngày 03/8
SÁNG 1) 08 giờ 00: Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở dự Hội nghị triển khai thực hiện quy định số 644-QĐ/TU ngày 18/7/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về luân chuyển cán bộ; quy định số 647-QĐ-TU ngày 21/7/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác quy hoạch cán bộ; Kế hoạch số 99-KH/TU ngày 18/7/2022  của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện công tác quy hoạch cán bộ (đ/c Hoàng – TP CCVC&TCBM cùng dự).
Địa điểm: Hội trường Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.
2) 08 giờ 00: Đồng chí Phạm Thành Chung - Phó Giám đốc Sở và đồng chí Phạm Quang Hà - Trưởng Ban Tôn giáo dự Làm việc với Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam về công tác tổ chức Đại hội Đại biểu Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Phước, nhiệm kỳ 2022 – 2027 (Ban Tôn giáo chuẩn bị nội dung).
Địa điểm: tại phòng họp A, UBND tỉnh.
3) 08 giờ 00: đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc Sở dự phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2022 trực tuyến với địa phương (cả ngày).
Địa điểm: tại phòng họp G, UBND tỉnh.
4) 08 giờ 30: Đồng chí Lê Thị Lịch - Chi cục trưởng và đ/c Giang Anh Trung - Phó Chi cục trưởng Sưu tầm tài liệu lưu trữ lịch sử tỉnh Bình Phước (phòng nghiệp vụ cùng đi).
Địa điểm:  Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II.
CHIỀU 1) Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở chủ trì:
- 14 giờ 00: Họp thống nhất giao biên chế viên chức (số lượng người làm việc) của các cơ quan, đơn vị đối với UBND thị xã Bình Long (đ/c Hoàng – TP CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung và cùng dự).
- 15 giờ 30: Họp thống nhất giao biên chế viên chức (số lượng người làm việc) của các cơ quan, đơn vị đối với UBND huyện Phú Riềng (đ/c Hoàng – TP CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung và cùng dự).
Địa điểm: Phòng họp Sở Nội vụ.
THỨ NĂM - Ngày 04/8
SÁNG 1) 08 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở chủ trì Công bố Quyết định tổ kiểm tra 546; kế hoạch kiểm tra và Tiến hành kiểm tra thực tế tại UBND huyện Bù Đặng và các đơn vị thuộc huyện.
Thành phần: Theo Quyết định 546/QĐ-UBND của UBND tỉnh ngày 24/3/2022.
Địa điểm: UBND huyện Bù Đăng.
2) 08 giờ 00: Đồng chí Phạm Thành Chung – Phó Giám đốc Sở dự Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia.
Địa điểm: Tại phòng họp G - UBND tỉnh.
3) 07 giờ 30: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc Sở giảng lớp công tác dân vận chuyên đề về cải cách hành chính tại Huyện ủy Đồng Phú.
Địa điểm: Hội trường Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đồng Phú.
4) 08 giờ 30:  Đồng chí Đặng Thanh Hoàng - TP CCVC&TCBM dự họp liên ngành về tình hình tổ chức và hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh.
Địa điểm: Hội trường Sở Tư pháp.
CHIỀU
1) 14 giờ 00: Đồng chí Đặng Thanh Hoàng - TP CCVC&TCBM dự giám sát cuộc thi phỏng vấn xét tuyển viên chức thuộc Sở KH&ĐT tỉnh Bình Phước đợt 2 năm 2022 (đ/c Chiểu cùng dự)
Địa điểm: Phòng họp Sở KH&ĐT
THỨ SÁU - Ngày 05/8
SÁNG 1) 08 giờ 00: Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở dự Hội nghị sơ kết thực hiện giao ước thi đua 6 tháng đầu năm và phương hướng 6 tháng cuối năm 2022 cụm thi đua huyện, thị xã, thành phố (Đ/c Tâm - TB TĐKT, đ/c Phượng Ban TĐKT và đ/c Đông cùng dự).
Địa điểm: Hội trường UBND huyện Chơn Thành.
2) các Phó Giám đốc: Làm việc tại trụ sở.
3) 
08 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc Sở dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025 do Bộ NN&PTNT tổ chức.
Địa điểm: Tại phòng họp G - UBND tỉnh.
3) 08 giờ 00:  Đồng chí Bùi Thị Thu Trang và đ/c ĐinhThị Kim Huyền - Chuyên viên tham gia tập huấn công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.
Địa điểm:  Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
CHIỀU 1) 14 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở chủ trì hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm và phương hướng 6 tháng cuối năm 2022 ngành nội vụ tỉnh Bình Phước.
Thành phần: Các đồng chí Phó Giám đốc Sở, Trưởng, phó trưởng phòng các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở; Trưởng, phó trưởng phòng nội vụ các huyện, thị xã, thành phố.
Địa điểm: Phòng họp Sở Nội vụ, Phòng họp trực tuyến các huyện, thị xã, thành phố (hoãn).
   
 
THỨ BẢY - Ngày 06/8
SÁNG 1) 07 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Tuấn – Phó Trưởng ban dự hội thao ngành Ngân hàng tỉnh Bình Phước năm 2022.
Địa điểm: Nhà thi đấu đa năng tỉnh.

 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Các văn bản cùng lĩnh vực

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Sở Nội vụ"

Các văn bản cùng người ký "Trần Thị Ánh Tuyết"

Văn bản mới ban hành

DỰ TOÁN NĂM 2023

DỰ TOÁN NĂM 2023

Ngày ban hành: 23/05/2023

QD thành lập tổ kiểm kê tài sản năm 2023

QD thành lập tổ kiểm kê tài sản năm 2023

Ngày ban hành: 23/05/2023

CHƯƠNG TRÌNH Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023

CHƯƠNG TRÌNH Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023

Ngày ban hành: 22/05/2023

Phúc đáp xin mua thuốc theo hình thức áp thầu

Phúc đáp xin mua thuốc theo hình thức áp thầu

Ngày ban hành: 09/05/2023

Thực hiện Quyết định số 641/QĐ-UBND và cập nhật cơ sở đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy

Thực hiện Quyết định số 641/QĐ-UBND và cập nhật cơ sở đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy

Ngày ban hành: 05/05/2023

Phúc đáp công văn số 453/BVĐK-KD xin chủ trương mua thuốc để thực hiện kỹ thuật chạy thận nhân tạo.

Phúc đáp công văn số 453/BVĐK-KD xin chủ trương mua thuốc để thực hiện kỹ thuật chạy thận nhân tạo.

Ngày ban hành: 25/04/2023

Thông báo Kết luận của đ/c Lý Trọng Nhân - Trưởng Ban Dân tộc tại Hội nghị giao ban công tác dân tộc quý I năm 2023

Thông báo Kết luận của đ/c Lý Trọng Nhân - Trưởng Ban Dân tộc tại Hội nghị giao ban công tác dân tộc quý I năm 2023

Ngày ban hành: 19/04/2023

Tăng cường công tác thu dung điều trị ca bệnh COVID-19

Tăng cường công tác thu dung điều trị ca bệnh COVID-19

Ngày ban hành: 18/04/2023

Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến của ngành Dân tộc giai đoạn 2022 - 2025”

Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến của ngành Dân tộc giai đoạn 2022 - 2025”

Ngày ban hành: 11/04/2023

Khảo sát, đề xuất sửa đổi, bổ sung Mẫu giấy, mẫu sổ Y dược dùng trong HSBA

Khảo sát, đề xuất sửa đổi, bổ sung Mẫu giấy, mẫu sổ Y dược dùng trong HSBA

Ngày ban hành: 05/04/2023

Báo cáo báo cáo việc đấu thầu, mua sắm hóa chất, vật tư, sinh phẩm phục vụ phòng chống dịch Covid-19

Báo cáo báo cáo việc đấu thầu, mua sắm hóa chất, vật tư, sinh phẩm phục vụ phòng chống dịch Covid-19

Ngày ban hành: 05/04/2023

Phúc đáp xin chủ trương mua thuốc gây mê phục vụ cấp cứu và điều trị

Phúc đáp xin chủ trương mua thuốc gây mê phục vụ cấp cứu và điều trị

Ngày ban hành: 04/04/2023

Quyết định Về việc công bố Mục tiêu chất lượng của Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước năm 2023

Quyết định Về việc công bố Mục tiêu chất lượng của Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước năm 2023

Ngày ban hành: 03/04/2023

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Phòng nghiệp vụ, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Phòng nghiệp vụ, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước

Ngày ban hành: 31/03/2023

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 30/3/2023)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 30/3/2023)

Ngày ban hành: 31/03/2023

Quyết định Ban hành Quy chế đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của Sở Tư pháp

Quyết định Ban hành Quy chế đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của Sở Tư pháp

Ngày ban hành: 28/03/2023

Công văn về việc phối hợp tổ chức đoàn đi thăm, tặng quà nhân dịp Lễ Ramadhan năm 2023

Công văn về việc phối hợp tổ chức đoàn đi thăm, tặng quà nhân dịp Lễ Ramadhan năm 2023

Ngày ban hành: 27/03/2023

Quyết định phê duyệt Kế hoạch tổ chức các Đoàn đại biểu dân tộc thiểu số, người có uy tín đi tham quan học tập kinh nghiệm năm 2023

Quyết định phê duyệt Kế hoạch tổ chức các Đoàn đại biểu dân tộc thiểu số, người có uy tín đi tham quan học tập kinh nghiệm năm 2023

Ngày ban hành: 27/03/2023

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 25/3/2023)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 25/3/2023)

Ngày ban hành: 26/03/2023

Phối hợp đánh giá thực hiện về hệ thống phân phối thuốc

Phối hợp đánh giá thực hiện về hệ thống phân phối thuốc

Ngày ban hành: 21/03/2023

Cung cấp thông tin liên quan đến tính an toàn, hiệu quả của thuốc Evusheld

Cung cấp thông tin liên quan đến tính an toàn, hiệu quả của thuốc Evusheld

Ngày ban hành: 21/03/2023

Tiếp tục hỗ trợ cán bộ y tế phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm ma túy điều khiển phương tiện

Tiếp tục hỗ trợ cán bộ y tế phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm ma túy điều khiển phương tiện

Ngày ban hành: 21/03/2023

Kế hoạch Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023

Kế hoạch Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023

Ngày ban hành: 20/03/2023

Đề xuất số lượng viên sát khuẩn nước năm 2023 tỉnh Bình Phước

Đề xuất số lượng viên sát khuẩn nước năm 2023 tỉnh Bình Phước

Ngày ban hành: 17/03/2023

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 18/3/2023)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 18/3/2023)

Ngày ban hành: 17/03/2023

Công văn về việc tham mưu khắc phục hạn chế, yếu kém năm 2022 và thực hiện chỉ số CCHC năm 2023

Công văn về việc tham mưu khắc phục hạn chế, yếu kém năm 2022 và thực hiện chỉ số CCHC năm 2023

Ngày ban hành: 13/03/2023

Hướng dẫn Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, biên chế và công chức của cơ quan chuyên môn về công tác dân tộc thuộc UBND cấp huyện

Hướng dẫn Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, biên chế và công chức của cơ quan chuyên môn về công tác dân tộc thuộc UBND cấp huyện

Ngày ban hành: 13/03/2023

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 11/3/2023)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 11/3/2023)

Ngày ban hành: 12/03/2023

Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2023

Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2023 tại Sở Ngoại vụ

KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2023 tại Sở Ngoại vụ

Ngày ban hành: 10/03/2023

Kế hoạch Phát động phong trào thi đua “Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” năm 2023

Kế hoạch Phát động phong trào thi đua “Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” năm 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

Kế hoạch Phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2023 của Sở Ngoại vụ

Kế hoạch Phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2023 của Sở Ngoại vụ

Ngày ban hành: 10/03/2023

KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua tăng cường chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2023 của Sở Ngoại vụ

KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua tăng cường chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2023 của Sở Ngoại vụ

Ngày ban hành: 10/03/2023

Kế hoạch Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2023

Kế hoạch Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

Kế hoạch Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Cuộc vận động “Người Bình Phước nói lời hay, làm việc tốt” năm 2023 tại Sở Ngoại vụ

Kế hoạch Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Cuộc vận động “Người Bình Phước nói lời hay, làm việc tốt” năm 2023 tại Sở Ngoại vụ

Ngày ban hành: 10/03/2023

KẾ HOẠCH Tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” năm 2023

KẾ HOẠCH Tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” năm 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KẾ HOẠCH Thực hiện Đề án phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến năm 2023 tại Sở Ngoại vụ

KẾ HOẠCH Thực hiện Đề án phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến năm 2023 tại Sở Ngoại vụ

Ngày ban hành: 10/03/2023

Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược công tác dân tộc của Sở Ngoại vụ trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2023

Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược công tác dân tộc của Sở Ngoại vụ trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Quyết định số 1847QĐ-TTg ngày 27122018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ năm 2023

KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Quyết định số 1847QĐ-TTg ngày 27122018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ năm 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

Kế hoạch ứng dụng CNTT 2023

Kế hoạch ứng dụng CNTT 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2023

KH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH CÔNG TÁC TƯ PHÁP NĂM 2023

KH CÔNG TÁC TƯ PHÁP NĂM 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU NÂNG CAO CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

KH CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU NÂNG CAO CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG

KH KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH KIỂM TRA, RÀ SOÁT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2023

KH KIỂM TRA, RÀ SOÁT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2023

KH PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2023

KH PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

KH RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH NĂM 2023

KH THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH NĂM 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ NĂM 2023

KH THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ NĂM 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

Việc làm Bình Phước
Công báo Bình Phước
Address
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập1,738
  • Hôm nay430,252
  • Tháng hiện tại5,137,509
  • Tổng lượt truy cập223,261,416
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
sổ tay đảng viên
Tạp chi
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây