Lịch làm việc tuần thứ 50-2022

Lịch làm việc tuần thứ 50-2022

Số kí hiệu 50
Ngày ban hành 11/12/2022
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Sở Nội vụ
Người ký Trần Thị Ánh Tuyết

Nội dung

 UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC
SỞ NỘI VỤ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                  


                                                    LỊCH LÀM VIỆC

                 Tuần 50  năm 2022 (từ ngày 12/12 đến ngày 16/12/2022)


 
THỨ HAI - Ngày 12/12
SÁNG 1) 07 giờ 30: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở cùng các đồng chí Phó Giám đốc hội ý đầu tuần (Lãnh đạo Văn phòng cùng dự, ghi biên bản).
Địa điểm: Phòng họp SNV.
2) 08 giờ 00: Đồng chí Phạm Thành Chung - Phó Giám đốc Sở dự họp kiểm điểm đối với tập thể và người quản lý Công ty TNHH MTV Dịch vụ thủy lợi Bình Phước năm 2022 (Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền) (Lãnh đạo phòng CCVC&TCBM cùng dự).
Địa điểm:  Công ty TNHH MTV Dịch vụ thủy lợi Bình Phước.
CHIỀU 1) 14 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết - Giám đốc Sở, Tổ trưởng Tổ kiểm tra 546 chủ trì công bố Quyết định và tiến hành kiểm tra việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính tại Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị thuộc Sở (02 ngày) (HOÃN).
Địa điểm: Sở Giáo dục và Đào tạo.
2) 15 giờ 30: Đồng chí
Trần Thị Ánh Tuyết - Giám đốc Sở dự họp về công tác quy hoạch cán bộ (đ/c Hoàng cùng dự).

Địa điểm: Ban Tổ chức Tỉnh uỷ.
3) 14 giờ 00:  Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc dự Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tập thể và cá nhân lãnh đạo UBND huyện Bù Đăng năm 2022.
Địa điểm: Phòng họp A – UBND huyện Bù Đăng.
4) 14 giờ 00:  Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc dự Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tập thể và cá nhân lãnh đạo UBND huyện Phú Riềng năm 2022 (Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền) (lãnh đạo phòng CCVC&TCBM cùng dự).
Địa điểm: tại Hội trường G, TTHC huyện Phú Riềng.
5) 15 giờ 00: Đồng chí Đặng Thanh Hoàng – TP CCVC&TCBM dự Khai giảng lớp TC137 (Lộc Ninh).
Địa điểm: Trung tâm Chính trị huyện Lộc Ninh.
6) 14 giờ 00: Đồng chí Phan Công Dũng - Trưởng phòng Kitô giáo - Phật giáo tham gia đoàn khảo sát của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh về địa điểm đăng ký thành lập chùa (1,5 ngày).
Địa điểm:  Các huyện, thị xã.
THỨ BA – Ngày 13/12
SÁNG 1) 07 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết - Giám đốc Sở dự họp Ban Cán sự đảng UBND tỉnh (phòng CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung).
Địa điểm: tại phòng họp D, UBND tỉnh.
2) 08 giờ 00: Đồng chí Phạm Thành Chung - Phó Giám đốc Sở, đồng chí Phạm Quang Hà - Trưởng Ban Tôn giáo, đồng chí Trần Thương Huyền - Phó Trưởng Ban Tôn giáo làm việc với lãnh đạo UBND thành phố Đồng Xoài về việc thành lập Chi hội Tin lành; phòng Kitô giáo - Phật giáo cử công chức tham.
Địa điểm:  Phòng họp SNV.
3) 09 giờ 00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc d họp kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tập thể và cá nhân lãnh đạo UBND huyện Hớn Quản năm 2022.
Địa điểm: tại phòng họp A, UBND huyện Hớn Quản.
4) 08 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc dự họp kiểm điểm đối với tập thể và cá nhân lãnh đạo Trung tâm Xúc tiến ĐT-TM&DL năm 2022 (Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền) (lãnh đạo phòng CCVC&TCBM cùng dự).
Địa điểm: tại Trung tâm Xúc tiến ĐT-TM&DL.
5) 07 giờ 30: Đồng chí  Đinh Thị Thu Hương - Chánh Văn phòng kiêm Chánh Thanh tra trực, tiếp công dân định kỳ.
ĐỊa điểm: Sở Nội vụ (cả ngày).
6) 09 giờ 00: Đồng chí Lê Ngọc Mừng - PTP. XDCQ, CTTN&CCHC
 dự tập huấn khảo sát sự hài lòng của người dân (đ/c Phưởng - CV cùng dự).

ĐỊa điểm: Bưu điện tỉnh.
 
CHIỀU 1) 14 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở d họp kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tập thể và cá nhân lãnh đạo UBND huyện Lộc Ninh năm 2022 (lãnh đạo phòng CCVC&TCBM cùng dự).
Địa điểm: tại Hội trường B - Huyện ủy Lộc Ninh.
2) 14 giờ 00: Đồng chí Phạm Thành Chung - Phó Giám đốc dự Hội nghị Kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng năm 2022 đối với tập thể, cá nhân Lãnh đạo Ban QLDA ĐTXD tỉnh.
Địa điểm: tại Ban QLDA ĐTXD tỉnh.
3) 14 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc d họp kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tập thể và cá nhân lãnh đạo Sở Y tế năm 2022.
Địa điểm: tại phòng họp Sở Y tế.
3) 14 giờ 00: 
Đồng chí Phạm Quang Hà - Trưởng Ban Tôn giáo đi khảo sát vị trí thành lập Chi hội Tin lành Chơn Thành; phòng Ki tôgiáo - Phật giáo cử công chức tham gia.
Địa điểm: thị xã Chơn Thành
THỨ TƯ - Ngày 14/12
SÁNG 1) 08 giờ 30: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở dự họp Hội đồng Sáng kiến tỉnh Bình Phước (đợt 4&5 năm 2022).
Địa điểm: Phòng họp Sở Khoa học và Công nghệ.
2) 08 giờ 00: Đồng chí Phạm Thành Chung - Phó Giám đốc dự Ban Chỉ đạo lập quy hoạch tỉnh thông qua báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Hội đồng thẩm định Trung ương (VP làm văn bản dự thay).
Địa điểm: Phòng họp G, UBND tỉnh.
3) 07 giờ 30: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc dHội thi tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước thị xã Chơn Thành năm 2022 (Bộ phận CCHC cùng dự).
Địa điểm: thị xã Chơn Thành.
4) 08 giờ 00:  Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc, đại diện Ban TĐKT dự Hội nghị Tổng kết hoạt động thi đua Cụm miền Đông Nam bộ năm 2022 (chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền).
Địa điểm: tại phòng họp Ban Quản lý Vườn Quốc gia Bù Gia Mập.
5) 08 giờ 00: Đồng chí Phạm Quang Hà - Trưởng Ban Tôn giáo chủ trì họp cơ quan Ban Tôn giáo định kỳ tháng 12, xếp loại công chức, bình thi đua khen thưởng năm 2022.
ĐỊa điểm:  Ban Tôn giáo.
6) Đoàn Thanh tra 534 thanh tra công tác nội vụ tại UBND huyện Hớn Quản (hết tuần) (HOÃN).
Địa điểm:  UBND huyện Hớn Quản.
7) 09 giờ 30: Họp Chi bộ 3 về việc biểu quyết xếp loại đảng viên.
Địa điểm: Ban Tôn giáo.
8) 10 giờ 00: Lãnh đạo phòng CCVC&TCBM dự hợp duyệt sinh lớp Trung cấp lý luận chính trị năm 2022 mở tại thị xã Chơn Thành.
Địa điểm: Hội trường BTC Tỉnh ủy.
9) 07 giờ 30: Đồng chí Phạm Quang Hà - Trưởng ban Ban Tôn giáo và đ/c Trần Thương Huyền - Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo đi kiểm tra việc thực hiện hướng dẫn, quản lý hoạt động tôn giáo trong dịp lễ Giáng sinh năm 2022 (cả ngày). Cùng tham gia: công chức Ban Tôn giáo.
Địa điểm: UBND cấp huyện; các cơ sở tôn giáo, điểm nhóm Tin lành trên địa bàn
CHIỀU 1) 14 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở dự Hội nghị kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng năm 2022 đối với tập thể, cá nhân Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư (lãnh đạo phòng CCVC&TCBM cùng dự).
Địa điểm: tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.
2) 14 giờ 00: Đồng chí Phạm Thành Chung - Phó Giám đốc dự Hội nghị Tổng kết công tác lao động, người có công và xã hội năm 2022; triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.
Địa điểm: Hội trường Sở LĐ-TB&XH.
3) 14 giờ 00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm dự buổi làm việc với Đoàn kiểm tra thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2022 (Phòng XDCQ, CTTN&CCHC chuẩn bị nội dung).
Địa điểm: phòng họp A, UBND tỉnh.
THỨ NĂM - Ngày 15/12
SÁNG 1) 08 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở dự họp đột xuất với Thường trực Tỉnh uỷ.
Địa điểm: Tỉnh uỷ.
2)
08 giờ 00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc Sở dự họp kiểm điểm đối với tập thể và người quản lý Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Phước năm 2022.

Địa điểm: tại Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Phước.
3) 08 giờ 00:  Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc tham gia Ban Chỉ đạo diễn tập phương án chữa cháy và cứu hộ.
Địa điểm: Trường Chính trị.
4) 08
 giờ 00: Đồng chí Phạm Thành Chung – Phó Giám đốc D họp kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tập thể và cá nhân lãnh đạo UBND thị xã Chơn Thành năm 2022 (chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền).

ĐỊa điểm: tại UBND thị xã Chơn Thành.
CHIỀU 1) 14 giờ 00: Đồng chí  Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc d họp kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tập thể và cá nhân lãnh đạo UBND thị xã Phước Long năm 2022.
Địa điểm: tại phòng họp A, UBND thị xã Phước Long.

2) 14 giờ 00:  Đồng chí  Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc; Lãnh đạo Văn phòng Sở tiếp đoàn kiểm tra các dự án công nghệ thông tin theo Kế hoạch số 72/KH-UBND ngày 17/3/2022 của UBND tỉnh.
Thành phần: Lãnh đạo và chuyên viên phụ trách các dự án của các phòng, đơn vị, đ/c Nam – Kế toán Sở Nội vụ (HOÃN).
Địa điểm: Phòng hợp Sở Nội vụ.

3) 14 giờ 00: Đồng chí Phạm Thành Chung – Phó Giám đốc D họp kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tập thể và cá nhân lãnh đạo UBND huyện Bù Gia Mập năm 2022 (chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền) (lãnh đạo phòng CCVC&TCBM cùng dự).
ĐỊa điểm: tại UBND huyện Bù Gia Mập.
4) 14 giờ 00:  Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc 
dự Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của BCH Trung ương về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.
ĐỊa điểm: Hội trường Tỉnh ủy.

5) 19 giờ 30: Đồng chí  Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc d họp kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tập thể và cá nhân lãnh đạo UBND thành phố Đồng Xoài năm 2022.
Địa điểm: UBND thành phố Đồng Xoài.
THỨ SÁU - Ngày 16/12
SÁNG 1) Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở: Làm việc theo chương trình riêng.
2) 08 giờ 30:  Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc chủ trì họp hội đồng thẩm định và tổ giúp việc hội đồng thẩm định chỉ số CCHC năm 2022.
Thành phần: Theo Quyết định 2066 của UBND tỉnh.
Địa điểm: Phòng họp Sở Nội vụ.
2) 08 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc và đ/c Nguyễn Xuân Phượng – Phó Trưởng ban TĐKT dự Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Địa điểm: Hội trường Lầu 8 - Trường Chính trị tỉnh.
4) 07 giờ 30: Đồng chí Phạm Thành Chung - PGĐ Sở đi kiểm tra việc thực hiện hướng dẫn, quản lý hoạt động tôn giáo trong dịp lễ Giáng sinh năm 2022 (cả ngày). Cùng tham gia: công chức Ban Tôn giáo.
ĐỊa điểm: UBND cấp huyện; các cơ sở tôn giáo, điểm nhóm Tin lành trên địa bàn
CHIỀU 1) 14 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc dự kỳ họp thứ 6 (chuyên đề) HĐND thị xã khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026.
Địa điểm: Hội trường Trung tâm Hội nghị thị xã Phước Long.
2) 13 giờ 30: Đồng chí Phạm Quang Hà - Trưởng Ban Tôn giáo, đồng chí Trần Thương Huyền - Phó Trưởng Ban Tôn giáo tiếp Hội thánh Truyền giáo Cao Đài thăm, chào xã giao; phòng Tín ngưỡng - Tôn giáo khác cùng dự.
Địa điểm:  Phòng họp SNV.
   
 
THỨ BẢY - Ngày 17/12
SÁNG 1) 06 giờ 00: Đồng chí Phạm Thành Chung - PGĐ Sở và đ/c Phạm Quang Hà tổ chức đoàn thăm, chúc mừng lễ Giáng sinh các cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh (cả ngày). Cùng tham gia: công chức Ban Tôn giáo.
Địa điểm: Các huyện, Tp: Bù Đăng, Đồng Phú, Đồng Xoài
CHỦ NHẬT - Ngày 18/12
SÁNG 1)06 giờ 00: Đồng chí Phạm Thành Chung - PGĐ Sở và đ/c Phạm Quang Hà tổ chức đoàn thăm, chúc mừng lễ Giáng sinh các cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh (cả ngày). Cùng tham gia: công chức Ban Tôn giáo.
Địa điểm: Các huyện, thị xã: Chơn Thành, Hớn Quản, Bình Long, Lộc Ninh, Bù Đốp

2) 08 giờ 30: Đồng chí Trần Thương Huyền - Phó Trưởng Ban Tôn giáo dự lễ Khánh thành Thánh thất cơ sở đạo Cao Đài Trung Phú; phòng Tín ngưỡng - Tôn giáo khác cử công chức tham dự.
Địa điểm:  Cơ sở đạo Trung Phú, xã Bom Bo.

 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Các văn bản cùng lĩnh vực

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Sở Nội vụ"

Các văn bản cùng người ký "Trần Thị Ánh Tuyết"

Văn bản mới ban hành

DỰ TOÁN NĂM 2023

DỰ TOÁN NĂM 2023

Ngày ban hành: 23/05/2023

QD thành lập tổ kiểm kê tài sản năm 2023

QD thành lập tổ kiểm kê tài sản năm 2023

Ngày ban hành: 23/05/2023

CHƯƠNG TRÌNH Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023

CHƯƠNG TRÌNH Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023

Ngày ban hành: 22/05/2023

Phúc đáp xin mua thuốc theo hình thức áp thầu

Phúc đáp xin mua thuốc theo hình thức áp thầu

Ngày ban hành: 09/05/2023

Thực hiện Quyết định số 641/QĐ-UBND và cập nhật cơ sở đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy

Thực hiện Quyết định số 641/QĐ-UBND và cập nhật cơ sở đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy

Ngày ban hành: 05/05/2023

Phúc đáp công văn số 453/BVĐK-KD xin chủ trương mua thuốc để thực hiện kỹ thuật chạy thận nhân tạo.

Phúc đáp công văn số 453/BVĐK-KD xin chủ trương mua thuốc để thực hiện kỹ thuật chạy thận nhân tạo.

Ngày ban hành: 25/04/2023

Thông báo Kết luận của đ/c Lý Trọng Nhân - Trưởng Ban Dân tộc tại Hội nghị giao ban công tác dân tộc quý I năm 2023

Thông báo Kết luận của đ/c Lý Trọng Nhân - Trưởng Ban Dân tộc tại Hội nghị giao ban công tác dân tộc quý I năm 2023

Ngày ban hành: 19/04/2023

Tăng cường công tác thu dung điều trị ca bệnh COVID-19

Tăng cường công tác thu dung điều trị ca bệnh COVID-19

Ngày ban hành: 18/04/2023

Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến của ngành Dân tộc giai đoạn 2022 - 2025”

Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến của ngành Dân tộc giai đoạn 2022 - 2025”

Ngày ban hành: 11/04/2023

Khảo sát, đề xuất sửa đổi, bổ sung Mẫu giấy, mẫu sổ Y dược dùng trong HSBA

Khảo sát, đề xuất sửa đổi, bổ sung Mẫu giấy, mẫu sổ Y dược dùng trong HSBA

Ngày ban hành: 05/04/2023

Báo cáo báo cáo việc đấu thầu, mua sắm hóa chất, vật tư, sinh phẩm phục vụ phòng chống dịch Covid-19

Báo cáo báo cáo việc đấu thầu, mua sắm hóa chất, vật tư, sinh phẩm phục vụ phòng chống dịch Covid-19

Ngày ban hành: 05/04/2023

Phúc đáp xin chủ trương mua thuốc gây mê phục vụ cấp cứu và điều trị

Phúc đáp xin chủ trương mua thuốc gây mê phục vụ cấp cứu và điều trị

Ngày ban hành: 04/04/2023

Quyết định Về việc công bố Mục tiêu chất lượng của Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước năm 2023

Quyết định Về việc công bố Mục tiêu chất lượng của Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước năm 2023

Ngày ban hành: 03/04/2023

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Phòng nghiệp vụ, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Phòng nghiệp vụ, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước

Ngày ban hành: 31/03/2023

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 30/3/2023)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 30/3/2023)

Ngày ban hành: 31/03/2023

Quyết định Ban hành Quy chế đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của Sở Tư pháp

Quyết định Ban hành Quy chế đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của Sở Tư pháp

Ngày ban hành: 28/03/2023

Công văn về việc phối hợp tổ chức đoàn đi thăm, tặng quà nhân dịp Lễ Ramadhan năm 2023

Công văn về việc phối hợp tổ chức đoàn đi thăm, tặng quà nhân dịp Lễ Ramadhan năm 2023

Ngày ban hành: 27/03/2023

Quyết định phê duyệt Kế hoạch tổ chức các Đoàn đại biểu dân tộc thiểu số, người có uy tín đi tham quan học tập kinh nghiệm năm 2023

Quyết định phê duyệt Kế hoạch tổ chức các Đoàn đại biểu dân tộc thiểu số, người có uy tín đi tham quan học tập kinh nghiệm năm 2023

Ngày ban hành: 27/03/2023

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 25/3/2023)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 25/3/2023)

Ngày ban hành: 26/03/2023

Phối hợp đánh giá thực hiện về hệ thống phân phối thuốc

Phối hợp đánh giá thực hiện về hệ thống phân phối thuốc

Ngày ban hành: 21/03/2023

Cung cấp thông tin liên quan đến tính an toàn, hiệu quả của thuốc Evusheld

Cung cấp thông tin liên quan đến tính an toàn, hiệu quả của thuốc Evusheld

Ngày ban hành: 21/03/2023

Tiếp tục hỗ trợ cán bộ y tế phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm ma túy điều khiển phương tiện

Tiếp tục hỗ trợ cán bộ y tế phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm ma túy điều khiển phương tiện

Ngày ban hành: 21/03/2023

Kế hoạch Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023

Kế hoạch Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023

Ngày ban hành: 20/03/2023

Đề xuất số lượng viên sát khuẩn nước năm 2023 tỉnh Bình Phước

Đề xuất số lượng viên sát khuẩn nước năm 2023 tỉnh Bình Phước

Ngày ban hành: 17/03/2023

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 18/3/2023)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 18/3/2023)

Ngày ban hành: 17/03/2023

Công văn về việc tham mưu khắc phục hạn chế, yếu kém năm 2022 và thực hiện chỉ số CCHC năm 2023

Công văn về việc tham mưu khắc phục hạn chế, yếu kém năm 2022 và thực hiện chỉ số CCHC năm 2023

Ngày ban hành: 13/03/2023

Hướng dẫn Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, biên chế và công chức của cơ quan chuyên môn về công tác dân tộc thuộc UBND cấp huyện

Hướng dẫn Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, biên chế và công chức của cơ quan chuyên môn về công tác dân tộc thuộc UBND cấp huyện

Ngày ban hành: 13/03/2023

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 11/3/2023)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 11/3/2023)

Ngày ban hành: 12/03/2023

Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2023

Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2023 tại Sở Ngoại vụ

KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2023 tại Sở Ngoại vụ

Ngày ban hành: 10/03/2023

Kế hoạch Phát động phong trào thi đua “Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” năm 2023

Kế hoạch Phát động phong trào thi đua “Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” năm 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

Kế hoạch Phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2023 của Sở Ngoại vụ

Kế hoạch Phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2023 của Sở Ngoại vụ

Ngày ban hành: 10/03/2023

KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua tăng cường chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2023 của Sở Ngoại vụ

KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua tăng cường chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2023 của Sở Ngoại vụ

Ngày ban hành: 10/03/2023

Kế hoạch Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2023

Kế hoạch Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

Kế hoạch Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Cuộc vận động “Người Bình Phước nói lời hay, làm việc tốt” năm 2023 tại Sở Ngoại vụ

Kế hoạch Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Cuộc vận động “Người Bình Phước nói lời hay, làm việc tốt” năm 2023 tại Sở Ngoại vụ

Ngày ban hành: 10/03/2023

KẾ HOẠCH Tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” năm 2023

KẾ HOẠCH Tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” năm 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KẾ HOẠCH Thực hiện Đề án phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến năm 2023 tại Sở Ngoại vụ

KẾ HOẠCH Thực hiện Đề án phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến năm 2023 tại Sở Ngoại vụ

Ngày ban hành: 10/03/2023

Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược công tác dân tộc của Sở Ngoại vụ trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2023

Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược công tác dân tộc của Sở Ngoại vụ trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Quyết định số 1847QĐ-TTg ngày 27122018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ năm 2023

KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Quyết định số 1847QĐ-TTg ngày 27122018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ năm 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

Kế hoạch ứng dụng CNTT 2023

Kế hoạch ứng dụng CNTT 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2023

KH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH CÔNG TÁC TƯ PHÁP NĂM 2023

KH CÔNG TÁC TƯ PHÁP NĂM 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU NÂNG CAO CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

KH CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU NÂNG CAO CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG

KH KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH KIỂM TRA, RÀ SOÁT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2023

KH KIỂM TRA, RÀ SOÁT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2023

KH PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2023

KH PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

KH RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH NĂM 2023

KH THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH NĂM 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ NĂM 2023

KH THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ NĂM 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

Việc làm Bình Phước
Công báo Bình Phước
Address
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập1,740
  • Hôm nay451,882
  • Tháng hiện tại5,159,139
  • Tổng lượt truy cập223,283,046
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
sổ tay đảng viên
Tạp chi
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây