Lịch làm việc tuần thứ 46

Lịch làm việc tuần thứ 46

Số kí hiệu 46
Ngày ban hành 08/11/2020
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Sở Nội vụ
Người ký Trần Thị Ánh Tuyết

Nội dung

UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC
SỞ NỘI VỤ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                     LỊCH LÀM VIỆC
                       Tuần 46 năm 2020 (từ ngày 09/11 đến ngày 13/11/2020)
                                                              - - - - -
 
THỨ HAI - Ngày 09/11
SÁNG 1) Lãnh đạo Sở làm việc tại trụ sở.
2) 8h30: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc Sở dự Hội thảo khoa học góp ý sửa đổi, bổ sung Đề án xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW.
  Địa điểm: Tỉnh Vĩnh Phúc.
3) 10h00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Trưởng phòng CCVC&TCBM dự quy trình các bước nhân sự đại hội Liên minh Hợp tác xã nhiệm kỳ 2020-2015.
Địa điểm:  Liên minh Hợp tác xã. 
CHIỀU 1) 14h00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết - Giám đốc Sở dự họp thông qua dự thảo Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2021 (Phòng  CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung và gửi  Giám đốc vào sáng ngày 09/11).
Cùng dự: Lãnh đạo Phòng CCVC&TCBM.
 Địa điểm: Phòng họp Sở Nội vụ.
2) 14h00: Đồng chí Phạm Thành Chung - Phó Giám đốc Sở  họp UBND tỉnh thông qua các nội dung trình kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2020 còn lại.
Địa điểm: Phòng họp G, UBND tỉnh.
3) 15h00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Trưởng phòng CCVC&TCBM dự lễ khai giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính hệ tập trung khóa 116.
Địa điểm: Trường Chính trị.
4) 14h00: Trần Thương Huyền Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh lần IV/2020.
Địa điểm: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
THỨ BA – Ngày 10/11
SÁNG 1) 09h00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết - Giám đốc Sở dự họp thông qua nhân sự Hội Nhà báo tỉnh (Phòng  CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung và gửi Giám đốc vào ngày 09/11).
Cùng dự: Lãnh đạo Phòng CCVC&TCBM.
 Địa điểm: Phòng họp Sở Nội vụ.
2) 06h00: Đồng chí Phạm Thành Chung - Phó Giám đốc Sở  đi khảo sát, đánh giá tình hình Phật giáo trên địa bàn tỉnh (03 ngày).
Cùng dự:  Đoàn Khảo sát số 309.
 Địa điểm: H. Bù Gia Mập, Phú Riềng, Bù Đăng.
3) 08h00: Đồng chí Nguyễn Tuấn - Phó trưởng ban Ban TĐKT lễ khánh thành trưng bày Di sản văn hóa Bình Phước, biểu dương, khen thưởng các nhà sưu tập nhân hưởng ứng ngày Di sản văn hóa VN.
Địa điểm:  Bảo tàng tỉnh.
4) 8h00: Đoàn 276 thanh tra công tác nội vụ.
Địa điểm: H. Đồng Phú.
5) 07h30: Đồng chí Bạch Công Hậu – Chuyên viên Văn phòng tham gia tập huấn ''Quản trị tài sản trí tuệ tại tổ chức và doanh nghiệp''.
Địa điểm:  Trung tâm Khoa học và Công nghệ BP.
CHIỀU 1) Lãnh đạo Sở làm việc tại trụ sở.
2) 17h00: Đồng chí Phạm Thành Chung Phó Giám đốc Sở dự ghi hình chương trình Talk show ''Hành trình khát vọng''.
Địa điểm:  Đài PTTH&Báo BP.
THỨ TƯ - Ngày  11/11

SÁNG
 
1) 8h00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết - Giám đốc Sở làm việc với Đoàn Giám sát của HĐND tỉnh (do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh làm Trưởng đoàn) về giám sát thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.
Địa điểm: Phòng họp G, UBND tỉnh.
2) 8h30: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc Sở dự Hội thảo khoa học góp ý kiến vào dự thảo Chiến lược phát triển thanh niên VN giai đoạn 2021-2030.
Cùng dự: Đồng chí Phạm Vũ Sa Châu – Phó Trưởng phòng XDCQ, CTTN&CCHC.
Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh.
   3) 8h00:  Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Trưởng phòng CCVC&TCBM  tham gia tập huấn lớp nâng cao kiến thức, kỹ năng cho cán bộ, công chức làm công tác xây dựng nông thôn mới các cấp năm 2020 (đến ngày 13/11).
Địa điểm: Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
CHIỀU 1) 14h00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết - Giám đốc Sở dự họp với đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy nghe Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo dự thảo kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2021 (Phòng  CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung và gửi Giám đốc vào ngày 10/11) (chuyển qua chiều thứ 3).
Cùng dự: Đồng chí Trần Văn Thảo – Phó Trưởng phòng CCVC&TCBM.
   Địa điểm:  Phòng họp C - Tỉnh ủy.
2) 14h00: Đồng chí Phạm Thành Chung – Phó Giám đốc Sở dự  họp rà soát công tác chuẩn bị Hội thảo khoa học về Nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công tỉnh Bình Phước năm 2020 (Phòng XDCQ, CTTN&CCHC chuẩn bị nội dung và gửi ngày 10/11).
Cùng dự: Đồng chí Lê Ngọc Mừng – Phó Trưởng phòng XDCQ, CTTN&CCHC.
Địa điểm: Phòng họp C, UBND tỉnh.

THỨ NĂM - Ngày 12/11
SÁNG 1) 08h00:  Đồng chí Phạm Thành Chung - Phó Giám đốc Sở dự Hội nghị trực tuyến Báo cáo viên tháng 11/2020.
Địa điểm: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
2) 8h00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc Sở dự Hội nghị trực tuyến tổng kết Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” theo Quyết định 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ.
Cùng dự: Ban TĐKT.
Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh.
3) 7h45:  Bộ phận Thanh tra tiếp công dân theo định kỳ.
Địa điểm: Phòng họp Sở Nội vụ.
CHIỀU 1) Lãnh đạo Sở làm việc tại trụ sở.
2) 14h00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc Sở dự buổi Làm việc với UBND huyện Bù Đăng về tình hình thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực Giáo dục, Y tế (Phòng CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung).
Địa điểm: UBND huyện Bù Đăng.
THỨ SÁU - Ngày 13/11
SÁNG 1) 8h30: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết - Giám đốc Sở dự Buổi làm việc công nhận xã an toàn khu cho các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Lộc Ninh.
Cùng dự: Đồng chí Trần Thái Sơn – Trưởng phòng XDCQ, CTTN&CCHC.

Địa điểm: UBND huyện Lộc Ninh.
2) 09h45:  Đồng chí Phạm Thành Chung - Phó Giám đốc Sở dự tiếp Ban Trị sự Tổng hội Hội truyền giáo Cơ đốc Việt Nam.

Địa điểm: Phòng khách VIP, UBND tỉnh.
3) 8h00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc Sở dự họp Hội đồng xét tinh giản biên chế bổ sung đợt 4/2020 theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ (Phòng CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung và gửi Giám đốc vào ngày 11/11) (chuyển sang 8h00 sáng ngày 13/11).

Cùng dự: Đồng chí Đặng Thanh Hoàng – Phó Trưởng phòng CCVC&TCBM.
Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh.
CHIỀU 1) Lãnh đạo Sở làm việc tại trụ sở.
2) 14h00: Đồng chí  Phạm Văn Chiểu -  Chuyên viên Phòng CCVC&TCBM họp Hội đồng xét công nhận xã đạt tiêu chí Quốc gia về y tế.
Địa điểm: Phòng họp C, UBND tỉnh.
 
   

 

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Các văn bản cùng lĩnh vực

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Sở Nội vụ"

Các văn bản cùng người ký "Trần Thị Ánh Tuyết"

Việc làm Bình Phước
Công báo Chính phủ
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập1,819
  • Hôm nay105,281
  • Tháng hiện tại593,240
  • Tổng lượt truy cập285,991,341
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
sổ tay đảng viên
Tạp chi
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây